Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch greu rheolau i ddefnyddio lliw gyda'r celloedd yn y Ganolfan Raddau, naill ai drwy radd neu statws. Mae lliw yn y Ganolfan Raddau yn darparu dangosyddion gweladwy i'ch helpu i ddehongli gwybodaeth yn gyflym. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio melyn i dynnu sylw at eitemau graddedig gyda sgorau sy'n methu fel bod myfyrwyr a cholofnau sydd angen sylw yn amlwg.


Galluogi a chymhwyso codiau lliw

 1. Yn y Ganolfan Raddau, ewch i'r ddewislen Rheoli a dewis Codau Lliwiau Graddio.
 2. Ar y dudalen Codau Lliwiau Graddio, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Galluogi Codau Lliwiau Graddio.
 3. Yn yr adran Opsiynau Codau Lliw, gallwch berfformio'r tasgau hyn:
  • Ar gyfer pob Statws Graddio, dewiswch yr eicon saeth yn pwyntio i lawr yn y golofn Lliw'r Cefndir i ddefnyddio'r blwch Dewis Lliwiau.
  • Yn y blwch Dewis Lliwiau, dewiswch liw a dewiswch Defnyddio i'w gadw.
 4. Yn yr adran Amrediadau Gradd, gallwch berfformio'r tasgau hyn:
  • Dewiswch Ychwanegu Meini Prawf i greu rheol lliw.
  • Yn y ddewislen Meini Prawf, dewiswch Rhwng, Mwy na, or Llai na.
  • Teipiwch ganran yn y blwch neu flychau.
  • Ar gyfer Lliw'r Cefndir a Testun, dewiswch yr eicon saeth yn pwyntio i lawr i fynd i'r blwch Dewis Lliwiau.
  • Dewiswch liw a dewiswch Defnyddio i'w gadw.
  • Dewiswch Ychwanegu Meini Prawf i greu maes Amrediadau Gradd ychwanegol. Os ydych yn creu rheol sy'n cynnwys rhywfaint o'r un wybodaeth â rheol arall, mae'r system yn creu rhybudd er mwyn i chi allu golygu eich meini prawf.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Mae'r dudalen Canolfan Raddau yn ymddangos gyda neges llwyddiant. Mae lliwiau sy'n seiliedig ar eich rheolau'n ymddangos yn y celloedd a affeithiwyd.


Rheoli codau lliw graddio

Gallwch ddewis troi codio ymlaen neu i ffwrdd neu olygu'r rheolau lliw a greoch. Ar ôl i chi alluogi codio lliw, mae'r swyddogaeth Cuddio/Dangos y Codau Lliw yn ymddangos yn y Ganolfan raddau.

Mewn unrhyw olwg o'r Ganolfan Raddau, dewiswch Cuddio'r Codau Lliw i ddileu pob lliw a ddiffiniwyd o'r celloedd. Cedwir y rheolau lliw. Dewiswch Dangos y Codau Lliw i ailgymhwyso'r lliw a ddiffiniwyd i'r celloedd dan sylw.

Golygu codau lliwiau graddio

Gallwch olygu'r codau rydych yn eu dewis neu ddileu meini prawf sydd eisoes yn bodoli. Gallwch hefyd greu meini prawf ychwanegol.

 1. O'r ddewislen Rheoli, dewiswch Codau Lliwiau Gradd.
 2. Ar y dudalen Codau Lliwiau Gradd, cliriwch y blwch ticio ar gyfer Galluogi Codau Lliwiau Gradd er mwyn dileu'r holl liw a ddiffiniwyd o'r celloedd yn y Ganolfan Raddau. Mae'r rheolau lliw rydych yn eu creu'n aros ar y dudalen Codau Lliwiau Gradd a gallwch eu hailgymhwyso. Pan fyddwch yn analluogi codio lliw, ni fydd unrhyw swyddogaeth ar gyfer dangos neu guddio codio lliw'n ymddangos yn Ganolfan Raddau.
 3. Dewiswch liw newydd neu dewiswch yr eicon Ailosod i ddileu rheol lliw.
 4. Golygu meini prawf Amrediadau Gradd sydd eisoes yn bodoli. Gallwch ragweld eich dewisiadau lliw yn y golofn Rhagolwg o'r Dangosydd.
 5. Dewiswch Dileu Meini Prawf i ddileu'r meini prawf sy'n bodoli eisoes. Mae'r weithred yn derfynol. Dewiswch Iawn yn y ffenestr neidio i ddilysu'r dileu.
 6. Dewiswch Ychwanegu Meini Prawf i greu maes Amrediadau Gradd ychwanegol.
 7. Dewiswch Cyflwyno.