Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Cyrchu'r Ganolfan Raddau

Rydych yn cyrchu'r Ganolfan Raddau o'r Panel Rheoli. Ehangwch adran y Ganolfan Raddau i ddangos y dolenni i'r dudalen Angen Graddio, y Ganolfan Raddau Lawn, a'r golygon call.

Mwy am gyrchu'r Ganolfan Raddau gyda JAWS®

Ar y dudalen Angen Graddio, gallwch ddechrau graddio aseiniadau, aseiniadau grŵp, profion, cofnodion blog a siwrnal, tudalennau wiki wedi'u cadw, a phostiadau trafod.

Rhagor am y dudalen Angen ei Raddio

Mae'r ddolen Canolfan Raddau Lawn yn dangos yr holl golofnau a rhesi yn y Ganolfan Raddau a dyma wedd ddiofyn y Ganolfan Raddau.

Mae'r dolenni golwg call yn ymddangos fel rhestr wedi'i mewnoli yn adran y Ganolfan Raddau Lawn. Mae golwg call yn wedd sy'n canolbwyntio ar y Ganolfan Raddau ac yn dangos y data sy'n cyd-fynd â set o feini prawf yn unig. Gallwch ddefnyddio golygon call i ddod o hyd i ddata'n gyflym pan fo'r Ganolfan Raddau yn cynnwys nifer fawr o fyfyrwyr a cholofnau. Er enghraifft, mae'r golwg call Profion diofyn yn dangos dim ond colofnau prawf.

Rhagor am olygon call

Gallwch bersonoli'ch gwedd o'r ganolfan raddau a chreu sgemâu graddio, cyfnodau graddio, categorïau, a cholofnau i gyflwyno a chasglu'r wybodaeth rydych ei angen.

Rhagor am bersonoli'ch gwedd


Swyddogaethau'r Ganolfan Raddau

Gallwch berfformio llawer o weithredoedd yn y Ganolfan Raddau â'r swyddogaethau sy'n ymddangos mewn dwy res ar frig y dudalen.

Mae'r swyddogaethau hyn yn ymddangos yn y rhes gyntaf:

 • Creu Colofn: Creu colofn raddau.
 • Creu Colofn a Gyfrifir: Agorwch ddewislen sydd ag opsiynau i greu colofnau a gyfrifir.
 • Rheoli: Mae'r opsiynau'n cynnwys cyfnodau graddio, sgemâu, categorïau, codau lliw, gweladwyedd rhesi, e-bost, a threfnu colofnau.
 • Adroddiadau: Crëwch adroddiadau o ddata'r Ganolfan Raddau a chyrchwch hanes y graddau ar gyfer pob myfyriwr.
 • Hidlo: Culhau eich gwedd o ddata'r Ganolfan Raddau. Dewiswch Hidlo i ehangu'r maes a dewiswch opsiwn o'r dewislenni hyn:
  • Gwedd Gyfredol: Gan gynnwys y wedd Canolfan Raddau Lawn, gweddau clyfar a chyfnodau graddio. Gallwch ddewis un o'r gweddau i'w defnyddio fel y wedd ddiofyn gyda'r eicon Gosod Gwedd Gyfredol fel Diofyn.
  • Categori: Yn cynnwys yr holl gategorïau diofyn a'r rhai rydych wedi'u creu.
  • Statws
  • Dangos ymgeisiau nad ydynt yn cyfrannu at radd y defnyddiwr: Mae'r wedd ddiofyn mewn dewislen cell gradd yn dangos pob ymgais a wnaed. Gallwch glirio'r blwch ticio a gweld dim ond yr ymgais y mae angen i chi ei raddio yn newislen cell pob gradd.

   Mwy am ymgeisiau hidlo

 • Gweithio All-lein: Gweithio gyda data'r Ganolfan Raddau y tu allan i Blackboard Learn.

Mae'r swyddogaethau hyn yn ymddangos yn yr ail res:

 • Symud i'r Top: Dewiswch un neu fwy o flychau ticio ar gyfer defnyddwyr a dewiswch Symud i'r Top i symud y rhesi i'r safleoedd cyntaf ar y grid.
 • E-bost: Dewiswch un neu fwy o flychau ticio ar gyfer defnyddwyr, dewiswch E-bost, a gwnewch ddewis.
 • Didoli Colofnau Yn Ôl: Agorwch ddewislen sydd ag opsiynau i ddidoli'r Ganolfan Raddau.
 • Trefn: Didoli'r data mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol. Mae'r wedd yn parhau hyd nes i chi ddidoli colofnau eto neu allgofnodi.

Cyrchu dewislenni'r Ganolfan Raddau

Ar draws Blackboard Learn, mae'n bosib bod gan eitemau ddewislenni gydag opsiynau sy'n benodol i bob eitem.

Yn y Ganolfan Raddau, mae gan bob cell a phennyn colofn ddewislen. Er enghraifft, mae dewislen colofn prawf yn cynnwys opsiynau ar gyfer Ystadegau Colofn a Graddio Cwestiynau. Ar gyfer colofn nad yw'n ymwneud â graddau, fel Enw Cyntaf, mae gennych yr opsiynau ddim ond i guddio'r golofn a didoli'r celloedd. Os nad yw opsiwn yn ymddangos yn y ddewislen, ni allwch berfformio'r weithred ar y golofn, rhes neu gell honno.

Pwyntiwch at bennyn cell neu golofn i weld yr eicon Cliciwch am fwy o opsiynau. Dewiswch yr eicon i agor y ddewislen.

Ni fyddwch yn gweld rhai opsiynau dewislen os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn neu'n analluogi rhai swyddogaethau.


Opsiynau dewislen ar gyfer colofnau

Mae dewislen pob colofn yn dangos opsiynau sy'n benodol i'r golofn honno. Mae'n bosib y bydd yr opsiynau hyn ar gael.

Opsiynau Colofn
OpsiwnDisgrifiad
Gwybodaeth Gyflym am GolofnMae'n arddangos gwybodaeth am y golofn mewn ffenestr naid.
Anfon AtgoffwrGallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll.
Graddio YmgeisiauRhowch radd ar gyfer ymgais a wnaethpwyd am yr eitem hon.
Graddio gydag Enwau Defnyddiwr Wedi Eu CuddioRhowch raddau ar gyfer yr eitem hon gydag enwau myfyrwyr wedi'u cuddio.
Dadansoddiad EitemMae'n darparu ystadegau am berfformiad prawf cyffredinol a pherfformiad cwestiynau unigol profion. Mae'r data hyn yn eich helpu i adnabod cwestiynau a allai fod yn wahaniaethwyr gwael o berfformiad myfyrwyr. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i wella cwestiynau ar gyfer gweinyddu profion yn y dyfodol neu i addasu credyd ar geisiadau cyfredol.
Ystadegau YmgeisiauYn dangos y dudalen Ystadegau ar gyfer profion ac arolygon. Mae pob cwestiwn ar gyfer prawf neu arolwg yn ymddangos, yn ogystal â'i wybodaeth sgôr am brofion neu'r canran a atebwyd ar gyfer arolygon. Ar y dudalen Ystadegau Arolwg, gallwch weld canlyniadau'r arolwg. Mae canran y myfyrwyr a ddewisodd bob ateb yn ymddangos. Ni allwch weld canlyniadau unigol ar gyfer arolygon.
Lawrlwytho CanlyniadauLawrlwythwch ddata Canolfan Raddau ar gyfer y golofn hon fel ffeil wedi'i gwahanu a ddefnyddir fel rhaglenni eraill, fel rhaglenni taenlen neu raglenni dadansoddi ystadegol.
Gweld Pob YmgaisYn dangos y dudalen Gweld Pob Ymgais ar gyfer profion. O'r dudalen hon, gallwch raddio ymgeisiau, eu graddio'n ddienw, neu raddio yn ôl cwestiwn.
Graddio CwestiynauRhowch raddau ar gyfer pob un o'r ymatebion ar gyfer cwestiwn penodol ar un adeg.
Lawrlwytho Ffeil AseiniadDewis a lawrlwytho ffeiliau y mae myfyrwyr wedi'u hatodi i'w haseiniadau.
Glanhau Ffeil AseiniadDewis a dileu'r ffeiliau sydd wedi'u hatodi i aseiniad.
Golygu Gwybodaeth y GolofnYn dangos y dudalen Golygu Colofn ar gyfer y golofn hon.
Ystadegau ColofnYn dangos y dudalen Ystadegau Colofn ar gyfer y golofn hon. Mae'r ystadegau'n cynnwys manylion y golofn, dosbarthiad statysau, dosbarthiad graddau, ac ystadegau sylfaenol fel amrediad, cyfartaledd, canolrif ac amrywiad.
Gosod fel Gradd AllanolMae'r canlyniadau yn y golofn Gradd Allanol yn cael eu rhannu â'ch sefydliad fel graddau terfynol eich myfyrwyr ar gyfer eich cwrs. Chi sy'n dewis pa golofn a osodir fel y radd allanol. Mewn cyrsiau newydd, y golofn Cyfanswm ddiofyn yw'r golofn gradd allanol ddiofyn, ac mae'r eicon Gradd Allanol yn ymddangos ym mhennyn y golofn.
Cuddio Rhag Myfyrwyr (ymlaen/i ffwrdd)Cuddiwch y golofn hon rhag defnyddwyr. Os fyddwch yn cuddio'r golofn, bydd y golofn yn parhau yng ngrid y Ganolfan Raddau, ond ni fydd eich myfyrwyr yn ei gweld yn Fy Ngraddau. Yn y grid, mae'r eicon Colofn Nid Yn Weladwy i Ddefnyddwyr yn ymddangos ym mhennyn unrhyw golofn sydd wedi'i chuddio rhag myfyrwyr. Dewiswch eto i ddangos y golofn i ddefnyddwyr.
Clirio Ymgeisiau'r Holl DdefnyddwyrYn dangos ffenest ar wahân lle gallwch glirio ymgeisiau ar gyfer yr holl ddefnyddwyr. Gallwch glirio ymgeisiau yn seiliedig ar feini prawf neu ystod dyddiad.
Didoli Esgynnol/Didoli DisgynnolDangos yr eitemau yn y golofn mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.
Cuddio rhag Golwg HyfforddwrMae'n cuddio'r golofn rhag ei gweld yn y Ganolfan Raddau. I ddangos y golofn, dewiswch y ddewislen Rheoli a dewiswch Trefnu Colofnau.

Opsiynau dewislen ar gyfer celloedd

I weld yr eicon Clicio am fwy o opsiynau, pwyntiwch i'r cell ar grid y Ganolfan Raddau. Dewiswch yr eicon i agor y ddewislen.

Enghraifft:

Pan fyddwch yn agor y ddewislen ar gyfer cell enw defnyddiwr, mae gennych opsiynau i guddio rhes defnyddiwr, cuddio rhesi eraill i ffocysu eich sylw ar un rhes, neu e-bostio defnyddiwr. Gallwch weld pa eitemau sy'n weladwy i ddefnyddiwr yn seiliedig ar argaeledd a rheolau rhyddhau addasol neu ba eitemau a nododd defnyddiwr fel wedi eu hadolygu.

Gallwch weld y dudalen Ystadegau Defnyddiwr hefyd, sy'n darparu gwybodaeth ystadegol mewn perthynas â pherfformiad defnyddiwr.

Rhagor am ystadegau defnyddwyr

Open and see the student's statistics page

Allaf ddangos rhes un myfyriwr yn unig?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r help "Ultra" am ddangos rhes un myfyriwr.

Gallwch gulhau'ch gwedd i ddangos rhes un myfyriwr yn unig a chanolbwyntio ar ymgeisiau a graddau'r myfyriwr hwnnw. Gallwch hefyd rannu graddau gyda'r myfyriwr mewn sesiwn swyddfa byw. Caiff y graddau ar gyfer myfyrwyr eraill eu diogelu a chaiff y preifatrwydd ei gynnal. Pan fyddwch yn cuddio rhesi defnyddwyr, fe gedwir y data a gallwch ei ddangos ar unrhyw adeg.

Agorwch y ddewislen ar gyfer enw cell myfyriwr a dewiswch Cuddio'r Rhesi Eraill.

O'r dudalen Amlygrwydd Rhes, gallwch guddio a dangos rhesi defnyddwyr. Yr hyn a welwch yng ngrid y Ganolfan Raddau yw'r unig beth fydd yn cael ei effeithio. Ni fydd hyn yn effeithio ar argaeledd myfyrwyr. Agorwch y dudalen o'r ddewislen Rheoli.

Os ydych wedi pennu defnyddiwr fel nid ar gael ar dudalen Defnyddwyr yn y Panel Rheoli, bydd eicon Defnyddiwr Ddim ar Gael yn ymddangos yng nghell gyntaf y defnyddiwr yn y Ganolfan Raddau. Ond, nid yw'r rhes yn gudd yn y grid. Ni all defnyddwyr nad ydynt ar gael gyrchu eich cwrs.

Gallwch hefyd hidlo, trefnu a didoli eich llyfr graddau.


Allwedd eiconau'r Ganolfan Raddau

Ar waelod y Ganolfan Raddau ar y dde, dewiswch Allwedd Eiconau i weld disgrifiadau'r eiconau. Gall eiconau ymddangos yng nghelloedd, dewislenni ymgais, penynnau colofn y Ganolfan Raddau, ar y dudalen Manylion Gradd ac ar y dudalen Angen Graddio.

Ni fyddwch yn gweld yr eicon "Nid yw'n cyfrannu at radd y defnyddiwr" os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn. Dysgu mwy am ddewis pa ymgais i'w raddio.