Nid yw SafeAssign yn cynhyrchu graddau'n awtomatig yn seiliedig ar destun cyfatebol. Yn hytrach, dylai hyfforddwyr ddefnyddio SafeAssign i adolygu cyflwyniadau aseiniad am wreiddioldeb a chreu cyfleoedd i helpu myfyrwyr i nodi sut i briodoli ffynonellau yn briodol yn hytrach nag aralleirio.


Graddio gyda SafeAssign yn Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Gwreiddiol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar raddio gyda SafeAssign.

Wrth i chi greu aseiniad, gallwch alluogi’r gwasanaeth nodi gwreiddioldeb SafeAssign. Wrth i chi neilltuo graddau, gallwch gael mynediad at Originality Report gyda gwybodaeth berthnasol am y ffynonellau a ddefnyddiwyd.

Pan fydd adroddiad SafeAssign wedi gorffen prosesu, gallwch gael mynediad iddo ar y dudalen Aseinio Gradd. Ewch i mewn i’r dudalen Aseinio Gradd o’r Ganolfan Raddio neu’r dudalen Graddio Anghenion.

Yn y Ganolfan Raddio, lleolwch yr aseiniad yr ydych wedi galluogi’r opsiynau SafeAssign ar ei gyfer. Pan fydd myfyrwyr wedi gwneud eu cyflwyniadau, fe welwch yr eicon graddio anghenion. Ewch i mewn i ddewislen y gell a dewiswch yr ymgais.

Ar y dudalen Aseinio Gradd, bydd adran SafeAssign yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Wrth i’r adroddiad brosesu, bydd y datganiad hwn yn ymddangos: Adroddiad ar y gweill...

Pan fydd yr adroddiad yn barod i’w weld, bydd canran yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Ehangwch y ddolen SafeAssign a chlicio ar Gweld Originality Report i weld y canlyniadau mewn ffenestr newydd.

Os ydych chi eisiau defnyddio anodiad graddio gyda SafeAssign, mae angen i fyfyrwyr gyflwyno’r mathau hyn o ffeiliau ar gyfer eu haseiniadau:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

Mwy ar sut i ddarllen a defnyddio'r Originality Report


Graddio gyda SafeAssign yn Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Ultra

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar raddio gyda SafeAssign.

Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad posibl yng nghyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer aseiniadau a phrofion yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Pan fyddwch yn graddio aseiniadau  gyda SafeAssign wedi’i alluogi, gallwch edrych ar Originality Report i weld faint o gynnwys a gyflwynwyd gan fyfyrwyr sy’n gorgyffwrdd gyda deunyddiau eraill a gyhoeddwyd. Mae canlyniadau SafeAssign yn cael eu cuddio tra bod graddio dienw wedi'i alluogi. Ar ôl i chi bostio graddau a bod yr enwau'n cael eu dangos, gallwch weld canlyniadau SafeAssign a'r Originality Reports.

Nid yw SafeAssign yn gwirio unrhyw ymgeisiau a gyflwynwyd os yw'r gosodiad wedi'i analluogi.

Agorwch ymgais i ddechrau arni. Mae SafeAssign yn dechrau prosesu cynnwys cyflwyniad yn awtomatig ar ôl i fyfyriwr gyflwyno gwaith. Ar ôl i’r Originality Report orffen prosesu, bydd panel SafeAssign yn ymddangos nesaf i gynnwys y cyflwyniad. Os nad yw’r panel hwn yn ymddangos, nid yw’r adroddiad wedi gorffen prosesu.

Pan fydd yr adroddiad yn barod, bydd canrannau yn ymddangos ym mhanel Originality Report SafeAssign ymgais. Mae SafeAssign yn dadansoddi pob rhan o'r ymgais, gan gynnwys ymatebion testun ac atodiadau. Dewiswch eitem ar restr yr Originality Report er mwyn gweld y canlyniadau hynny mewn ffenestr newydd.

Rhagor o wybodaeth ar sut i ddarllen Originality Report SafeAssign

Os ydych chi eisiau defnyddio anodiad graddio gyda SafeAssign, mae angen i fyfyrwyr gyflwyno’r mathau hyn o ffeiliau ar gyfer eu haseiniadau:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF

Defnyddiwch yr un llif gwaith i raddio aseiniadau a phrofion gyda grwpiau neu ymdrechion lluosog. Os byddwch chi'n caniatáu mwy nag un ymgais ar gyfer aseiniad gyda SafeAssign, bydd Originality Report yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob ymgais. Mae modd ichi weld yr Originality Report ar gyfer pob ymgais yn y rhestr Cyflwyniadau.

Mwy ar raddio ymgeisiau lluosog