Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hvis institusjonen din bruker EAC Visual Data-integreringen for Blackboard Learn, kan du bruke dette verktøyet til å samle inn, slå sammen, analysere og rapportere prestasjonsdata i emnene du underviser i. Med EAC Visual Data får du innsikt i hvordan studentene gjør det i prøvene og vurderingsmatrisene i emnet ditt.

Hvis verktøyet er tilgjengelig på institusjonen, men det ikke vises i Emneverktøy-menyen, bør du sjekke at verktøyet er satt til Tilgjengelig i emnet ditt.

Gå til nettstedet for brukerstøtte for EAC hvis du trenger hjelp med EAC Visual Data-integreringen din