Cefnogaeth Iaith

Mae SafeAssign yn gwneud mwy na chyfieithu geiriau o un iaith i’r llall. Mae SafeAssign yn defnyddio algorithmau sy'n gwneud penderfyniadau am lên-ladrad posib yn seiliedig ar amlder geiriau, strwythur brawddegau a nodweddion ieithyddol eraill sy'n benodol i Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Er bod SafeAssign yn darparu cefnogaeth swyddogol ar gyfer Saesneg yn unig, mae croeso i gleientiaid geisio defnyddio SafeAssign gydag ieithoedd heblaw am Saesneg. Nid oes gan SafeAssign unrhyw gyfyngiadau technegol sy'n ei eithrio rhag ei defnyddio gydag ieithoedd eraill, ond gall y canlyniadau amrywio a ni ellir eu sicrhau.

Mae Blackboard yn gweithio i ychwanegu cefnogaeth swyddogol ar gyfer ieithoedd ychwanegol yn SafeAssign yn 2018.