Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Visualiser studenters målprestasjoner med oversikter.

Karakterer kan være misvisende. Prøver og oppgaver kan brukes til å måle hvor mye studenter har lært om flere emner, men det måles vanligvis med én vurdering. Du kan opprette emnemål for å gjøre det lettere å måle og vise frem studenters kunnskap av kompliserte emner. Mål er spesifikke og målbare konsepter som studentene bør strekke seg etter når de gjør emnearbeid.

Med oversikten for målprestasjon kan du få en bedre forståelse av hvordan studentene dine presterer i et emne. I oversikten finner du emnemål og elementene du har tilknyttet dem. Du kan raskt finne ut hvordan vurderingene for individuelle studenter bidrar til at de oppnår emnemål.

Du kan gå inn på oversikten for målprestasjon på to måter.

Åpne oversikten fra Mitt Blackboard-menyen

Gå til Verktøy > Målprestasjon fra Mitt Blackboard-menyen. Nå vises en liste over alle studentene i alle emnene dine. Velg elever for å se oversiktene deres for målprestasjon. Velg et mål i oversikten for å se enkeltkomponentene. Du kan finne ut hvor studentene kan bli bedre, og hva de er gode på.

Åpne oversikten i et emne

Du kan også gå inn på oversikten for målprestasjon i emner. I denne detaljerte visningen ser du målene til en student og hvilke emnelementer som bidrar til prestasjoner.

Velg Verktøy i emnemenyen, og velg deretter Målprestasjon. Velg studenten du vil se oversikten til.


Eksporter data om målprestasjoner

Med oversikten for målprestasjon kan du eksportere data knyttet til emnemål og studentprestasjoner, sånn at du kan bruke dataene utenfor Blackboard Learn.

Administratorer kan gå til kontrollpanelet > Verktøy og hjelpeprogrammer-modulen > Eksport av studenters målprestasjon > Generer eksport for å laste ned en JSON-fil med dataene dine.

Denne JSON-filen kan konverteres til andre formater og brukes som du vil. I filen finner du data om studenter og kompetansene deres i emnene dine. Du kan bruke denne informasjonen som et vurderingskort, eller for å finne ut hvor effektive bestemte emner, oppgaver eller leksjoner er.