Tämä on vaihtoehtoinen teksti tietokaaviolle esteettömyydestä koulutuksessa

Accessibility in education infographic

Tiesitkö, että maailmassa on noin miljardi ihmistä, joilla on jokin fyysinen vamma tai oppimishäiriö? Tai tiesitkö, että 12,9 prosentilla kaikista pohjoisamerikkalaisista oppilaista on jonkinlainen vamma tai oppimishäiriö?

Mitä tämä oikein merkitsee koulutuksen kannalta?

Erityisoppilaiden lukiosta valmistumisaste Pohjois-Amerikassa on noussut 0,5 % vuodesta 2011. 64 % heistä suorittaa nyt lukion oppimäärän neljässä vuodessa. Valitettavasti lukion oppimäärän suorittamisen kesken jättävien määrä on myös kasvanut 0,5 % samassa ajassa. 19,7 % erityisoppilaista jättää lukion oppimäärän suorittamisen kesken.

Useimmat opiskelijat eivät kerro vammastaan tai oppimishäiriöstään, kun he aloittavat korkeamman koulutuksen. Tämä koskee noin 60–80 prosenttia kaikista pohjoisamerikkalaisista alempaa korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista ja noin 9 prosenttia ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista. Opettajat voivat kuitenkin edistää näiden erityisoppilaiden menestymistä monin eri tavoin.

3 prosentilla koko maailman väestöstä ja alle prosentilla Pohjois-Amerikan opiskelijoista on jonkinlainen näkövamma. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on vaikeuksia visuaalisen sisällön käytössä tai omaksumisessa. Opettajat voivat tarjota heille kuitenkin tekstipohjaisia vaihtoehtoja visuaaliselle sisällölle.

4 prosentilla koko maailman väestöstä ja neljällä prosentilla Pohjois-Amerikan opiskelijoista on jonkinlainen fyysinen vamma. Heillä on lihaksiin ja motoriseen hallintaan liittyviä ongelmia, jotka vaikeuttavat tekniikan hyödyntämistä. Opettajat voivat kuitenkin muotoilla sisältöä siten, että sen käyttö on mahdollista erilaisten aputekniikoiden ja näppäimistön avulla – tämä koskee myös verkkosisältöä.

5 prosentilla koko maailman väestöstä ja alle prosentilla Pohjois-Amerikan opiskelijoista on jonkinlainen kuulovamma. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on vaikeuksia auditiivisen sisällön käytössä tai omaksumisessa. Opettajat voivat kuitenkin tarjota heille tekstityksiä, kuvailevia tekstityksiä ja muita vaihtoehtoja.

Jopa 25 prosentilla koko maailman väestöstä ja yhdeksällä prosentilla pohjoisamerikkalaisista opiskelijoista on jonkinlainen kognitiivinen häiriö tai oppimishäiriö. Tämä tarkoittaa sitä, että joka neljännellä uudella opiskelijalla Pohjois-Amerikassa on jonkinlainen oppimishäiriö. Heillä on neurologisia ongelmia, jotka vaikeuttavat tiedonkäsittelyä. Siksi on tärkeää toimia joustavasti. Opettajat voivat luoda heidän tarvitsemaansa tietoa monissa eri muodoissa sekä taata heille häiriöttömän oppimisympäristön.

Lähteet:

"Disabled World – Disability News & Information." Disabled World. N.p., n.d. Internet. 11.9.2015.

"WHO | Maailman terveysjärjestö." WHO | Maailman terveysjärjestö. N.p., n.d. Internet. 11.9.2015.

"Fast Facts: Students With Disabilities." National Center for Education Statistics. N.p., n.d. Internet. 11.9.2015.

"Statistics." DO-IT. University of Washington (UW), n.d. Internet. 11.9.2015.

"Special Education Compendium Statistics." Disabilitycompendium.org. N.p., n.d. Internet. 11.9.2015.