Değerlendirmeleri indirme

Not verme sürecinizi hızlandırmak için öğrencilerin değerlendirme gönderilerini indirebilir ve çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Tüm gönderimleri veya yalnızca seçilen gönderimleri tek bir ZIP dosyası halinde indirebilirsiniz. İçindekileri görüntülemek için paketten çıkarın veya genişletin. Her gönderim, her öğrencinin kullanıcı adıyla birlikte ayrı bir dosya olarak kaydedilir.

Değerlendirme gönderimlerini Eğitim Asistanlarınızın (TA), Sağlayıcılarınızın ve Not Verenlerinizin de indirmesine izin verilir.

Öğrencilerin, gönderimleri için düzenleyicide oluşturdukları ve ekledikleri içerik ve dosyaları indirebilirsiniz.

Değerlendirme sorularına eklenen içerikleri ve dosyaları indiremezsiniz. Örneğin, bir değerlendirmede yalnızca Deneme soruları varsa öğrencilerin yanıtları indirilmez. Ayrıca tartışmaları, grup çalışmasını veya anonim gönderimleri de indiremezsiniz.

Not defterinde bu alanlardaki indirme seçeneğini seçin:

  • Liste görünümü: Ögenin Gönderimler sayfası > üstbilgi satırındaki menü
  • Tablo görünümü: Ögenin menüsü
On the left, the Submissions page is open with the three dots menu highlighted and the "Download all" option on screen. On the right, the gradebook's grid view is open with an item's menu on screen and the "Download All" option highlighted.

Değerlendirme Dosyalarını İndirme sayfası

Değerlendirme Dosyalarını İndirme sayfasında, Ad veya Tarih sütunu üstbilgisini seçerek gönderimleri sıralayın.

The Download Assessment Files page is open with the checkbox next to the "Name" column clicked and highlighted. The checkbox next to the names of the students who submitted their assessments are selected too.
  1. Tüm gönderimleri seçmek için Ad sütununun yanındaki onay kutusunu işaretleyin veya istediğiniz gönderimleri tek tek seçin. Tümünü seçerseniz sadece öğrenciler tarafından düzenleyicide sağlanan dosya ve metinleri içeren gönderimler, ZIP dosyasına eklenir.

    Birden fazla denemeye izin verdiyseniz her öğrencinin tüm denemelerine ait dosyalar dâhil edilir.

  2. İşlemi başlatmak için ZIP Dosyası Oluştur'u seçin.
  3. Açılan kutudan Gönder'i seçin. Dosya arka planda oluşturulur ve otomatik olarak Gönderimler listesi sayfasına veya tablo görünümüne dönersiniz. İşlem, dosyanın boyutuna bağlı olarak birkaç dakika sürer.

ZIP dosyası bilgisayarınıza indirilmeye hazır olduğunda bir e-posta ve kurs iletisi alırsınız. Kursunuzun İletiler sayfasında veya e-postanızda, Şimdi indir bağlantısını seçin.

The Messages page is open with 1) a course message on screen and 2) the "Download now" option highlighted.

Dosyayı indirme bağlantısını içeren e-postayı ve kurs iletisini silerseniz indirme işlemini yeniden başlatmanız gerekir. ZIP dosyası, rutin bir sistem temizleme işlemi gerçekleştirilinceye kadar (her 90 günde bir veya daha uzun süre) ya da bir yönetici tarafından elle silinene kadar sistemde kalır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle iletişime geçin.


ZIP dosyası içeriğini görüntüleme

Windows ve Mac bilgisayarlarda, sıkıştırılmış ZIP dosyası paketlerini görüntülemeye ve çıkartmaya yarayan özellik yerleşik olarak mevcuttur. Daha fazla bilgi edinmek için bilgisayarınızın işletim sistemine ilişkin yardıma bakın.

Zip dosyasını açtıktan sonra, her gönderime ait dosyaları içeren bir klasör görünür. Kolay tanımlanması için, dosya adlarına otomatik olarak kullanıcı adları da dâhil edilir.

A ZIP file is unzipped and shows a folder with the files for each submission. Usernames, dates of submission, file's names and types of files are highlighted.

ZIP dosyasına dâhil edilen dosyalar

TXT dosyası: Bir öğrenci, değerlendirmeyi tamamlamak için düzenleyiciyi kullandıysa gönderimin metni, bir TXT dosyasında görünür. Ayrıca gönderimle ilgili bilgileri de (gönderildiği tarih gibi) bulabilirsiniz. Anımsatıcı: Değerlendirme sorularına eklenen içerik ve dosyalar indirilmez.

Gönderim dosyaları: Öğrenci, gönderim olarak bir veya daha fazla dosya yüklediyse bu dosyalar listede birlikte görünürler. Örneğin, öğrencinin gönderimi bir Word belgesi, görüntü dosyası ve slayt sunumu içerebilir. Anımsatıcı: Birden fazla denemeye izin verdiyseniz her öğrencinin tüm denemelerine ait dosyalar dâhil edilir.

Birleşim: Bir öğrenci, gönderimi tamamlamak için metin sağlayabilir ve düzenleyicide dosyalar ekleyebilir.