Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Belønninger er sterke motivasjonsfaktorer. En av de beste belønningene er anerkjennelse for en godt utført jobb. Du kan belønne studentene gjennom hele emneperioden for å holde dem motivert og lage en oversikt over hva de kan lære. Du kan bruke sertifikater og åpne merker til å runde opp vurderinger. Du kan gi informasjon om og eksempler på nøyaktig hva studentene har fått til i emnet ditt.

Slike sertifikater og åpne merker følger studentene. Slike belønninger hjelper studentene med å uttrykke en identitet og opparbeide seg et godt rykte innen feltene de velger. Slike prestasjoner kan føre til fremtidige jobb- og utdanningsmuligheter samt nye privilegier.


Hva er prestasjoner?

Du kan bruke Blackboard-prestasjoner for å gi studentene en mulighet til å få anerkjennelse for det de gjør. Du angir kriteriene for å tildele studentene prestasjoner i form av både merker og sertifikater.

Studentene kan se hvilke merker og sertifikater de har fått, og hva som kreves for å få ytterligere anerkjennelse. De kan få innsikt i læringsfremgangen mot definerte kompetanser.

Studenter kan publisere merker til merkeryggsekken og ta med seg bevis på sin læring utenfor Blackboard Learn. Du kan finne ut mer om merker og merkeryggsekk ved å gå til Merke ryggsekk (bare tilgjengelig på engelsk).

Avhengig av hvilken versjon du har, kan enkelte områder i Learn fortsatt vise til merkeutgiveren som Mozilla i stedet for Badgr.


Fristelsen med merker

Bruk spillelementer, for eksempel konkurranse, poengsummer, nivåer og merker for å engasjere brukerne.

Hvis du har sett en tenåring spille World of Warcraft, vet du hvordan det digitale universet motiverer folk. Du kan også motivere studentene dine med en form for «spillifisering» med merker. Med verktøyet for prestasjoner kan du opprette et merkesystem for å oppfordre studentene til å utforske og delta mer.

Du kan tildele merker for gjennomføring av et prosjekt, mestring av en ferdighet eller erfaringsnivåer. Studentenes merkesamlinger kan representere de viktigste milepælene de har oppnådd innen læring. Med de oppnådde merkene kan du vise en fullstendig oversikt over en persons ferdigheter og prestasjoner.

Du kan også tildele merker for ferdigheter og kunnskap ervervet utenfor klasserominnstillingen:

 • Utenomfaglige aktiviteter og skolefritidsordninger
 • Frivillighetsprogrammer og felleskapstjeneste
 • Arbeidsrelaterte prosjekter
 • Militær erfaring
 • Studier i utlandet
 • Studentorganisasjoner
 • Medlemskap i en klubb, gruppe eller annen organisasjon
 • Praksisplasser og mentorskap
 • Arbeidsopplæring
 • Myke ferdigheter, blant annet samarbeid, ledelse og felleskapsbygging

I utgangspunktet kan du la studentene kombinere flere merker å representere prestasjonene deres – både i og utenfor klasserommet. Sammen kan dere opprette merker som fremhever ferdigheter som hjelper studentene med å arbeide mot et bestemt mål. Enten målet er å komme inn på mastergradstudier eller å finne den perfekte jobben, kan du samarbeide med studentene for å legge tilpassede planer.

Når studentene inkluderes i prosessen som fører oppfyllelse av drømmene deres, kan du se økning i motivasjon for ytterligere læring. Du vil legge til rette for når studentene tenker «hva om». Gi dem fleksibilitet til å være nyskapende og finne ut hva de verdsetter og ser på som viktig for sine egne utdanninger.


Spørsmål du bør tenke over

Vil du organisere merkene dine i grupper?

For å engasjere studentene kan du «gradere» merkene. Når studentene har oppnådd et merke, låser de opp det neste merket. Det trenger ikke å bli vanskeligere å oppnå nye merker. Du kan la studentene følge den anbefalte banen for å oppnå merker eller opprette sine egne læringsopplevelser.

Er det privilegier knyttet til å samle merker?

Du kan gi andre typer belønninger for å oppnå merker. Hvis en student for eksempel har oppnådd merke A, B og C, kan du tilby studenten en ettertraktet praksisplass. Når det er forbundet med noe de verdsetter, kan studentene bli mer motivert til å oppnå merker.

Når merkesystemet har vært i bruk i en lengre periode, oppdager du kanskje at det ikke er nødvendig med flere belønninger enn selve merkene.

Bør merker offentliggjøres?

Utdrag fra: Schenke, Tran og Hickey. «Design Principles for Motivating Learning with Digital Badges.» HASTAC. 5. juni 2013. Web 17. juli 2013.

Takket være Mozillas Open Badges-infrastruktur, kan personer som oppnår merker i de fleste prosjekter, avgjøre om og når merker de jobber med eller har oppnådd, skal vises offentlig. Med noen prosjekter får personer som oppnår merker, muligheten til å vise merkene selv, mens med andre prosjekter vises merkene automatisk. Vi vet fra litteratur om motivasjon at ved å gi studentene valg, får de en følelse av å være autonome (ha styringen), og at ulike valgnivåer har betydning når det gjelder motivasjon. Men hvis du gjør merkene offentlig, kan det føre til konkurranse blant personene som oppnår merker.

Når studenter samler merker, bestemmer de hvordan potensielle arbeidsgivere, organisasjoner og skoler kan se dem. Studentene kan publisere merkesamlingene sine på Mozilla Open Backpack, sosiale nettverksprofiler, personlige nettsteder, universitetssøknader, nettsteder for jobbsøk og CV-er på nettet.

Med troverdig informasjon som følger med merkene, blir de bevis på personers ferdigheter, kompetanse, ferdigheter, erfaringer og talenter. Alle kan utforske merkedata for å bekrefte hvor mye de er verdt.

Når merkeverdien øker, kan de bidra til å låse opp nye muligheter for livslang læring.

Hvem er målgruppen?

Når du oppretter merker, bør du tenke over hvem som kanskje vil ha informasjon om grunnlaget for dem:

 • Personer som oppnår merker
 • Skoler som tilbyr mastergradsstudier
 • Medstudenter som kanskje motiveres av andres prestasjoner
 • Kollegaer og fagfolk i feltet ditt som du vil bygge et nettverk med
 • De som kan gi praksisplasser og mentorskap for studentene dine
 • Potensielle arbeidsgivere

Disse menneskene bidrar alle til merkesystemets bærekraft over tid.