Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Opprett en prestasjon

Prestasjonene dine vises i emneområder og i prestasjonsverktøyet.

 1. Åpne prestasjonsverktøyet. Du finner det i Emneverktøy-delen av kontrollpanelet eller i Verktøy-menyen i et innholdsområde.
 2. Skriv inn et navn på Opprett prestasjon-siden.
 3. Velg et sted i emnet. Studentene blir varslet.
 4. Velg prestasjonstype:
  • Fullføring av emne: Sertifikatbelønningen kreves. Et ekstra merke er valgfritt.
  • Milepæl: Belønningen er et merke.
  • Tilpasset: Belønningen er et merke, sertifikat eller begge deler.
 5. Bestem om studentene skal se belønningen før de oppnår den:
  • Velg Ja for belønninger som er ment å motivere studentene.
  • Velg Nei for spesielle belønninger for bestemte studenter, som ikke alle emnemedlemmene trenger å se.
 6. Hvis du vil, kan du skrive en beskrivelse som klart forklarer hva du forventer at studentene må gjøre for å oppnå belønningen.
 7. Velg Definer utløsere for å fortsette.

Prestasjoner presenteres ikke for studentene før du definerer utløserregler og velger belønning.


Bestem kriterier for prestasjonsbelønninger

Du kan definere én eller flere regler som kan utløse en belønning for en prestasjon. Du bestemme minst én regel.

Prestasjonsverktøyet bruker Tilpasset visning-teknologien i Blackboard Learn, som omfatter disse elementene:

 • Forsøk på prøver, spørreundersøkelser og oppgaver.
 • Vurderinger for prøver, spørreundersøkelser og oppgaver.
 • Diskusjonsinnlegg, wikier, blogger og dagbøker som kan vurderes.
 • Manuelt opprettede vurderingssenterkolonner.
 • Markerte gjennomgangstatuser for emneinnhold
 • Gruppemedlemskap eller spesifikke brukere.
 • Startdato for å oppnå prestasjoner.

Hvis du angir en Vis etter-dato, er det ikke mulig for studentene å oppnå belønningen før den aktuelle datoen – selv ikke hvis de har oppfylt kriteriene. Vis etter er ikke det samme som en sluttdato eller tidsfrist.

For å opprette en regel må du gi den et navn og angi kriteriene som er nødvendig for å fullføre kravene for prestasjonen. Bruk legg til-funksjonene til å opprette ytterligere kriterier for vurderings- og gjennomgangsstatus.

Eksempel:

Hvis studentene må fullføre fire prøver i emnet og ha en endelig vurdering på 70 %, må du opprette disse:

 1. Forsøk på eksamen A
 2. Forsøk på eksamen B
 3. Forsøk på eksamen C
 4. Forsøk på eksamen D
 5. Vurderingen i Løpende total-kolonnen må være minst 70 %

Hvis det skal være mulig med forskjellige kriterier, kan du velge Legg til en ny regel. Dette kan være nyttig hvis du har en gruppe studenter som trenger tilpasninger og forskjellige prestasjonskrav for å motta belønningen.

For å gi prestasjoner manuelt kan du bruke alternativene for medlemskapskriteriene for å velge mottakere. Du kan for eksempel gi et ordførermerke til studenter som tar ledelsen i diskusjoner.

Bruk Velg belønning for å fortsette.


Velg belønning

På den siste siden kan du velge belønningen, som er basert prestasjonstypen:

 • Fullføring av emne: Sertifikatbelønningen kreves. Et ekstra merke er valgfritt.
 • Milepæl: Belønningen er et merke.
 • Tilpasset: Belønningen er et merke, sertifikat eller begge deler.

Du kan se en forhåndsvisning av hvordan sertifikatet ser ut for studentene. Sertifikatet omfatter institusjonen, studentens navn, emnenavnet og datoen kriteriene ble oppfylt.

Du kan velge et bilde fra katalogen eller laste opp et tilpasset bilde for merkene. Et opplastet merkebilde kan brukes flere ganger i emnet. Hvis du har lastet opp et bilde og må fjerne det, kan du slette filen fra emnets lagringsrepositorium i prestasjonskatalogen. Størrelsen på opplastede bilder justeres automatisk.

Utstederens navn er forhåndsutfylt basert på administratorinnstillingene. Hvis det er tillatt, kan du endre utstederens navn. Du kan også angi en utløpsdato for merket. Om tillat kan du gjøre merker tilgjengelige for utgivelse til mottakers Merkeryggsekk..

Velg Send for å utstede prestasjonen.

Avhengig av hvilken versjon du har, kan enkelte områder i Learn fortsatt vise til merkeutgiveren som Mozilla i stedet for Badgr.


Se prestasjoner og mottakere

I prestasjonsverktøyet kan du se alle prestasjonene i emnet ditt i tillegg til antall mottakere for hver av prestasjonene.

Velg Mottakere for å få detaljer om studentene som har oppnådd prestasjonene. Velg navnet til en student for å se vedkommendes visning av Mine prestasjoner-siden.

Dato tildelt viser når studentene så varslingen om at de hadde oppnådd en prestasjon. I tilfeller der vurdering fra lærere eller manuelle vurderinger er involvert, viser Dato tildelt når studentene ble vist prestasjonsbelønningene sine.


Slett prestasjoner

For å slette en prestasjon åpner du prestasjonens meny og velger Slett.

Hvis du sletter en prestasjon en student allerede har oppnådd, blir den tilknyttede belønningen også slettet.


Studentvisning

Studentene kan åpne prestasjonverktøyet via en verktøylenke i emnemenyen på Verktøy-siden eller en lenke i et innholdsområde.

Velg en students navn på Mottakere-siden for å se vedkommendes visning av Mine prestasjoner-siden.

Du kan gå til studenttemaet for å se hvordan vedkommende ser prestasjoner. Bruk tilbakefunksjonen i nettleseren for å komme tilbake til dette teamet.


Mål og innretting av mål

Du kan tilpasse mål til emneelementer som er opprettet med prestasjonsverktøyet, og de vises i måldekningsrapportene.

Åpne en prestasjons meny i et emneområde, og velg Legg til tilpasninger.

Mer om mål


Kopierings-, import-, eksport-, arkiverings- og gjenopprettingsprosesser

I emnets kopierings-, import-, eksport- og gjenopprettingsprosesser behandles ikke prestasjoner som egne objekter. Prestasjoner avhenger av både innhold og Tilpasset visning-regler. Hvis du kopierer innhold mellom emner, forsvinner utløserreglene. Hvis du ikke tar med innhold i en kopi eller eksport/import, får du ikke med prestasjonene. Så lenge du velger både innhold og Tilpasset visning-regler i prosessen, blir prestasjonene håndtert riktig.