Mae llawer o hyfforddwyr sy'n addysgu cyrsiau wyneb wrth wyneb a chymysg yn defnyddio data presenoldeb fel rhan o raddau cyffredinol eu myfyrwyr. Hefyd, mae gan rai sefydliadau a rhaglenni bolisïau presenoldeb sy'n mynnu bod hyfforddwyr yn olrhain nifer y cyfarfodydd dosbarth y mae myfyrwyr wedi'u colli.

Mae hyfforddwyr a sefydliadau hefyd yn defnyddio data presenoldeb yn y ffyrdd hyn:

 • Gall fod angen i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n gorfod cynnal fisâu fodloni gofynion presenoldeb.
 • Gall fod angen i sefydliad brofi "amser eistedd" i dderbyn cyllid neu achrediad gwladol.
 • Mae llawer o sefydliadau a hyfforddwyr yn defnyddio data presenoldeb wrth iddynt ganolbwyntio ar gadw myfyrwyr.

Ar gyfer pob cyfarfod dosbarth, gallwch farcio p'un a yw myfyriwr yn bresennol, hwyr, absennol neu wedi'u esgusodi. Mae cofnodion presenoldeb pob myfyriwr yn ymddangos mewn colofn sengl drws nesaf i raddau eraill. Ar y dudalen Presenoldeb, mae lluniau proffil yn ymddangos fel y gallwch adnabod myfyrwyr yn hwylus.

Gallwch ddefnyddio presenoldeb fel rhan o gyfrifiadau graddau yn yr un modd â cholofn graddio aseiniad.


Cyrchu presenoldeb

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Presenoldeb

Pan fyddwch yn cyrchu'r nodwedd bresenoldeb am y tro cyntaf, byddwch yn penderfynu a ydych am ychwanegu presenoldeb at y Ganolfan Raddau. Ar y dudalen Presenoldeb, dewiswch Ychwanegu Presenoldeb a bydd y panel Gosodiadau yn agor.

The Attendance panel is open with 1) the Attendance settings panel opened, 2) the "Grade Schema" section with the "Late" settings highlighted, and 3) the "Grade using" section with the "Points" option selected.

Gallwch newid y gosodiadau diofyn ar gyfer dangos graddau ac ar gyfer Hwyr yn y sgema graddio. Ni allwch newid y canrannau ar gyfer Presennol, Absennol, nac Esgusodwyd ar hyn o bryd. Mae Esgusodwyd yn cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. Gallwch ddewis a ydych am gynnwys Esgusodwyd mewn cyfrifiadau.

Cadwch eich gosodiadau neu caewch y panel os nad ydych eisiau gwneud newidiadau. Mae colofn presenoldeb yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau, ond rydych yn marcio presenoldeb o Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Presenoldeb.

Gallwch newid y sgema ar unrhyw adeg yn y panel Gosodiadau, cadwch y gosodiadau, ac wedyn adnewyddwch y dudalen. Byddwch yn gweld y sgema rydych newydd ei ddewis yn y pils graddau ar y dudalen Presenoldeb yn y wedd Cyffredinol.


Trosolwg o'r dudalen Presenoldeb

Yn ddiofyn, pan fyddwch yn agor presenoldeb, byddwch yn gweld y wedd Cyfarfod ar gyfer y diwrnod presennol hyd yn oed os nad ydych wedi gorffen marcio cyfarfod blaenorol. Yn y wedd Cyffredinol, gallwch weld nifer o gyfarfodydd ac ystadegau cyffredinol y cwrs. Gallwch farcio neu olygu presenoldeb o'r naill wedd na'r llall.

Gwedd cyfarfod

Yn y wedd Cyfarfod, gallwch farcio presenoldeb pob myfyriwr. Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennyn statws i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Yna, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol neu glirio'r holl farciau. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

Y wedd Cyfarfod yw'r unig wedd sy'n ymddangos ar ddyfeisiau bach.

The Meeting view is open. How to mark the students' attendance individually (one by one) or collectively (with the "Mark all" and "Clear marks" options) is shown.

Dewiswch bennyn y golofn dyddiad i agor y ddewislen a pherfformio'r gweithrediadau hyn:

 • Clirio holl farciau myfyrwyr ar gyfer cyfarfod
 • Dewis statws arall ar gyfer yr holl fyfyrwyr
 • Eithrio'r cyfarfod
 • Golygu'r cyfarfod
 • Dileu'r cyfarfod

Os byddwch yn marcio'r un statws ar gyfer yr holl fyfyrwyr ac eisiau newid i statws arall, byddwch yn derbyn cadarnhad gwrthwneud.

Statws

 • Presennol: Wedi'i bennu fel 100%. Ni allwch newid y ganran ar hyn o bryd.
 • Hwyr: Pennir y gwerth diofyn fel 50%. Addaswch y ganran yn y panel Gosodiadau.
 • Absennol: Wedi'i bennu fel 0%. Ni allwch newid y ganran ar hyn o bryd.
 • Wedi esgusodi: Mae'n cyfrif fel Presennol at ddibenion sgorio. Gallwch ddewis a ydych am gynnwys Esgusodwyd mewn cyfrifiadau.

Mae sgorau'r wedd Cyfarfod bob amser yn ganrannau beth bynnag fo'r sgema rydych yn ei dewis yn y panel Gosodiadau. Gan fod y wedd Cyfarfod yn dangos dim ond un statws, byddwch yn gweld y ganran gan mai dyna phwysiad yr un statws hwnnw.

On the left, the Attendance page is open with 1) the Meeting view selected and highlighted, 2) the "Previous Meeting" arrow icon highlighted, 3) an example grade highlighted, and 4) an example student selected. On the right, the student's Overall Score page is open.

Defnyddiwch y saethau Cyfarfod Blaenorol a Cyfarfod Nesaf i lywio rhwng cyfarfodydd.

Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Gyffredinol pob myfyriwr yn ymddangos gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau. Dyma wedd darllen yn unig.

Gwedd gyffredinol

Yn y wedd Cyffredinol, gallwch farcio presenoldeb, gweld hanes presenoldeb ac ystadegau cryno'r dosbarth, a chreu cyfarfodydd newydd.

Wrth i chi farcio presenoldeb myfyrwyr , postir eu graddau presenoldeb yn awtomatig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newidiadau ar unwaith.

The Attendance page is open with 1) the Overall view selected and highlighted, 2) a column heading selected and highlighted with the "Mark all present" and "Mark all absent" options displayed, 3) a "Saved" icon next to a username highlighted, 4) a "Mark" option selected with the attendance menu displayed.

Mae'r cyfarfod diweddaraf y mae angen i chi ei farcio'n ymddangos ar ochr dde'r sgrîn. Mae'r golofn yn borffor hyd nes i chi ychwanegu marciau ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

Gallwch ddefnyddio'r ddewislen mewn pennawd colofn i farcio'r holl fyfyrwyr yn bresennol neu'n absennol. Wedyn, gallwch newid statysau myfyrwyr unigol o'u celloedd fel y bo angen. Caiff eich gwaith ei gadw wrth i chi fynd ymlaen.

Os byddwch yn marcio'r un statws ar gyfer yr holl fyfyrwyr ac eisiau newid i statws arall, byddwch yn derbyn cadarnhad gwrthwneud.

Crynodeb myfyriwr mewn pilsen gradd

Mae'r bilsen gradd ar gyfer pob myfyriwr yn dangos y radd presenoldeb gyffredinol gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau, fel A+ yn lle 100. Dewiswch enwau myfyrwyr i weld crynodebau o'u cofnodion presenoldeb cyffredinol. Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae pob myfyriwr wedi'u colli. Dyma wedd darllen yn unig. Os byddwch yn newid presenoldeb myfyrwyr neu'n clirio marciau, bydd myfyrwyr yn gweld y newid yn eu graddau cyffredinol ar unwaith.

Crynodeb cwrs cyffredinol

Mae'r wedd Cyffredinol yn dangos ystadegau cryno'r cwrs am bresenoldeb eich myfyrwyr. Mae’r ystadegau hyn wedi'u cynnwys:

 • Cyfartaledd y cwrs a ddangosir yn y bilsen gradd
 • Presenoldeb perffaith
 • Presenoldeb cyfartaledd neu'n uwch na'r cyfartaledd: Mae myfyrwyr sydd â phresenoldeb perffaith wedi'u cynnwys
 • Presenoldeb sy'n is na'r cyfartaledd
The Attendance page is open with the Overall view displayed and the course summary statistics on screen.

Os oes gan y myfyriwr ddim ond cofnodion wedi esgusodi, dim cofnodion o gwbl neu os yw wedi'i ddileu o'ch cwrs, nid yw presenoldeb y myfyriwr wedi'i gynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs. Mae'n bosib na fydd nifer y myfyrwyr a restrir ar gyfer pob ystadegyn yn cyfateb i'ch cyfanswm nifer o fyfyrwyr.

Os oes gan bob myfyriwr gofnod presenoldeb, mae'r ystadegau cyfartaledd/uwch na'r cyfartaledd ac is na'r cyfartaledd yn adio i fyny i'r holl fyfyrwyr.

Mae gwybodaeth myfyrwyr nad yw ar gael yn ymddangos fel darllen yn unig ac ni fydd eu graddau presenoldeb blaenorol wedi'u cynnwys yn ystadegau cryno'r cwrs.


Toplantı düzenleme

Menüyü açmak için tarih sütun başlığını ve Toplantıyı düzenle'yi seçin. Açılır takvimden yeni bir tarih seçebilirsiniz. Bir toplantının tarihini değiştirir veya Bugün'e Git'i seçerseniz; Yoklama sayfasını kapatıp açtığınızda tüm toplantılar kronolojik olarak sıralanır.

Edit a meeting on the calendar

Gelecekte bir toplantı tarihi seçebilirsiniz. Gelecekte bir veya daha fazla toplantınız varsa Toplantı görünümü en yeni Bugün toplantısını görüntülemeye devam eder.


Toplantı ekleme veya silme

Genel görünümünde, sınıfınız belirlenmiş kurs planının dışına çıkıyorsa bir toplantı ekleyebilirsiniz. Ayrıca sınıfı iptal ettiyseniz bir toplantıyı silebilirsiniz.

Toplantı ekleme

Genel görünümünde, bir gün içinde öğrencilerin katılması gereken birden fazla toplantı ekleyebilirsiniz. Örneğin, sınıfınız düzenli ders programınızdan sonra bir saha gezisi için buluşacaksa bir toplantı ekleyip mevcut olan kişileri işaretleyebilirsiniz. Yeni bir toplantı eklemek için varolan bir toplantı gününün yanındaki artı işaretini seçin.

Insert a meeting column anywhere on the attendance page

Bir toplantıyı silme

Bir toplantıyı her iki görünümden de silebilirsiniz ancak en az bir toplantı kalmalıdır. Yoklama sayfanız boş olamaz. Sadece tek bir toplantınız varsa ve o toplantıyı silerseniz onun yerini yeni bir Bugün toplantısı alır.

Öğrencilerin genel yoklama notları, silinen toplantıyı içermeyecek şekilde güncelleştirilir.

Toplantı görünümünde, menüyü açmak için tarih sütun başlığını ve Toplantıyı sil'i seçin.

Example of deleting a meeting

Genel görünümünde, menüyü açmak için bir tarih sütun başlığını ve Toplantıyı sil'i seçin.

Example of deleting a meeting

Toplantıyı hariç tutma

Toplantı veya Genel görünümünde, artık yoklama notu gerektirmeyen bir toplantıyı hariç tutabilirsiniz. Öğrencilerin genel yoklama notları, öğrenci hücrelerinin bazılarını veya tümünü işaretlediyseniz dahi hariç tutulan toplantıyı içermeyecek şekilde güncelleştirilir. İstisnayı her iki görünümden de silebilirsiniz.

Example of exempting someone from a meeting

Bir toplantıyı hariç tuttuğunuzda, o toplantının sütun başlığı menüsünde artık tüm öğrencileri "mevcut" veya "katılmadı" olarak işaretleme seçenekleri bulunmaz. Ayrıca Toplantıyı hariç tut menü seçeneğinin yerini de Muafiyeti temizle seçeneği alır.

Hariç tutulan toplantı sütunları gri renkte görünür ve tüm kılavuz hücre menüleri devre dışı olur. İşareti olmayan tüm öğrenciler için bir boş değer (--) görünür. Öğrencileri bir durum ile işaretlediyseniz o durumlar kalır ancak salt okunur olur ve değiştirilemez.

Daha küçük cihazlarda, yoklama durumunu yalnızca Toplantı görünümünde görebilirsiniz. Bir toplantıyı hariç tuttuğunuzda muafiyeti silene kadar durum seçenekleri devre dışı kalır.

Example of exempted meeting on mobile

Gweld presenoldeb yn y Ganolfan Raddau

Gallwch weld presenoldeb yn y Ganolfan Raddau ond ni allwch farcio presenoldeb. Mae sgorau presenoldeb cronnus myfyrwyr bob amser yn ymddangos allan o 100 o bwyntiau. Ni allwch ddileu'r golofn Presenoldeb, ond gallwch ei chuddio o'ch gwedd.

Ychwanegir y golofn presenoldeb yn awtomatig at y categori Presenoldeb. Gallwch newid y categori ar y dudalen Golygu Colofn.

Gallwch berfformio'r rhan fwyaf o'r un gweithredoedd ar y golofn presenoldeb â cholofnau eraill. Er enghraifft, gallwch ychwanegu enw arddangos a newid y gosodiadau, fel Prif Wedd a defnyddio presenoldeb mewn cyfrifiadau.

Rhagor am gyfrifo graddau

Agorwch ddewislen cell a dewiswch Graddio Gweithgarwch Defnyddiwr i weld crynodeb o gofnodion presenoldeb cyffredinol myfyriwr.

Gallwch weld faint o gyfarfodydd dosbarth mae'r myfyriwr wedi'u colli. Mae Sgôr Gyffredinol pob myfyriwr yn ymddangos gyda'r cynllun a ddewisoch yn y panel Gosodiadau presenoldeb. Dyma wedd darllen yn unig. Ar waelod y sgrîn, dewiswch Dychwelyd i'r Ganolfan Raddau i ddychwelyd i'r grid.

Er y gallwch olygu graddau presenoldeb cyffredinol myfyrwyr o'u celloedd gradd yn y Ganolfan Raddau, ni fydd unrhyw newidiadau'n ymddangos ar gyfer unrhyw gyfarfodydd rydych eisoes wedi'u marcio. Felly, os oedd myfyriwr yn bresennol ar gyfer yr holl gyfarfodydd ac rydych yn golygu cell gradd presenoldeb y myfyriwr ac yn newid 100 i 75, 75 fydd y radd presenoldeb gyffredinol. Pan fyddwch yn agor presenoldeb, bydd 75 yn ymddangos fel y radd gyffredinol, ond roedd y myfyriwr yn bresennol ar gyfer yr holl gyfarfodydd. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud newidiadau i gyfarfodydd unigol i newid sgôr gyffredinol myfyriwr.


Mobil ve tablet görünümleri

Yüz yüze eğitim verilen sınıfınızda, sınıfın önünde dururken cep telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak yoklama durumunu işaretleyebilirsiniz. Öğrencilerinizin profil resimleriyle birlikte her seferinde bir toplantıyı görüntüleyen kompakt bir yoklama görünümüne erişirsiniz. Daha sonra uygulamak üzere not almanız veya bilgisayarınızda yoklama yapmanız gerekmez.

Attendance in mobile

Ekranın üst kısmından bir durum seçip tüm öğrencilerin durumunu tek bir adımda işaretleyebilirsiniz. Çalışmanız otomatik olarak kaydedilir. Veya bir durumu bazı öğrenciler için işaretleyip, bir sonraki duruma geçebilirsiniz. Öğrenciler atadığınız durumlara göre gruplandırılır. İşaretsiz öğrenciler listenin en üstünde görünür. Gelmemiş olan öğrenciler ise ayrı bir bölümde görünür.

Siz bir yandan öğrencilerin yoklama durumlarını işaretlerken bir yandan yoklama notları da otomatik olarak gönderilir. Öğrencilerin yoklama durumlarını değiştirir veya seçim işaretlerini temizlerseniz öğrenciler, değişiklikleri hemen görürler.

Toplantılar arasında geçiş yapmak için Önceki Toplantı ve Sonraki Toplantı oklarını kullanın.

Attendance by day

Gwedd myfyriwr

Gall myfyrwyr weld crynodeb o'u presenoldeb a gweld yn hwylus faint o gyfarfodydd dosbarth maent wedi'u colli.

Mwy am y wedd presenoldeb ar gyfer myfyrwyr


Allgludo data presenoldeb

Yn y wedd Cyffredinol, dewiswch yr eicon Allgludo i lawrlwytho ffeil CSV gyda chofnodion presenoldeb eich myfyrwyr. Mae lawrlwytho'n dechrau ar unwaith heb gadarnhad.

Example of exporting the attendance

Presenoldeb a chopïo cwrs, archifo/adfer, ac allgludo/mewngludo

Ni chynhwysir data presenoldeb mewn allforyn cwrs neu pan fyddwch yn copïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol. Tynnir yr opsiwn presenoldeb o’r opsiynau copïo ac allgludo.

Cynhwysir data presenoldeb mewn archif/adferiad ac mewn copi union o gwrs.

Mae allgludo/mewngludo yn creu colofn presenoldeb na allwch ei dileu, ond nid ychwanegir data presenoldeb ati.

Senarios penodol a'r canlyniadau

 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs newydd neu gwrs sydd eisoes yn bodoli heb ddata presenoldeb, ni chopiir data presenoldeb y cwrs ffynhonnell. Ychwanegir un golofn gradd presenoldeb heb ddata y gallwch ei dileu.
 • Os byddwch yn copïo cwrs â data presenoldeb i gwrs sydd eisoes yn bodoli â data presenoldeb, bydd dwy golofn presenoldeb. Gallwch ddileu'r golofn ychwanegol.
 • Os fyddwch yn gwneud copi union o gwrs â data presenoldeb, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb â'r data cyfan o'r cwrs ffynhonnell.
 • Os byddwch yn allgludo cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol heb ddata presenoldeb, ni fydd gan y cwrs presennol ddata presenoldeb. Fodd bynnag, ni allwch ddileu'r golofn presenoldeb.
 • Os fyddwch yn allgludo cwrs â data presenoldeb a’i fewngludo i gwrs presennol â data presenoldeb, bydd gan y cwrs presennol ddwy golofn presenoldeb. Ni allwch ddileu'r golofn ychwanegol. Mae’r ddwy golofn yn agor i ddangos yr un data. Os fyddwch yn dileu data o un golofn, byddwch yn ei dynnu o'r llall.
 • Mae data presenoldeb wedi'i gynnwys mewn archifau cwrs. Pan fyddwch yn archifo'ch cwrs, fe greoch gipolwg wedi’i rewi neu gofnod parhaol o'ch cwrs. Mae archif yn cynnwys yr holl gynnwys, ystadegau cwrs, defnyddwyr a rhyngweithio'r cwrs, fel trafodaethau, presenoldeb a graddau. Os fyddwch yn archifo ac adfer cwrs, bydd gan y cwrs newydd un golofn presenoldeb sy’n cynnwys yr holl ddata presennol.

Rhagor am archifo'ch cwrs


Dileu data presenoldeb cwrs a gopïwyd

Wrth baratoi cwrs ar gyfer tymor sydd ar ddod, efallai byddwch yn copïo pob cynnwys, gan gynnwys colofnau graddau, o gwrs y tymor diwethaf. Gallwch ddileu colofnau presenoldeb a ychwanegwyd wrth gopïo cwrs.

Gallwch hefyd ddileu’r golofn presenoldeb sy’n gysylltiedig yn gywir â’ch cwrs os ydych yn tynnu cofnod presenoldeb pob myfyriwr yn gyntaf.

Yn eich Canolfan Raddau, agorwch ddewislen y golofn a dewiswch Dileu’r Golofn.


Adroddiadau presenoldeb Collaborate

Gadewch i Collaborate farcio presenoldeb ar eich rhan. Os ydych yn defnyddio Collaborate o'ch cwrs Blackboard Learn, gallwch ddewis i Collaborate anfon presenoldeb myfyrwyr at dudalen Presenoldeb eich cwrs Blackboard Learn.

Mae rhaid i fyfyrwyr ymuno â'r sesiwn trwy’r offeryn Collaborate yn eu cwrs. Ni fydd y sesiwn hwnnw yn cyfrif tuag at eu presenoldeb ar gyfer unrhyw un sy’n ymuno o ddolen gwadd.

Diffoddwyd adroddiadau presenoldeb yn ddiofyn. Mae'n rhaid ichi droi adroddiadau presenoldeb ymlaen ar gyfer pob sesiwn rydych eisiau nodi presenoldeb ar ei gyfer. Mae adroddiadau presenoldeb ar gael yn sesiynau â dyddiad ac amser gorffen yn unig.

Rhagor am droi ymlaen adroddiadau presenoldeb yn eich sesiwn Collaborate

Yn seiliedig ar y meini prawf a ddewiswch, mae Collaborate yn nodi os yw myfyriwr yn bresennol, hwyr neu'n absennol o sesiwn. Wedyn, mae Collaborate yn anfon y wybodaeth hon yn uniongyrchol i'r dudalen Presenoldeb yn eich cwrs Blackboard Learn.

Cyfrifir presenoldeb o'r sesiwn Collaborate ym mhresenoldeb cyfartalog pob myfyriwr yn y cwrs, y gellid ei ddefnyddio i gyfrifo graddau myfyriwr.

Byddwch yn sylwi'r pethau hyn ar y dudalen Presenoldeb:

 • Ymddengys gwybodaeth presenoldeb Collaborate yn nhrefn gronolegol a ddengys enw, dyddiad ac amser y sesiwn. Gallwch newid dyddiad y cyfarfod ond nid yr enw na'r amser.
 • Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw’r sesiwn. Os symudwch eich pwyntydd drosti, byddwch yn gweld mai ffynhonnell y wybodaeth yw Collaborate.

Gallwch olygu, dileu, ac eithrio gwybodaeth presenoldeb Collaborate.

Gwedd Cyfarfod neu'r Wedd Gyffredinol

Gwedd cyfarfod: Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw’r sesiwn.

Example of Collaborate session attendance in the attendance page

Gwedd gyffredinol: Mae’r eicon gwybodaeth ffynhonnell yn ymddangos uwchben enw pob sesiwn.

Find the source of a meeting in the column heading