In een Blackboard-cursus kun je allerlei inhoud toevoegen, zoals online lezingen, multimedia, toetsen, opdrachten en koppelingen naar websites en social media.

Soorten inhoud

Als je een cursus wilt gaan maken, begin je op de pagina Cursusinhoud. Je kunt hier eenvoudig functies bekijken en bewerkingen voltooien.

Selecteer het plusteken op de plek waar je inhoud wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen.

In deze tabel worden de materialen beschreven die je kunt toevoegen.

Beschrijving van soorten inhoud
Inhoudstype Beschrijving
Leermodule Een leermodule draagt eraan bij dat studenten zich volledig kunnen concentreren op de les of het concept dat je behandelt. Als je een tekstboek of ander materiaal gebruikt als de basis voor het curriculum van je cursus, zijn modules een effectieve en logische manier om inhoud te groeperen overeenkomstig het tempo van dit materiaal.
Map Je kunt op twee niveaus mappen maken om inhoud te ordenen. Als je op twee niveaus mappen hebt gemaakt, kun je geen derde niveau meer maken of een map uploaden naar de map op het tweede niveau. Het voordeel van mappen is dat studenten minder hoeven te scrollen en materiaal eenvoudiger kunnen vinden.
Document Je kunt een pagina maken (genoemd) en er tekst, audio, video, bestanden en afbeeldingen aan toevoegen.
Koppeling Je kunt een koppeling maken naar een externe website of bron.
Leermiddelen en inhoudsmarkt Je kunt via de LTI-technologie (Learning Tools Interoperability) inhoud opnemen van uitgevers waarmee Blackboard samenwerkt, zoals Macmillan en Jones & Bartlett.

LTI is een initiatief dat wordt voorgezeten door het IMS Global Learning Consortium en dat is bedoeld om extern gehoste, webgebaseerde studietools naadloos te integreren in een cursus. De tools moeten worden goedgekeurd door de instelling.

Meer informatie over het toevoegen van inhoud uit externe bronnen

SCORM-pakket

SCORM-pakketten bevatten inhoud van het web die is verzameld in een gecomprimeerde ZIP-bestand dat kan worden uitgepakt en afgespeeld via een inhoudsspeler. Meestal worden individuele onderdelen of complete pakketten aangeboden door scholen, uitgevers, commerciële bedrijven of andere bronnen.

Meer informatie over het toevoegen van SCORM-inhoud

Toets Je kunt toetsen maken om de kennis van studenten te meten. Je kunt vraagtypen toevoegen zoals Open vraag, Invuloefening, Meervoudige invuloefening, Combinatievraag, Meerkeuze, Meerdere antwoordmogelijkheden en Waar/onwaar.
Opdracht Je kunt cursusmateriaal maken waarvoor beoordelingen verplicht zijn en de cijfers en feedback voor afzonderlijke studenten of voor groepen studenten beheren.
Discussie Je kunt een koppeling naar een discussie toevoegen bij gerelateerde inhoud. Zo kun je een bestand toevoegen dat studenten moeten lezen. Als je wilt dat studenten vervolgens reageren in een discussie, voeg je een koppeling toe zodat ze eenvoudig kunnen deelnemen aan de discussie.
Dagboek Je kunt een koppeling naar een dagboek toevoegen bij gerelateerde inhoud. Voeg een bericht toe om studenten te laten weten wat ze kunnen verwachten en welke richtlijnen er zijn.
Bestand Selecteer Uploaden om te zoeken naar bestanden op je computer. De bestanden worden toegevoegd aan de inhoudslijst. Studenten selecteren een bestandsnaam om dat bestand te downloaden. Je kunt ook een map uitvouwen of maken en bestanden uploaden. Afgezien van de meeste afbeeldingsbestanden, worden onder andere deze bestandstypen ondersteund: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT en ZIP.