Textbaserat alternativ till infografiken om tillgänglighet i utbildningen nedan

Visste du att en miljard människor globalt har en mental eller fysisk funktionsnedsättning? Eller att 12,9 procent av alla studenter i Nordamerika har någon form av funktionsnedsättning?

Vad innebär detta för utbildningen?

Andelen studerande med en funktionsnedsättning som går ut high school i Nordamerika har ökat med 0,5 procent sedan 2011. 64 procent går nu ut high school på fyra år. Tyvärr har även andelen avhoppare ökat med 0,5 procent på lika många år. 19,7 procent av de studerande som har en funktionsnedsättning hoppar av innan de går ut high school.

De flesta studerande som har en funktionsnedsättning väljer att inte berätta om den när de går vidare till högre utbildning. Det gäller 60 till 80 procent av nordamerikanska studenter på grundnivå och 9 procent på avancerad nivå. Likväl finns det en hel del som vi som pedagoger kan göra för att hjälpa studerande med funktionsnedsättningar att lyckas.

3 procent av befolkningen totalt, och mindre än 1 procent av studenterna, i Nordamerika har en synnedsättning. Det innebär att de har svårt att uppfatta visuellt innehåll. Ge dem textbaserade alternativ som de har möjlighet att ta till sig.

4 procent av befolkningen totalt, och 4 procent av studenterna i Nordamerika, har en fysisk funktionsnedsättning. De har problem med muskelkontroll och motorik som gör det svårt att använda viss teknik. Se till att ditt innehåll har ett format som passar för olika tekniska hjälpmedel och använd tangentbordsnavigering för enklare navigering i webbinnehåll.

5 procent av befolkningen totalt, och mindre än 1 procent av studenterna i Nordamerika, har en hörselnedsättning. Det innebär att de har svårt att uppfatta ljudbaserat innehåll och behöver alternativ. Tillhandahåll undertexter, avskrifter och andra alternativ som de kan ta till sig.

Hela 25 procent av befolkningen totalt, och 9 procent av studenterna i Nordamerika, har en kognitiv funktionsnedsättning. Det innebär att 1 av 25 studenter som påbörjar en högskoleutbildning i Nordamerika har inlärningssvårigheter. De har neurologiska problem som gör det svårare att bearbeta information. Det är viktigt att bygga in flexibilitet. Presentera informationen på flera olika sätt och minimera allt som kan störa uppmärksamheten.

Källor

”Disabled World – Disability News & Information.” Disabled World. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 11 sept. 2015.

”WHO | Världshälsoorganisationen.” WHO | Världshälsoorganisationen. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 11 sept. 2015.

”Fast Facts: Students With Disabilities.” National Center for Education Statistics. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 11 sept. 2015.

”Statistics.” DO-IT. University of Washington (UW), inget utgivningsdatum. Webb. 11 sept. 2015.

”Special Education Compendium Statistics.” Disabilitycompendium.org. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 11 sept. 2015.