Tekstalternativ for følgende infografikk om tilgjengelighet i utdanningssektoren

Visste du at det finnes over en milliard mennesker i verden med en fysisk eller psykisk funksjonshemning? Eller at 12,9 % av alle studenter i Nord-Amerika har en eller annen form for funksjonshemning?

Hva betyr dette for utdanningssektoren?

Skoleavslutningsfrekvensen for nordamerikanske videregående skoler for funksjonshemmede studenter har økt med 0,5 % siden 2011. 64 % får nå et videregåendediplom etter 4 år. Dessverre har også frafallsgraden for nordamerikanske videregående skoler økt med 0,5 % på like mange år. 19,7 % av alle studenter med funksjonshemminger faller ut før de fullfører videregående skole.

De fleste oppgir ikke at de har funksjonshemninger når de søker seg inn på høyere utdanning. Det gjelder 60–80 % av de som tar bachelorgrad, og 9 % av de som tar mastergrad i Nord-Amerika. Men det er likevel mye vi som jobber med undervisning, kan gjøre for å hjelpe studenter med funksjonshemninger med å oppnå gode resultater.

3 % av verdens befolkning og under 1 % av alle studenter i Nord-Amerika har synshemninger. Det betyr at de har vansker med å få med seg visuelt innhold. Slike studenter bør få tekstbaserte alternativer.

4 % av verdens befolkning og under 4 % av alle studenter i Nord-Amerika har fysiske funksjonshemninger. Slike studenter har utfordringer med muskel- og bevegelseskontroll, noe som gjør det vanskelig å bruke teknologi. Ved å formatere innhold med tanke på hjelpeteknologi og tastaturnavigasjon blir det lettere for dem å navigere i nettinnhold.

5 % av verdens befolkning og under 1 % av alle studenter i Nord-Amerika har hørselshemninger. Det betyr at de har vansker med å få med seg lydinnhold, og at de trenger alternativer. Du bør derfor tilgjengeliggjøre undertekster, transkripsjoner og andre alternativer slike studenter kan ha nytte av.

Hele 25 % av verdens befolkning og under 9 % av alle studenter i Nord-Amerika har kognitive funksjonshemninger. 1 av 25 førsteårsstudenter i Nord-Amerika har en eller annen form for lærevanske. Slike studenter har nevrologiske utfordringer med å prosessere informasjon. Det er derfor viktig å tenke på fleksibilitet. Bruk mange informasjonsmoduser, og lag en ryddig opplevelse.

Kilder

«Disabled World - Disability News & Information.» Disabled World. Nb.p., ikke nett. 11. sept. 2015.

«WHO | World Health Organization.» WHO | World Health Organization. Nb.p., ikke nett. 11. sept. 2015.

«Fast Facts: Students With Disabilities.» National Center for Education Statistics. Nb.p., ikke nett. 11. sept. 2015.

«Statistics.» DO-IT. University of Washington (UW), n.d. Web. 11. september, 2015.

«Special Education Compendium Statistics.» Disabilitycompendium.org. Nb.p., ikke nett. 11. sept. 2015.