Hygyrchedd yn SafeAssign

Mae Blackboard yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod yr holl gynnyrch a gwasanaethau a ddarparwn yn ymarferol ac yn hygyrch i bob defnyddiwr, beth bynnag y bo'i oed, ei allu neu ei sefyllfa. I gyd-fynd â'n traddodiad cryf o arweinyddiaeth ym maes hygyrchedd, mae ein cynnyrch wedi'u dylunio a'u datblygu yn unol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1 Lefel AA yn ogystal â safonau Adran 508 yn yr Unol Daleithiau. Cynhelir archwiliadau rheolaidd o'n meddalwedd i sicrhau y bodlonir disgwyliadau ansawdd a'u cynnal.

Mae'r dogfennau canlynol ar gael yn y Saesneg yn unig.

Cydymffurfiaeth hygyrchedd: SafeAssign