Beoordelingen downloaden

Om het beoordelingsproces te versnellen, kun je de inzendingen van studenten downloaden en offline weergeven. Je kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen als een ZIP-bestand downloaden. Pak of breid het bestand uit om de inhoud te bekijken. Elke inzending wordt als een apart bestand met gebruikersnaam van iedere student opgeslagen.

Je onderwijsassistenten, facilitatoren en beoordelaars kunnen ook inzendingen van beoordelingen downloaden.

Je kunt de inhoud en bestanden downloaden die studenten in de editor voor hun inzendingen maken en bijvoegen.

Je kunt niet de inhoud en bestanden downloaden die bij de beoordelingsvragen zijn bijgevoegd. Als een beoordeling bijvoorbeeld alleen open vragen heeft, worden de antwoorden van studenten niet gedownload. Je kunt ook geen discussies, groepswerk of anonieme inzendingen downloaden.

Selecteer de downloadoptie in deze gebieden in de cijferlijst:

  • Lijstweergave: De pagina en menu Inzendingen van het item in de veldnamenrij
  • Rasterweergave: Menu van het item
On the left, the Submissions page is open with the three dots menu highlighted and the "Download all" option on screen. On the right, the gradebook's grid view is open with an item's menu on screen and the "Download All" option highlighted.

Pagina Bestanden met beoordelingen downloaden

Selecteer op de pagina Bestanden met beoordelingen downloaden de kolomkop Naam of Datum om de inzendingen te sorteren.

The Download Assessment Files page is open with the checkbox next to the "Name" column clicked and highlighted. The checkbox next to the names of the students who submitted their assessments are selected too.
  1. Schakel het selectievakje naast de kolom Naam in om alle inzendingen te selecteren of selecteer alle inzendingen afzonderlijk. Als je alles selecteert, worden alleen inzendingen met bestanden en tekst die zijn toegevoegd door studenten in de editor opgenomen in het ZIP-bestand.

    Als je meerdere pogingen hebt toegestaan, worden de bestanden voor alle pogingen voor elke student opgenomen.

  2. Selecteer ZIP-bestand maken om het proces te starten.
  3. Selecteer Versturen in het pop-upvenster. Het bestand wordt op de achtergrond gemaakt en je keert automatisch terug naar de lijstpagina of rasterweergave Inzendingen. Het proces kan even duren op basis van de grootte van het bestand.

Je ontvangt een e-mail en een cursusbericht wanneer het ZIP-bestand klaar is om naar je computer gedownload te worden. Selecteer op de pagina Berichten van je cursus of in je e-mail de koppeling Nu downloaden.

The Messages page is open with 1) a course message on screen and 2) the "Download now" option highlighted.

Als je de e-mail en het cursusbericht met de koppeling om het bestand te downloaden verwijdert, moet je de download opnieuw uitvoeren. Het ZIP-bestand blijft in het systeem totdat er een routinematige opschoning van het systeem wordt uitgevoerd, om de 90 dagen of langer, of totdat een beheerder het bestand handmatig verwijdert. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.


Inhoud van ZIP-bestand weergeven

Zowel Windows- als Mac-computers beschikken over ingebouwde functies voor het weergeven en uitpakken van gecomprimeerde ZIP-bestanden. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het besturingssysteem van je computer.

Nadat je het bestand hebt uitgepakt, wordt er voor elke inzending een map met bestanden weergegeven. De bestandsnamen verwerken automatisch gebruikersnamen voor eenvoudige identificatie.

A ZIP file is unzipped and shows a folder with the files for each submission. Usernames, dates of submission, file's names and types of files are highlighted.

Bestanden die zijn opgenomen in het ZIP-bestand

TXT-bestand: Als een student de editor heeft gebruikt om de beoordeling te voltooien, wordt de tekst van de inzending weergegeven in een TXT-bestand. Je kunt ook informatie over de inzending vinden, zoals de verzenddatum. Let op: Inhoud en bestanden die bij beoordelingsvragen zijn bijgevoegd worden niet gedownload.

Ingezonden bestanden: Als de student één of meerdere bestanden als inzending heeft geüpload, worden ze samen in de lijst weergegeven. De inzending van een student kan bijvoorbeeld een Word-document, een afbeeldingsbestand en een diapresentatie bevatten. Let op: Als je meerdere pogingen hebt toegestaan, worden de bestanden voor alle pogingen voor elke student opgenomen.

Combinatie: Een student kan tekst leveren en bestanden bijvoegen in de editor om de inzending te voltooien.