Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan kjøre flere typer emnerapporter for å se informasjon om emnebruk og -aktivitet. Du kan se sammendrag av emnebruken – inkludert hvilke emneområder som brukes oftest, samt mønstre for emnetilgang for bestemte studenter.

Rapportdata oppdateres automatisk hver fjerde time for alle rapporter bortsett fra aktivitetsrapporter. Aktivitetsdata oppdateres én gang per dag ved midnatt. Institusjonen din kan oppdatere rapportdataene manuelt hvis det trengs.

Om de forskjellige typene emnerapporter

Du kan søke etter nøkkelord i navnene og beskrivelsene i listen over rapporter for å finne den rapporten som generer informasjonen du trenger.

 • I All brukeraktivitet i innholdsområdene ser du et sammendrag av all brukeraktivitet i innholdsområder for et emne. Bruk denne rapporten til å finne ut hvilke studenter som er aktive i emnet ditt, samt hvilke innholdsområder de bruker.
 • I Oversikt overemneaktivitet finner du informasjon om samlet aktivitet i et bestemt emne – sortert etter student og dato. Informasjonen inkluderer total og gjennomsnittlig tid brukt per aktiv student samt den totale mengden og typen aktivitet hver student har hatt i emnet. Alternativt kan du filtrere rapporten etter én eller flere grupper. Den resulterende rapporten omfatter da bare de studentene som er med i de valgte gruppene.
 • I Rapport om emnedekning ser du informasjon om emneelementer som er tilpasset mål.
 • I Emneprestasjon ser du hvordan ett enkelt emne yter i tilknytning til et valgt sett med mål.
 • I Totalt sammendrag av brukeraktivitet ser du brukeraktiviteten for alle områder i emnet ditt samt datoer, klokkeslett og ukedager for aktiviteten. Bruk denne rapporten til å se studenttilgang samt hvor ofte emneverktøy brukes.
 • I Rapport for brukermedvirkning i ett emne ser du antallet brukerinnsendinger i emnet ditt for oppgaver, prøver, diskusjoner, blogger og dagbøker i løpet av tidsperioden du velger. Du trenger ikke vurdere elementer for at data om dem skal være inkludert i rapporten. Dataene leveres i et Microsoft® Excel®-regneark (XLS).

  Hvis det ikke finnes noen aktivitet for en elementtype, vises det ikke noen kolonne. Hvis ingen studenter sendte inn oppgaver i løpet av den valgte tidsperioden, vises det ikke noen oppgavekolonne i regnearket.

 • I Studentoversikt for individuelle emner ser du en individuell students aktivitet i emnet ditt – sortert etter dato. Informasjonen inkluderer den totale tiden en student har brukt i emnet ditt. Du kan se detaljert informasjon om studenters aktivitet – for eksempel hvilke elementer og innholdsområder en student har åpnet, og hvor lenge vedkommende har brukt hvert av dem. Bruk denne rapporten til å sjekke en bestemt students emneaktivitet.
 • I Brukeraktivitet i forumer ser du et sammendrag av brukeraktiviteten i diskusjonsforumene i emnet ditt.
 • I Brukeraktivitet i grupper ser du et sammendrag av brukeraktiviteten i grupper for emnet ditt.

Det kan hende flere rapporter er tilgjengelig. Kontakt institusjonen din for å få hjelp.


Generer emnerapporter

Hvis du aktiverer dette, må du slå av blokkering av popup-vinduer.

 1. Utvid Vurdering-delen i kontrollpanelet, og velg Emnerapporter.
 2. Åpne menyen for en rapport på Emnerapporter-siden, og velg Kjør.
 3. Velg RapportspesifikasjonerKjør rapporter-siden. Alternativene varierer:
  • Velg format: Velg et utdataformat i menyen. De gyldige formatene er PDF, HTML, Excel og Word. Diagrammer vises ikke i Excel-formatet.

   Dataene fra Rapport for brukermedvirkning i ett emne leveres bare i formatet Excel-regneark (XLS).

  • Velg en startdato og Velg en sluttdato: For rapporter som dekker en bestemt tidsperiode, må du velge en start- og sluttdato for rapporten.

   For å inkludere data fra dagens dato kan du velge morgendagen som sluttdato. Statistikk returneres basert på en dag som begynner ved midnatt og slutter klokken 23:59. Statistikk for dagens dato er ikke nøyaktig helt frem til minuttet forespørselen sendes. Det forekommer en kort tidsforsinkelse som følge av tiden det tar å registrere informasjonen i databasen. Hvis rapporten ikke inneholder dataene du ville ha, kan du vente en liten stund og kjøre rapporten på nytt. Husk at for enkelte rapporter kan ventetiden være opptil ca. 4 timer eller til og med over natten, avhengig av rapporten.

  • Velg studenter: For å kjøre en rapport om én enkelt student velger du studentens navn fra menyen.
  • Velg brukere: Velg én eller flere brukere for rapporten. Du kan velge flere brukere samtidig i Windows ved å holde Shift-tasten inne og velge den første og siste brukeren. Du kan velge brukere som ikke er etter hverandre i listen, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike brukerne. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten.
  • Gjennomsnittsområde og Målprestasjonsnivå: Disse verdiene er obligatoriske for rapporter om emneprestasjon. Du kan angi alternativene Vis utilgjengelige studenter og/eller Vis ikke-innrettede mål for disse rapportene.
  • Velg Målsett og Måltyper. Hvis Målsett vises som Ingen, må du bekrefte at du har emneinnhold som er innrettet med mål. Hvis innhold er innrettet med et mål, kan det hende du må kontakte systemadministratoren for å oppdatere rapportdataene.
 4. Velg Send. Hvis en emnerapport omfatter et stort antall brukere, kan det hende du må vente noen minutter eller lengre før rapporten generes. PDF- og HTML-formatet åpnes direkte i et nytt vindu. Med Excel- og Word-formatet blir du bedt om å lagre filen først. For å skrive ut rapporter bruker du utskriftsfunksjonen i programvinduet som rapporten åpnes i.
 5. Når en rapport er kjørt, kan du utføre disse handlingene:
  • Lagre rapporten i Mitt innhold: Hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene for innholdsstyring, kan du lagre rapporten i en mappe i Mitt innhold.
  • Last ned rapport: Lagre rapporten på datamaskinen.
  • Kjør en ny rapport: Gå tilbake til Kjør rapporter-siden for å kjøre rapporten på nytt med andre kriterier.
 6. Velg OK når du er ferdig.

Systemtreff

Når du ser på rapporter som inneholder statistikk om treff eller tilgang, spores det et treff hver gang en forespørsel sendes til Blackboard Learn. Når du for eksempels sporer bruken av diskusjonstavlen, kan du se denne informasjonen:

 • En student åpner diskusjonstavlen – 1 treff.
 • En student velger et forum – 2 treff totalt.
 • En student velger en melding for å lese den – 3 treff totalt.

Finn ut mer