Mae SafeAssign yn cymharu cyflwyniadau myfyrwyr yn erbyn cyfres o bapurau academaidd i nodi’r meysydd sy’n gorgyffwrdd rhwng y testun a gyflwynwyd a gweithiau presennol.

Mae SafeAssign yn effeithiol fel ataliad ac offeryn addysgol. Defnyddiwch SafeAssign i archwilio gwreiddioldeb y prawf sydd wedi’i gyflwyno a chreu cyfleoedd sy’n helpu myfyrwyr i gyfeirio at ffynonellau mewn modd priodol yn hytrach nag aralleirio.


Ffeiliau a Gefnogir

Mae SafeAssign yn cefnogi’r mathau o ffeiliau y gellir eu trosi i destun plaen yn unig, sy’n cynnwys y mathau hyn o ffeiliau: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, a HTM. Ni chefnogir ffeiliau taenlen.

Mae SafeAssign hefyd yn derbyn ffeiliau ZIP ac yn prosesu ffeiliau sy'n cyd-fynd ag unrhyw un o'r mathau hyn o ffeiliau.

Mae SafeAssign yn cyfri ac yn dangos nifer yr atodiadau mewn cyflwyniad, yn ogystal â nifer yr atodiadau a broseswyd gan SafeAssign. Mae SafeAssign ond yn prosesu ac yn creu Originality Reports ar gyfer atodiadau sy’n cydweddu â’r mathau o ffeiliau a gefnogir. Dydy SafeAssign ddim yn rhoi sgôr tebygrwydd ar gyfer mathau o ffeiliau nad ydynt yn cael eu cefnogi.


SafeAssign Originality Reports

Ar ôl i ymgais gael ei brosesu, caiff adroddiad ei gynhyrchu yn rhoi manylion am ganran y testun yn y cyflwyniad sy'n cyfateb â ffynonellau sy'n bodoli eisoes. Mae'r adroddiad yn dangos y ffynonellau a amheuir ar gyfer pob adran o'r papur a gyflwynwyd sy'n cyfateb. Gallwch chi ddileu sgoriau tebygrwydd o’r adroddiad a’i brosesu eto os yw’r papur yn barhad o waith a gyflwynwyd gan yr un myfyriwr o’r blaen.

Darllenwch yr adroddiad yn ofalus er mwyn archwilio a yw pob darn o destun wedi'i briodweddu'n gywir.

Mwy o wybodaeth am Originality Reports gan SafeAssign


Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Wreiddiol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Ultra” am ddefnyddio SafeAssign mewn aseiniadau.

Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad ar gyfer unrhyw un o’ch aseiniadau.

 1. Ar dudalen Creu Aseiniad , ehangwch Manylion Cyflwyno.
 2. Dewiswch Gwirio cyflwyniadau am lên-ladrad gan ddefnyddio SafeAssign.
 3. Fel arall, dewiswch un opsiwn, neu'r ddau:
  • Caniatáu i fyfyrwyr weld Originality Reports SafeAssign am eu gwaith.
  • Eithrio holl gyflwyniadau myfyrwyr mewn perthynas â'r aseiniad hwn o'r Global Reference Database neu'r Gronfa Ddata Sefydliadol.
 4. Cwblhewch dudalen Creu Aseiniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch yn creu aseiniad gan ddefnyddio SafeAssign, ychwanegir colofn raddau yn awtomatig yn y Ganolfan Raddau. Pan fydd yr aseiniad yn barod i gael ei farcio, bydd eicon Angen Graddio yn ymddangos yng nghell y Ganolfan Raddau. Graddiwch aseiniadau o'r Ganolfan Raddau neu ddod o hyd iddynt ar dudalen Angen Graddio.


Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Ultra

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am ddefnyddio SafeAssign.

Gallwch ddefnyddio SafeAssign i wirio am lên-ladrad posibl yng nghyflwyniadau myfyrwyr ar gyfer aseiniadau a phrofion yng Ngwedd Cwrs Ultra.

 1. Agorwch Gosodiadau Aseiniad neu Gosodiadau Prawf mewn asesiad newydd neu gyfredol.
 2. Dan SafeAssign , dewiswch Galluogi Originality Report.
 3. Dewiswch Gwiriwch gyflwyniadau ar gyfer llên-ladrad gyda SafeAssign.
  • Pan fyddwch yn galluogi SafeAssign ar gyfer yr asesiad, gallwch hefyd ganiatáu i fyfyrwyr weld yr Originality Report. Os byddwch yn caniatáu ceisiadau lluosog, cynhyrchir Originality Report ar gyfer pob ymgais y bydd y myfyriwr wedi ei chyflwyno.
  • Penderfynwch a ydych chi am eithrio gwaith o'r Global Reference Database a Chronfa Ddata'r Sefydliad.
 4. Caewch yr haen. Mae eich newidiadau wedi eu cadw!

Pan fyddwch yn galluogi'r Originality Report, ychwanegir colofn Gwreiddioldeb at y dudalen Cyflwyniadau. Sganiwch y rhestr i benderfynu yn gyflym pa gyflwyniadau a allai gynnwys deunydd wedi’i lên-ladrata.

Gallwch alluogi'r Originality Report SafeAssign ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr ddechrau eu cyflwyniadau, ond dim ond pan gaiff SafeAssign ei alluogi y caiff cyflwyniadau eu gwirio. Ni chaiff aseiniadau a gyflwynwyd cyn ichi alluogi SafeAssign eu gwirio.

Mae canlyniadau SafeAssign yn cael eu cuddio tra bod graddio dienw wedi'i alluogi. Ar ôl i chi bostio graddau a bod yr enwau'n cael eu dangos, gallwch weld canlyniadau SafeAssign a'r Originality Reports.