Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan bruke oppgaveverktøyet til å organisere prosjekter, angi oppgavenes prioritet og spore studentenes oppgavestatus. Som lærer er det du som legger til oppgaver i emnet ditt. Du kan gi studentene tillatelse til å administrere oppgavene sine i Min huskeliste-modulen eller en verktøylenke i emnet.

Mer om moduler

Du kan opprette oppgaver og publisere dem på emnets Oppgaver-side. Alle studentene kan publisere personlige oppgaver på sine egne oppgavesider. Informasjon om oppgavene er organisert i kolonner som viser prioritet, oppgavenavn, status og leveringsfrist.

Oppgaver er også tilgjengelige som et emnegruppeverktøy for oppgaver som er spesifikke for mindre grupper i et emne.

Video: Create and Manage Tasks


Watch a video about tasks

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: How to Create and Manage Tasks explains the difference between personal and course tasks, and how to access, create, and manage tasks.

Opprett, rediger eller slett emneoppgaver

 1. Velg Verktøy i emnemenyen. Velg OppgaverVerktøy-siden.

  –ELLER–

  Utvid Emneverktøy-delen i kontrollpanelet, og velg Oppgaver.
 2. Velg Opprett emneoppgaveOppgaver-siden.
 3. Skriv et navn, en beskrivelse og en leveringsfrist på Opprett emneoppgave-siden. Du kan bruke Alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten og laste opp filer, bilder og multimedieinnhold.
 4. Angi Lav, Normal eller Høy prioritet.
 5. Velg Send.
 6. Oppgaven vises på Oppgaver-siden. Åpne menyen til oppgaven for å redigere eller slette den.

Se oppgaver

Oppgaver er som standard oppført fra høyeste prioritet til lavest – ikke etter dato. Velg Leveringsfrist-overskriften for å se oppgaver oppført etter leveringsfrist. Bruk statuskolonnene til å se hvor mange studenter som har rapportert fremgangen sin eller fullført en oppgave.

Se oppgavefremgang

Velg et oppgavenavn for å få tilgang til Vis oppgave-siden. På Vis oppgave-siden ser du oppgavefremgangen til alle studentene.


Legg til oppgavelenker i emnemenyen

Du kan legge til en lenke i emnemenyen for umiddelbar tilgang til oppgaveverktøyet. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

 1. Endre Redigeringsmodus til , og velg Legg til menyelement-ikonet over emnemenyen for å åpne menyen.
 2. Velg Verktøyslenke, og skriv inn et navn.
 3. I Type-menyen velger du Oppgaver.
 4. Merk av for Tilgjengelig for brukere hvis du er klar for å vise modulsiden til studentene.
 5. Velg Send.

Den nye verktøylenken vises nederst i emnemenylisten. Trykk på og dra ikonet med piler for å flytte lenken til et nytt sted. Åpne lenkemenyen for å endre navnet på den, slette den eller skjule den fra studenter.

Mer om emnemenyen