Yn y Ganolfan Raddau, mae'r colofnau ar gyfer enw cyntaf a chyfenw myfyriwr yn ymddangos yn gyntaf yn ddiofyn. Mae colofnau ar gyfer eitemau a chyfrifiadau o’r eitemau hynny yn ymddangos ar draws y dudalen. Rydych chi’n penderfynu pa golofnau sy’n ymddangos ac ym mha drefn. Gallwch hefyd hidlo'ch gwedd.

Hidlo'ch gwedd o'r Ganolfan Raddau

Gallwch gulhau'ch gwedd o ddata y Ganolfan Raddau. Dewiswch Hidlo i ehangu'r maes a dewiswch opsiwn o'r dewislenni hyn:

 • Gwedd Gyfredol: Gan gynnwys y wedd Canolfan Raddau Lawn, gweddau clyfar a chyfnodau graddio. Gallwch ddewis gwedd i'w defnyddio fel y gwedd ddiofyn gydag eicon Gosod y Wedd Gyfredol fel y Wedd Ddiofyn.
 • Categori: Yn cynnwys yr holl gategorïau diofyn a'r rhai rydych wedi'u creu.
 • Statws

Cuddio rhesi defnyddwyr

Gallwch guddio rhesi defnyddwyr i leihau nifer y rhesi yng ngrid y Ganolfan Raddau a'ch helpu i ffocysu ar ddata penodol. Pan fyddwch yn cuddio rhesi defnyddwyr, fe gedwir y data a gallwch ei ddangos ar unrhyw adeg. Gallwch guddio rhesi defnyddwyr mewn dwy ffordd:

 • Ewch i ddewislen pob defnyddiwr a dewiswch Cuddio'r Rhes. Gallwch hefyd ddewis Cuddio Rhesi Eraill i dynnu popeth heblaw am res y defnyddiwr o'r golwg.
 • Ar dudalen Amlygrwydd Rhes, gallwch guddio a dangos rhesi defnyddwyr. Yr hyn a welwch yng ngrid y Ganolfan Raddau yw'r unig beth fydd yn cael ei effeithio. Ni fydd hyn yn effeithio ar argaeledd myfyrwyr. Ewch i'r dudalen o ddewislen Rheoli.

Os ydych wedi pennu defnyddiwr fel nid ar gael ar dudalen Defnyddwyr yn y Panel Rheoli, bydd eicon Defnyddiwr Ddim ar Gael yn ymddangos yng nghell gyntaf y defnyddiwr yn y Ganolfan Raddau. Ond, nid yw'r rhes yn gudd yn y grid. Ni all defnyddwyr nad ydynt ar gael gyrchu eich cwrs.


Trefnu colofnau yn y Ganolfan Raddau

Ar dudalen Trefnu Colofnau , gallwch weld yr holl golofnau yn y Ganolfan Raddau ar un dudalen. Gallwch aildrefnu'r colofnau a bydd y newidiadau a wnewch yn ymddangos yng ngrid y Ganolfan Raddau.

Ar y dudalen hon, mae pob colofn yn y grid Canolfan Raddau yn dod yn rhes. Er enghraifft, daw colofn Cyfenw yn rhes Cyfenw ar y dudalen Trefnu Colofnau. Y golofn gyntaf yn y grid yw’r rhes gyntaf ar y dudalen hon. Mae trefn y rhesi ar y dudalen hon yr un fath â threfn y colofnau yn y grid.

Ar y dudalen hon, gallwch drefnu colofnau'r Ganolfan Raddau yn y moddau hyn:

 • Aildrefnu colofnau yn sydyn gyda swyddogaeth llusgo a gollwng.
 • Rhewi neu ddadrewi colofnau yn y tabl cyntaf. Os byddwch yn rhewi colofn, mae'n aros yn llonydd pan fyddwch yn sgrolio trwy'r Ganolfan Raddau.
 • Cuddio neu ddangos colofnau lluosog.
 • Newid categori neu gyfnod graddio colofn gradd.

Ni fydd newidiadau a wnewch ar y dudalen hon yn effeithio ar yr hyn a welir gan fyfyrwyr yn Fy Ngraddau. Er enghraifft, os ydych chi’n dewis cuddio colofn ar y dudalen hon, mae’r golofn yn cael ei chuddio o’ch golwg yn y grid Canolfan Raddau yn unig. Rhaid i chi olygu gosodiadau cyfredol colofn i guddio colofn o fyfyrwyr yn Fy Ngraddau neu ddewis Dangos/Cuddio i Ddefnyddwyr yn newislen colofn. Yng ngrid y Ganolfan Raddau, mae eicon Colofn Ddim yn Weladwy i Ddefnyddwyr yn ymddangos ym mhennawd y golofn ar gyfer colofn sy'n gudd o fyfyrwyr.


Cael mynediad at dudalen Trefnu Colofnau

Yn y Ganolfan Raddau, ewch i dudalen Trefnu Colofnau o ddewislen Rheoli.

Ar dudalen Trefnu Colofnau, mae'r rhesi wedi'u trefnu yn dablau. Gallwch symud y rhan fwyaf o resi i unrhyw dabl, a gallwch aildrefnu tablau cyfnodau graddio.

 1. Cuddio, dangos neu symud colofnau. Dewiswch flychau ticio colofnau a gwnewch ddetholiad o ddewislen. Nid yw colofnau cudd yn ymddangos yng ngrid y Ganolfan Raddau, ond fe gedwir yr holl ddata.
 2. Tabl cyntaf Dangosir ym mhob Gwedd o'r Ganolfan Raddau sy'n ymddangos yn gyntaf bob tro, ac ni allwch ei symud. Mae'r colofnau yn y tabl hwn yn ymwneud â gwybodaeth defnyddwyr, ac ni allwch ei symud i dabl arall. Os y’i dangosir, mae’r colofnau yn ymddangos ar ochr chwith y grid bob tro. Gallwch hefyd rhewi colofnau yn y tabl cyntaf er mwyn iddynt aros yn llonydd wrth i chi sgrolio trwy'r grid. Llusgwch y bar sy'n nodi: Mae popeth uwchben y bar hwn yn golofn rewedig neu llusgwch golofn uwchben y bar i'w rewi. Defnyddiwch y nodwedd hon i baru myfyrwyr unigol gyda’u data ar draws y Ganolfan Raddau.

  Os byddwch yn symud colofn i’r tabl cyntaf, mae’n ymddangos ym mhob gwedd y Ganolfan Raddau. Er enghraifft, gallwch symud y golofn gyntaf i’r tabl cyntaf. Yna, os ydych yn newid eich gwedd Canolfan Raddau i ddangos cyfnod graddio sengl yn unig, mae cyfanswm y golofn yn ymddangos hefyd. Ystyriwch yn ofalus pa resi rydych yn eu symud i'r tabl cyntaf. Er enghraifft, gallwch hidlo'ch gwedd i ddangos y categori Aseiniad yn unig. Ond, rydych wedi symud colofn brawf i'r dabl cyntaf. Gan fod y golofn brawf yn ymddangos ym mhob gwedd, bydd yn ymddangos gyda'r colofnau aseiniad yn y grid.

 3. Aildrefnu graddio tablau a cholofnau cyfnod. Defnyddiwch swyddogaeth llusgo a gollwng. Ehangwch a chwympwch y cynnwys gydag eiconau plws a minws. I aildrefnu colofnau, dewiswch flychau ticio colofnau a gwnewch eich dewis o ddewislen.
 4. Trefnu colofnau. Ewch i ddewislen y golofn a phennwch drefn esgynnol neu ddisgynnol.
 1. Tabl olaf. Mae Nid mewn Cyfnod Graddioyn dangos colofnau nad ydynt yn gysylltiedig â chyfnod graddio cyfredol. Fel arall, enwir y tabl yn Dangosir mewn Gweddau a Ddewisir yn unig,a bydd yr holl golofnau graddio a chyfrifo yn ymddangos.
 2. Dileu. Dewiswch flychau ticio colofnau i ddileu colofnau lluosog. Ni ellir dadwneud y weithred o ddileu eitemau.
 3. Cyflwyno. Dewiswch Cyflwyno i gadw newidiadau. Os byddwch yn ceisio llywio i ffwrdd o'r dudalen hon heb gyflwyno, bydd ffenestr naid yn eich rhybuddio i gadw'r newidiadau.