Mae SafeAssign yn cymharu cyflwyniadau myfyrwyr yn erbyn cyfres o bapurau academaidd i nodi’r meysydd sy’n gorgyffwrdd rhwng y testun a gyflwynwyd a gweithiau presennol.

Mae SafeAssign yn effeithiol fel ataliad ac offeryn addysgol. Defnyddiwch SafeAssign i archwilio gwreiddioldeb y prawf sydd wedi’i gyflwyno a chreu cyfleoedd sy’n helpu myfyrwyr i gyfeirio at ffynonellau mewn modd priodol yn hytrach nag aralleirio.


Ffeiliau a Gefnogir

Mae SafeAssign yn cefnogi’r mathau o ffeiliau y gellir eu trosi i destun plaen yn unig, sy’n cynnwys y mathau hyn o ffeiliau: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, a HTM. Ni chefnogir ffeiliau taenlen.

Mae SafeAssign hefyd yn derbyn ffeiliau ZIP ac yn prosesu ffeiliau sy'n cyd-fynd ag unrhyw un o'r mathau hyn o ffeiliau.

Mae SafeAssign yn cyfri ac yn dangos nifer yr atodiadau mewn cyflwyniad, yn ogystal â nifer yr atodiadau a broseswyd gan SafeAssign. Mae SafeAssign ond yn prosesu ac yn creu Adroddiadau Gwreiddioldeb ar gyfer atodiadau sy’n cydweddu â’r mathau o ffeiliau a gefnogir. Dydy SafeAssign ddim yn rhoi sgôr tebygrwydd ar gyfer mathau o ffeiliau nad ydynt yn cael eu cefnogi.


Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign

Ar ôl i ymgais gael ei brosesu, caiff adroddiad ei gynhyrchu yn rhoi manylion am ganran y testun yn y cyflwyniad sy'n cyfateb â ffynonellau sy'n bodoli eisoes. Mae'r adroddiad yn dangos y ffynonellau a amheuir ar gyfer pob adran o'r papur a gyflwynwyd sy'n cyfateb. Gallwch ddileu sgoriau cyfatebol o’r adroddiad a’i brosesu eto os yw’r papur yn barhad o waith a gyflwynwyd gan yr un myfyriwr o’r blaen.

Darllenwch yr adroddiad yn ofalus er mwyn archwilio a yw pob darn o destun wedi'i briodweddu'n gywir.

Rhagor am Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign


Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Gwreiddiol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am ddefnyddio SafeAssign mewn aseiniadau.

Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad ar gyfer unrhyw un o’ch aseiniadau.

 1. Ar dudalen Creu Aseiniad , ehangwch Manylion Cyflwyno.
 2. Dewiswch Gwirio cyflwyniadau am lên-ladrad gan ddefnyddio SafeAssign.
 3. Fel arall, dewiswch un opsiwn, neu'r ddau:
  • Caniatáu i fyfyrwyr weld Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign am eu gwaith.
  • Eithrio holl gyflwyniadau myfyrwyr mewn perthynas â'r aseiniad hwn o'r Global Reference Database neu'r Gronfa Ddata Sefydliadol.
 4. Cwblhewch dudalen Creu Aseiniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch yn creu aseiniad gan ddefnyddio SafeAssign, ychwanegir colofn raddau yn awtomatig yn y Ganolfan Raddau. Pan fydd yr aseiniad yn barod i gael ei farcio, bydd eicon Angen Graddio yn ymddangos yng nghell y Ganolfan Raddau. Graddiwch aseiniadau o'r Ganolfan Raddau neu ddod o hyd iddynt ar dudalen Angen Graddio.


Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Ultra

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am ddefnyddio SafeAssign.

Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad posibl yng nghyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer aseiniadau a phrofion yng Ngwedd Cwrs Ultra.

 1. Agorwch Gosodiadau Aseiniad neu Gosodiadau Prawf mewn asesiad newydd neu gyfredol.
 2. Dan SafeAssign , dewiswch Galluogi Adroddiad Gwreiddioldeb.
 3. Dewiswch Gwiriwch gyflwyniadau ar gyfer llên-ladrad gyda SafeAssign.
  • Pan fyddwch yn galluogi SafeAssign ar gyfer yr asesiad, gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weld yr Adroddiad Gwreiddioldeb. Os byddwch yn caniatáu ceisiadau lluosog, cynhyrchir Adroddiad Gwreiddioldeb ar gyfer pob ymgais y bydd y myfyriwr wedi ei chyflwyno.
  • Penderfynwch a ydych am eithrio gwaith o'r Global Reference Database a Chronfa Ddata'r Sefydliad.
 4. Caewch yr haen. Mae eich newidiadau wedi eu cadw!

Pan fyddwch yn galluogi'r Adroddiad Gwreiddioldeb, ychwanegir colofn Gwreiddioldeb at y dudalen Cyflwyniadau. Sganiwch y rhestr i benderfynu yn gyflym pa gyflwyniadau a allai gynnwys deunydd wedi’i lên-ladrata.

Gallwch alluogi'r Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio. Ni chaiff aseiniadau a gyflwynwyd cyn ichi alluogi SafeAssign eu gwirio.

Mae canlyniadau SafeAssign yn cael eu cuddio tra bod graddio dienw wedi'i alluogi. Ar ôl i chi bostio graddau a bod yr enwau'n cael eu dangos, gallwch weld canlyniadau SafeAssign a'r Adroddiadau Gwreiddioldeb.

Atodiadau ac ymgeisiau niferus

Mae SafeAssign yn cydnabod ymgeisiau niferus ar gyfer prawf unigol sydd wedi’i gyflwyno gan yr un disgybl ar gyfer yr un prawf. Nid yw SafeAssign yn gwirio cynnwys yr ymgais gyfredol yn erbyn cynnwys cyflwyniadau blaenorol. Gallwch weld pob Adroddiad Gwreiddioldeb nesaf at yr ymgais berthnasol.

Os bydd myfyriwr yn cynnwys mwy nag un atodiad gyda’i brawf, caiff yr atodiadau eu rhestru yn adran Adroddiad Gwreiddioldeb panel SafeAssign. Dewiswch ddolen enw ffeil i weld testun y ffeil mewn ffenestr newydd, ynghyd â dadansoddiad manwl o'r elfennau sy'n cydweddu yn y testun.


Gwybodaeth am yr opsiwn i eithrio rhai darnau o waith

Mae gosodiadau SafeAssign yn cynnwys yr opsiwn i eithrio rhai darnau o waith wrth greu aseiniad. Mae’r opsiwn hwn yn galluogi hyfforddwyr i greu aseiniadau nad ydynt yn cynnwys unrhyw gyflwyniadau gan fyfyrwyr yn y Global Reference Database a'r Gronfa Ddata Sefydliadol. Yn yr un modd â gosodiadau asesiad eraill, bydd yr opsiwn hwn yn ymddangos ar y pryd a bydd modd ei newid ar ôl creu’r aseiniad. Pe newidiwch yr opsiwn yn hwyrach, bydd cyflwyniadau newydd yn anrhydeddu cyflwr newydd y gosodiad. Dyma enghraifft:

Mae hyfforddwr am i fyfyrwyr allu cyflwyno drafftiau ar gyfer aseiniad unigol, cyn cyflwyno gwaith yn derfynol i gael ei farcio. Dim ond y gwaith terfynol a ddylai gael ei gynnwys yn SafeAssign yn y Gronfa Ddata Sefydliadol fel bod modd ei gymharu ag aseiniadau yn y dyfodol.

Gallwch wneud hyn trwy ddilyn y camau canlynol:

 1. Creu aseiniad ag ymgeisiau niferus, cynhwyswch SafeAssign, a throwch ‘eithrio cyflwyniadau’ ymlaen.
 2. Bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu drafftiau, ac ni chaiff y rhain eu cynnwys yn y Global Reference Database nac yn y Gronfa Ddata Sefydliadol.
 3. Pan ddisgwylir y cyflwyniad terfynol, byddwch yn analluogi'r opsiwn "gwahardd cyflwyniadau".
 4. Mae’r myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith terfynol, ac yna mae’r cyflwyniadau yn cael eu cynnwys yn y Global Reference Database nac yn y Gronfa Ddata Sefydliadol.

Video: Use SafeAssign in the Original Course View

Watch a video about SafeAssign

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about using SafeAssign in assignments and tests.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Use SafeAssign shows you how to enable SafeAssign on an assessment in the Original Course View.