Panel Adborth i Hyfforddwyr

Agor Panel Adborth

Agor y Panel Adborth

Mae Ally yn rhoi adborth manwl a chymorth i chi i'ch helpu i fod yn arbenigwr ar hygyrchedd. Dysgu am broblemau hygyrchedd, pam eu bod yn bwysig, a sut i'w datrys. Gwyrdd yw'r nod!

Ar ôl i chi uwchlwytho ffeiliau yn eich cwrs, mae Ally yn cynhyrchu sgôr hygyrchedd ar gyfer pob ffeil. Mewn gwersi â ffeiliau lluosog, dangosir y sgôr hygyrchedd ar gyfer pob ffeil. Mewn ardaloedd lle rydych yn cyrchu ffeiliau, mae'r eicon hygyrchedd wedi ei leoli ar ochr dde neu chwith y ffeil.

Dewiswch y Sgôr hygyrchedd i agor y panel adborth.

Mae panel adborth Ally yn dangos rhagolwg o gynnwys y ddogfen yn ogystal ag adborth manwl a chefnogaeth i'ch helpu i drwsio eich problemau hygyrchedd.

Ddim yn siŵr ble i ddod o hyd i'ch sgoriau hygyrchedd? Neidiwch i Gweld Hygyrchedd Ffeil

Rhagolygu Problemau Cynnwys Ally


Rhagolygu’r ddogfen

Mae rhagolwg adborth yr hyfforddwr yn eich porwr yn dangos cynnwys ffeiliau PDF, dogfennau Word a dogfennau PowerPoint.

Amlygiadau

Mae'r rhagolwg yn amlygu ble gallwch ganfod problemau hygyrchedd penodol yn y ddogfen. Mae amlygiadau'n dangos pob digwyddiad un math o broblem ar y tro. Er enghraifft, os nad oes disgrifiadau amgen ar eich delweddau, bydd yr amlygiadau yn dangos lle mae'r broblem benodol hon yn digwydd. Os oes cyferbyniad testun gwael yn eich dogfen hefyd, dewiswch y broblem honno yn y panel adborth i amlygu pob digwyddiad o'r broblem honno.

Darparir amlygiadau ar gyfer y problemau hyn:

 • Delweddau heb ddisgrifiad amgen priodol
 • Darnau o destun â chyferbyniad annigonol
 • Tablau heb benawdau tabl

Pob problem hygyrchedd arall heb ei hamlygu yn y rhagolwg.

Offer y rhagolwg

Defnyddiwch yr offer uwchben y rhagolwg i archwilio'r problemau yn eich dogfen.

 • Symudwch trwy ragolwg y ddogfen tudalen yn ôl tudalen.
 • Gweld faint o weithiau mae problem benodol yn digwydd yn y ddogfen.
 • Neidiwch rhwng amlygiadau'r broblem.
 • Cuddio neu ddangos yr amlygiadau.
 • Chwyddo cynnwys y rhagolwg i mewn neu allan.
 • Lawrlwythwch y ffeil wreiddiol.

Arweiniad Panel Adborth i Hyfforddwyr Ally


Arweiniad cam wrth gam

Ar gyfer ffeiliau hygyrch, mae Ally yn dweud wrthych beth wnaethoch yn gywir. Ar gyfer ffeiliau â sgorau Isel i Uchel , mae Ally yn dangos y problemau i chi ac yn rhoi cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i'w hatgyweirio.

 1. Sgôr hygyrchedd: Gweld y sgôr gyffredinol ar gyfer y ffeil gyfan.
 2. Pob problem: Dewiswch Pob broblem i weld pob problem yn y ffeil. Mae'r olwg hon yn dangos ichi faint y gall y sgôr wella trwy atgyweirio pob problem. Canfyddwch y broblem rydych am ddechrau ei atgyweirio a dewiswch Atod.
 3. Disgrifiad o'r broblem a chymorth cam wrth gam: Gweld y disgrifiad ar gyfer problem â'r ffeil. Mae Ally yn trefnu'r adborth hwn mewn coeden benderfyniadau, felly'r cyfan bod rhaid ichi ei wneud yw darllen y cyfarwyddiadau ac ymateb i'r awgrymiadau. Dysgwch beth yw'r broblem, pam mae'n bwysig, a sut i'w chywiro'n briodol.
  • Dewis Beth mae hyn yn ei olygu i ddysgu rhagor am y broblem.
  • Dewiswch Sut i a dilynwch y camau i wella hygyrchedd y ffeil. 

   Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn newid yn dibynnu ar y ffeil a'r problemau hygyrchedd a ganfuwyd. Er enghraifft, â PDF, gallech weld cyfarwyddiadau ar sut i drefnu bod y PDF wedi’i thagio. Dewiswch Sut i Drefnu bod PDF Wedi’i Thagio.

 4. Lanlwytho: Lanlwytho ffeiliau wedi’u diweddaru i gymryd lle'r un presennol.