Institusjoner kan vise at programmene og pensumene deres er effektive ved å tilpasse emneinnhold og -aktiviteter til mål. Prosessen består av tre trinn:

 1. Institusjonen din slår på målverktøyet og importerer eller oppretter mål. Lærere kan ikke opprette mål.
 2. Lærere tilpasser emneinnhold til ett eller flere mål. Noen av innholdstypene som kan tilpasses til mål i Original-emnevisningen, er diskusjonsforumer og -tråder, blogger, dagbøker og prøver samt individuelle spørsmål, oppgaver og vurderingssenterkolonner. 
 3. I Original-emnevisningen kan undervisere og administratorer kjøre emnerapporter for å undersøke hvordan emneinnhold stemmer overens med institusjonens mål samt hvordan studenter presterer mot mål.

Mål for grunnskoler

For grunnskoler (K-12) i USA kan administratorer importere læringsmål fra USAs 50 delstater og Washington DC. Du kan tilpasse emneinnhold til disse målene og kjøre emnerapporter. I rapportene ser du hvor emneinnholdet ikke dekker målene, slik at du kan endre læreplanen deretter.


Mål for institusjoner med resultatvurderinger

Institusjoner som har tilgang til funksjonene for resultatvurdering, kan bruke mål til enda mer. Institusjoner kan samle inn bevis på studenters prestasjoner mot mål. Institusjoner kan for eksempel samle inn bevis fra emner for å bruke dem til akkrediteringsaktiviterer og for å vurdere hvor bra programmer fungerer. Institusjoner kan også finne ut hvor programmer må forbedres.


Innrett innhold med mål

Når administratorer har opprettet mål, kan du tilpasse innhold til målene. Du kan tilpasse en hel beholder – for eksempel en mappe eller læreplan – eller ett eller flere innholdselementer.

Hvis du aktiverer dette, må du slå av blokkering av popup-vinduer for Blackboard Learn, så du får tilgang til Finn mål-vinduet.

 1. Velg Legg til tilpasninger i menyen for et element. Finn mål-vinduet åpnes.
 2. Utvid kriteriedelen i Bla gjennom vilkår-panelet, og velg spesifikke kriterier:
  • Kilde: Bare én kilde kan vises om gangen. Viser hvor målet er lagret.
  • Målsettype
  • Målsett Læringsgrenen eller temaet for målet.
  • Kategori
  • Måltype: klassifiseringen av målet – for eksempel Standard.

  Du kan også skrive inn en frase, et ord eller deler av et ord i Søk i gjeldende resultater-boksen for å finne samsvarende mål.

 3. Da vises mål som passer til kriteriene. Merk av i boksene for målene du vil legge til. Målene vises i Valgte mål-området nederst på skjermen. Du kan utvide området for å se listen over målene dine. Velg den røde X-en ved siden av et mål for å fjerne det. Målet fjernes fra samlingen, men det slettes ikke fra systemet.
 4. Velg Send.
 5. De valgte målene vises sammen med innholdselementet. Du kan gjøre mål synlige for studenter med Synlighet for studenter-ikonet. Velg Fjern tilpasning-ikonet for å fjerne et mål.

Om diskusjonsforumer og tråder

Du kan tilpasse mål til diskusjonsforumer og tråder. Alternativene avhenger av vurderingsalternativet du valgte når du opprettet forumet.

 • Ingen vurdering i forum: Tilpass enten forumer eller tråder.
 • Vurder forum: Angi forumtilpasningene automatisk. Du kan ikke endre dem. Tilpasningsalternativene markeres med grått.
 • Vurder tråder: Angi trådtilpasninger automatisk. Du kan ikke endre dem. Tilpasningsalternativene markeres med grått.

Det neste trinnet er å åpne forumet eller tråden og legge til tilpasninger.

For tråder vises Tilpasninger-alternativet i menyen øverst på siden når flytter markøren dit.

For forumer velger du Tilpasninger øverst på siden og deretter Legg til tilpasninger.


Om blogger, dagbøker og wikier

Gå til en blogg, dagbok eller wiki. Utvid instruksjonene, velg Tilpasninger og velg deretter Legg til tilpasninger.


Om vurderingssenteret

Du kan tilpasse mål til kolonner i vurderingssenteret. Åpne menyen for en kolonne, og velg Vis og legg til tilpasninger. Velg Legg til tilpasninger i popup-vinduet.


Se hvilke mål prøvespørsmål er innrettet med

I vurderingssenteret kan du se målene som er tilpasset til individuelle prøvespørsmål. Åpne menyen for prøvekolonnen, og velg Forsøksstatistikk.

Målene som er tilpasset hvert spørsmål, vises i Aktive mål-delen på Prøvestatistikk-siden.


Se rapporter om måldekning

Lærere kan kjøre to forskjellige rapporter om mål i ett emne. Utvid Vurdering-delen i kontrollpanelet, og velg Emnerapporter.

 • Med Rapport om emnedekning får du data om hvordan innholdet i et emne dekker mål og hvor det finnes mangler.
 • Med Course Performance Report kan du angi målverdier for akseptabel prestasjon samt områder for mål. I rapporten ser du hvor godt studenters arbeid som er tilpasset til de aktuelle målene, dekker målverdien.

Administratorer kan kjøre rapporter om måldekning for alle emner i systemet.

Dataene i målrapporter oppdateres automatisk hvert 20. minutt. Institusjonen din kan oppdatere rapportdataene manuelt hvis det trengs.

Mer om hvordan du kjører og lagrer rapporter


Data i målrapporter

Alle målrapporter er i HTML-format som standard, og åpnes i et eget vindu. Du kan ta et dypdykk i støttedataene. Bruk disse områdene i Dekningsdetaljer for emner-rapporten for å se data.

Feltet for Dekningsdetaljer for emne-rapporten
Rapportområde Rapport med støttedata
Feltene for målsammenligning
Ikke brukt En liste over mål som ikke brukes
Dekket En liste over mål som er dekket, og tilpassede innholdstyper
Ikke dekket En liste over mål som ikke er dekket
Kolonnenumrene for målene
Ikke brukt En liste over mål som ikke brukes
Dekket En liste over mål som er dekket, og tilpassede innholdstyper
Ikke dekket En liste over mål som ikke er dekket
Kolonnen for målsettnavnet
Navnet på målsettet Oversikt over dekning for målsettnavnet
Kolonnen for læringsnivå
Navn på læringsnivået Dekningsdetaljer for læringsnivå
Emnekolonne
Navn på emnet Rapport om emnedekning
Navnet på et mål Detaljer om måldekning