Mae SafeAssign yn cymharu cyflwyniadau myfyrwyr yn erbyn cyfres o bapurau academaidd i nodi’r meysydd sy’n gorgyffwrdd rhwng y testun a gyflwynwyd a gweithiau presennol.

Mae SafeAssign yn effeithiol fel ataliad ac offeryn addysgol. Defnyddiwch SafeAssign i archwilio gwreiddioldeb y prawf sydd wedi’i gyflwyno a chreu cyfleoedd sy’n helpu myfyrwyr i gyfeirio at ffynonellau mewn modd priodol yn hytrach nag aralleirio.


Ffeiliau a Gefnogir

Mae SafeAssign yn cefnogi’r mathau o ffeiliau y gellir eu trosi i destun plaen yn unig, sy’n cynnwys y mathau hyn o ffeiliau: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, a HTM. Ni chefnogir ffeiliau taenlen.

Mae SafeAssign hefyd yn derbyn ffeiliau ZIP ac yn prosesu ffeiliau sy'n cyd-fynd ag unrhyw un o'r mathau hyn o ffeiliau.

Mae SafeAssign yn cyfri ac yn dangos nifer yr atodiadau mewn cyflwyniad, yn ogystal â nifer yr atodiadau a broseswyd gan SafeAssign. Mae SafeAssign ond yn prosesu ac yn creu Originality Reports ar gyfer atodiadau sy’n cydweddu â’r mathau o ffeiliau a gefnogir. Dydy SafeAssign ddim yn rhoi sgôr tebygrwydd ar gyfer mathau o ffeiliau nad ydynt yn cael eu cefnogi.


SafeAssign Originality Reports

Ar ôl i ymgais gael ei brosesu, caiff adroddiad ei gynhyrchu yn rhoi manylion am ganran y testun yn y cyflwyniad sy'n cyfateb â ffynonellau sy'n bodoli eisoes. Mae'r adroddiad yn dangos y ffynonellau a amheuir ar gyfer pob adran o'r papur a gyflwynwyd sy'n cyfateb. Gallwch chi ddileu sgoriau tebygrwydd o’r adroddiad a’i brosesu eto os yw’r papur yn barhad o waith a gyflwynwyd gan yr un myfyriwr o’r blaen.

Darllenwch yr adroddiad yn ofalus er mwyn archwilio a yw pob darn o destun wedi'i briodweddu'n gywir.

Mwy o wybodaeth am Originality Reports gan SafeAssign


Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Wreiddiol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Ultra” i ddysgu am sut i ddefnyddio SafeAssign gydag aseiniadau.

Gallwch chi ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad ar gyfer unrhyw un o’ch aseiniadau.

 1. Ar dudalen Creu Aseiniad , ehangwch Manylion Cyflwyno.
 2. Dewiswch Gwirio cyflwyniadau am lên-ladrad gan ddefnyddio SafeAssign.
 3. Fel arall, dewiswch un opsiwn, neu'r ddau:
  • Caniatáu i fyfyrwyr weld Originality Reports SafeAssign am eu gwaith.
  • Eithrio holl gyflwyniadau myfyrwyr mewn perthynas â'r aseiniad hwn o'r Global Reference Database neu'r Gronfa Ddata Sefydliadol.
 4. Cwblhewch dudalen Creu Aseiniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch yn creu aseiniad gan ddefnyddio SafeAssign, ychwanegir colofn raddau yn awtomatig yn y Ganolfan Raddau. Pan fydd yr aseiniad yn barod i gael ei farcio, bydd eicon Angen Graddio yn ymddangos yng nghell y Ganolfan Raddau. Graddiwch aseiniadau o'r Ganolfan Raddau neu ddod o hyd iddynt ar dudalen Angen Graddio.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i fideo “Ultra” am ddefnyddio SafeAssign mewn aseiniadau a phrofion.


Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Ultra

Ddim yn gyfarwydd i chi? Ewch i help “Gwreiddiol” am wybodaeth ynghylch defnyddio SafeAssign.

Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad posibl yng nghyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer aseiniadau a phrofion yn y Wedd Cwrs Ultra.

 1. Agorwch Gosodiadau Aseiniad neu Gosodiadau Prawf mewn asesiad newydd neu gyfredol.
 2. Dan SafeAssign , dewiswch Galluogi Originality Report.
 3. Dewiswch Gwiriwch gyflwyniadau ar gyfer llên-ladrad gyda SafeAssign.
  • Pan fyddwch yn galluogi SafeAssign ar gyfer yr asesiad, gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weld yr Originality Report. Os byddwch yn caniatáu ceisiadau lluosog, cynhyrchir Originality Report ar gyfer pob ymgais y bydd y myfyriwr wedi ei chyflwyno.
  • Penderfynwch a ydych chi am eithrio gwaith o'r Global Reference Database a Chronfa Ddata'r Sefydliad.
 4. Caewch yr haen. Mae eich newidiadau wedi eu cadw!

Pan fyddwch yn galluogi'r Originality Report, ychwanegir colofn Gwreiddioldeb at y dudalen Cyflwyniadau. Sganiwch y rhestr i benderfynu yn gyflym pa gyflwyniadau a allai gynnwys deunydd wedi’i lên-ladrata.

Gallwch alluogi'r Originality Report SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio. Ni chaiff aseiniadau a gyflwynwyd cyn ichi alluogi SafeAssign eu gwirio.

Mae canlyniadau SafeAssign yn cael eu cuddio tra bod graddio dienw wedi'i alluogi. Ar ôl i chi bostio graddau a bod yr enwau'n cael eu dangos, gallwch weld canlyniadau SafeAssign a'r Originality Reports.


Blackboard Open LMS

Ar yr adeg hon, mae ategyn SafeAssign yn gydnaws â Gweithgarwch Aseiniad Moodle yn unig. I greu aseiniad SafeAssign, dechreuwch trwy greu aseiniad. Yng ngosodiadau'r aseiniad, dewiswch eich gosodiadau SafeAssign.

Ychwanegyn â thâl ar gyfer Blackboard Open LMS yw SafeAssign. Cysylltwch â gweinyddwr eich safle os nad ydych yn gweld opsiynau ategyn Llên-ladrad SafeAssign yng ngosodiadau eich aseiniad.

 • Gwirio cyflwyniadau am lên-ladrad: Dewiswch yr opsiwn hwn i wirio cyflwyniadau'r myfyriwr gyda SafeAssign.
 • Caniatáu i fyfyrwyr weld yr Originality Report: Dewiswch yr opsiwn hwn i ganiatáu i fyfyrwyr weld eu Originality Report o'r aseiniad a gyflwynwyd. Mae'r opsiwn hwn yn darparu dolen i'r adroddiad.
 • Eithrio cyflwyniadau o'r Global Reference Database a'r Gronfa Ddata Sefydliadol: Dewiswch yr opsiwn hwn i ganiatáu i SafeAssign brosesu cyflwyniadau ond ni fydd y cyflwyniadau'n cael eu prosesu mewn cronfeydd data. Mae hyn yn osgoi ffeiliau a gyflwynir rhag cael eu nodi fel rhai â llên-ladrad pan mae athrawon yn caniatáu ail-gyflwyniadau mewn aseiniad penodol.

Dewiswch Cadw a dychwelyd i'r cwrs neu Cadw a dangos pan fyddwch wedi gorffen.

Aseiniadau aml rôl

Mae Moodle yn caniatáu pennu mwy nag un rôl i ddefnyddiwr. Nid yw SafeAssign yn gallu cysylltu amryw ddefnyddwyr â'r un ID â hyfforddwyr a myfyrwyr, felly nid yw cyflwyniadau aml rôl yn gweithio gyda SafeAssign. I ddatrys hyn, ni fydd ategyn SafeAssign yn dadansoddi cyflwyniad defnyddiwr aml rôl a bydd yn eu rhybuddio amdano.

Defnyddwyr gydag aseiniadau rôl wedi'u gosod ar lefel y system: Ychwanegir Rheolwyr, Crewyr Cyrsiau, ac ati, yn ddiofyn am bob cwrs SafeAssign fel hyfforddwyr.


Atodiadau ac ymgeisiau niferus

Mae SafeAssign yn cydnabod ymgeisiau niferus ar gyfer prawf unigol sydd wedi’i gyflwyno gan yr un disgybl ar gyfer yr un prawf. Dydy SafeAssign ddim yn gwirio cynnwys yr ymgais gyfredol yn erbyn cynnwys o ymgeisiau blaenorol. Gallwch weld pob Originality Report wrth ochr yr ymgais gyfatebol.

Os bydd myfyriwr yn cynnwys mwy nag un atodiad gyda’i brawf, caiff yr atodiadau eu rhestru yn adran Originality Report panel SafeAssign. Dewiswch ddolen enw ffeil i weld testun y ffeil mewn ffenestr newydd, ynghyd â dadansoddi cyfateb testun manwl.


Gwybodaeth am yr opsiwn i eithrio rhai darnau o waith

Mae gosodiadau SafeAssign yn cynnwys yr opsiwn i eithrio rhai darnau o waith wrth greu aseiniad. Mae’r opsiwn hwn yn galluogi hyfforddwyr i greu aseiniadau nad ydynt yn cynnwys unrhyw gyflwyniadau gan fyfyrwyr yn y Global Reference Database a'r Gronfa Ddata Sefydliadol. Yn yr un modd â gosodiadau asesiad eraill, bydd yr opsiwn hwn yn ymddangos ar y pryd a bydd modd ei newid ar ôl creu’r aseiniad. Pe newidiwch yr opsiwn yn hwyrach, bydd cyflwyniadau newydd yn anrhydeddu cyflwr newydd y gosodiad. Dyma enghraifft:

Mae hyfforddwr am i fyfyrwyr allu cyflwyno drafftiau ar gyfer aseiniad unigol, cyn cyflwyno gwaith yn derfynol i gael ei farcio. Dim ond y gwaith terfynol a ddylai gael ei gynnwys yn SafeAssign yn y Gronfa Ddata Sefydliadol fel bod modd ei gymharu ag aseiniadau yn y dyfodol.

Gallwch wneud hyn trwy ddilyn y camau canlynol:

 1. Creu aseiniad ag ymgeisiau niferus, cynhwyswch SafeAssign, a throwch ‘eithrio cyflwyniadau’ ymlaen.
 2. Bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu drafftiau, ac ni chaiff y rhain eu cynnwys yn y Global Reference Database nac yn y Gronfa Ddata Sefydliadol.
 3. Pan ddisgwylir y cyflwyniad terfynol, byddwch yn analluogi'r opsiwn "gwahardd cyflwyniadau".
 4. Mae’r myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith terfynol, ac yna mae’r cyflwyniadau yn cael eu cynnwys yn y Global Reference Database nac yn y Gronfa Ddata Sefydliadol.