Ychwanegwch Benynnau at Dablau Data Dogfen

Mae penynnau'n gwneud llywio tablau yn haws

Gall defnyddio tablau yn eich dogfennau fod yn ddull gwych o helpu i drefnu gwybodaeth gymhleth i fyfyrwyr. Er mwyn sicrhau bod eich tablau'n effeithiol ac yn hygyrch, fodd bynnag, dim ond ar gyfer data y dylech eu defnyddio, ac nid ar gyfer cynlluniau gweledol. Mae ychwanegu penynnau at eich tablau yn gwella sut mae'ch myfyrwyr yn llywio tablau, yn arbennig os ydynt yn defnyddio darllenydd sgrîn.

Os yw tabl data eich dogfen yn colli penynnau, mae’r ffeil yn cael dangosydd sgôr hygyrchedd isel.

Gosodwch y broblem hon yn eich meddalwedd prosesu geiriau a lanlwythwch ffeil newyddpan ydych yn barod. Dewiswch y dangosydd Sgôr Hygyrchedd i ddysgu sut i wneud hyn. Dewiswch Beth mae hyn yn ei olygu i gael esboniad.

Rhagolygu Ble Mae’r Broblem Hygyrchedd


Gweld ble mae'r broblem hon

Mae'r rhagolwg yn amlygu ble gallwch ganfod problemau hygyrchedd penodol yn y ddogfen. Mae amlygiadau'n dangos pob digwyddiad un math o broblem ar y tro. Er enghraifft, os nad oes disgrifiadau amgen ar eich delweddau, bydd yr amlygiadau yn dangos lle mae'r broblem benodol hon yn digwydd. Os oes cyferbyniad testun gwael yn eich dogfen hefyd, dewiswch y broblem honno yn y panel adborth i amlygu pob digwyddiad o'r broblem honno.

Darparir amlygiadau ar gyfer y problemau hyn:

 • Delweddau heb ddisgrifiad amgen priodol
 • Darnau o destun â chyferbyniad annigonol
 • Tablau heb benawdau tabl

Pob problem hygyrchedd arall heb ei hamlygu yn y rhagolwg.

Offer y rhagolwg

Defnyddiwch yr offer uwchben y rhagolwg i archwilio'r problemau yn eich dogfen.

 • Symudwch trwy ragolwg y ddogfen tudalen yn ôl tudalen.
 • Gweld faint o weithiau mae problem benodol yn digwydd yn y ddogfen.
 • Neidiwch rhwng amlygiadau'r broblem.
 • Cuddio neu ddangos yr amlygiadau.
 • Chwyddo cynnwys y rhagolwg i mewn neu allan.
 • Lawrlwythwch y ffeil wreiddiol.

Ychwanegwch benynnau at dablau data eich dogfen

Mae angen i chi drwsio’r broblem hon yn eich meddalwedd prosesu geiriau. Agorwch y ddogfen, ychwanegwch benynnau tabl, a llwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs. Dewiswch Sut i osod penynnau tabl am gyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i wneud hyn.

Ddim yn gyfarwydd â chreu tablau? Dewiswch eich cyfarwyddiadau meddalwedd dewisol ym mhanel adborth y hyfforddwr a dewiswch Gynghorion ar gyfer creu tablau.

 1. Dewiswch Sut i osod penynnau tabl a dilynwch y cyfarwyddiadau.
 2. Agorwch y ffeil ar eich cyfrifiadur.

  Os nad oes gennych gopi o'r ffeil ar eich cyfrifiadur, gadewch banel adborth yr hyfforddwr a lawrlwythwch y ffeil o'r cwrs.

 3. Gosodwch benynnau tabl.
  • Microsoft® Word: Adolygwch y testun yn rhes gyntaf ytabl. Dylai wneud pennyn da. Dewiswch res gyntaf y tabl. Dewiswch Dyluniad Tabl. Dewiswch Rhes Bennyn. De-gliciwch yn rhes gyntaf y tabl a dewiswch Priodweddau Tabl. Dewiswch Rhes ac Ailadroddwch fel rhes pennyn ar frig pob tudalen. Dewiswch Iawn.

   Os na chaiff 'Ail-adrodd fel rhes pennawd ar frig pob tudalen' ei ddewis, caiff penawdau bwrdd eu hanwybyddu wrth allforio fel PDF ac ni fyddant yn darllen darllenwyr sgrin.

  • LibreOffice Writer: Adolygwch y testun yn rhes gyntaf ytabl. Dylai wneud pennyn da. De-gliciwch yn rhes gyntaf y tabl a dewiswch Priodweddau Tabl. Dewiswch Llif Testun ac Ailadrodd penawd.
 4. Cadwch y ffeil.
 5. Lanlwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs.

  Os ydych chi'n dal i gael y cyfarwyddiadau ar agor ym mhanel adborth yr hyfforddwr, dewiswch Nesaf a Pori i uwchlwytho'ch ffeil. Os nad oes gennych banel adborth i hyfforddwr ar agor, dewiswch y dangosydd sgôr Hygyrchedd wrth ymyl y ffeil yn eich cwrs a dewiswch Pori i uwchlwytho'ch ffeil.


Arferion gorau ar gyfer penynnau tablau

Dilynwch yr arferion gorau hyn i greu penynnau da ar gyfer colofnau tablau:

 • Defnyddiwch eich hoff offer meddalwedd prosesu geiriau i adnabod penynnau.
 • Ysgrifennwch benynnau clir a chryno.
 • Sicrhewch fod pob pennyn a'u celloedd cysylltiedig yn gwneud synnwyr pan fyddant yn cael eu darllen gyda'i gilydd.
 • Cadwch gynllun y tabl yn syml. Mae darllenwyr sgrin yn cadw cofnod o le rydych chi yn y tabl trwy gyfri celloedd ac yn colli cyfrif gyda chynllun cymhleth.
 • Peidiwch ag uno celloedd, hollti celloedd neu nythu tablau mewn tablau.
 • Peidiwch â gadael rhesi neu golofnau'n gwbl wag.

Pam fod penynnau tabl mor bwysig?

 • Mae penynnau tabl yn y canllawiau WCAG 2.2.
 • Mae defnyddwyr sy'n gallu gweld yn gallu sganio'r tabl a deall ystyr y wybodaeth.
 • Mae darllenwyr sgrin yn darllen un gell ar y pryd ac yn cyfeirio at y pennyn cysylltiedig. Mae hynny'n golygu nad yw defnyddwyr yn colli cyd-destun wrth iddynt lywio trwy'r tabl.