Tekst voor de volgende infographic over toegankelijkheid in het onderwijs

Wist u dat 1 miljard mensen ter wereld een geestelijke of lichamelijke beperking hebben? Of dat 12,9% van alle studenten in Noord-Amerika een beperking heeft?

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Sinds 2011 is het afstudeerpercentage voor high schools in Noord-Amerika met 0,5% gestegen voor leerlingen met een beperking. 64% haalt nu in vier jaar een high school-diploma. Helaas zijn de uitvalpercentages van Noord-Amerikaanse middelbare scholen in evenveel jaren ook met 0,5% gestegen. 19,7% van de studenten met een beperking haakt af voor ze de middelbare school afronden.

De meeste studenten geven bij hun inschrijving niet aan dat ze een beperking hebben. Dan hebben we het over 60 tot 80% van undergraduatestudenten in Noord-Amerika en 9% van masterstudenten. Desondanks zijn er een heleboel dingen die wij als docenten kunnen doen om studenten met een beperking succesvol te laten zijn.

3% van de wereldwijde bevolking, en minder dan 1% van de studenten in Noord-Amerika, heeft een visuele beperking. Dit betekent dat deze studenten moeite hebben om visueel materiaal tot zich te nemen. Geef deze studenten alternatieven op basis van tekst om visuele content te verwerken.

4% van de wereldwijde bevolking, evenals 4% van de studenten in Noord-Amerika, heeft een lichamelijke beperking. Deze studenten hebben beperkingen door spieraandoeningen of motorische handicaps, waardoor het lastig is om technologie te gebruiken. Houd hiermee rekening bij het opmaken en indelen van uw materiaal, zodat deze studenten met behulp van ondersteunende technologie en toetsenbordnavigatie gemakkelijker door content op het web kunnen navigeren.

5% van de wereldwijde bevolking, en minder dan 1% van de studenten in Noord-Amerika, heeft een gehoorbeperking. Dit betekent dat deze studenten moeite hebben om audio te verwerken en hiervoor alternatieven nodig hebben. Geef deze studenten alternatieven in de vorm van ondertitels, transcripties of andere alternatieven voor audio.

Maar liefst 25% van de wereldwijde bevolking, evenals 9% van de studenten in Noord-Amerika, heeft een cognitieve beperking. Dat betekent dat 1 op de 25 nieuwe studenten in Noord-Amerika een cognitieve beperking heeft. Het gaat hier om studenten met neurologische aandoeningen waardoor ze moeilijk informatie kunnen verwerken. Het is daarom belangrijk dat u flexibiliteit inbouwt. Gebruik verschillende manieren om informatie aan te bieden en zorg voor een overzichtelijke presentatie.

Bronnen

"Disabled World - Disability News & Information." Disabled World. Z.d. Web. 11 sept. 2015.

"WHO | World Health Organization." WHO | World Health Organization. Z.d. Internet 11 sept. 2015.

"Fast Facts: Students With Disabilities." National Center for Education Statistics. Z.d. Internet 11 sept. 2015.

"Statistics." DO-IT. University of Washington (UW), z.d. Internet 11 sept. 2015.

"Special Education Compendium Statistics." Disabilitycompendium.org. Z.d. Internet 11 sept. 2015.