Belge Veri Tablolarına Başlık Ekleme

Başlıklar tablolarda gezinmeyi kolay hale getirir

Belgelerinizde tablo kullanmak, öğrencilerinize karmaşık gelebilecek bilgileri düzenlemenin mükemmel bir yolu olabilir. Ancak tablolarınızın etkili ve erişilebilir olması için bunları görsel düzenler için değil sadece veriler için kullanmalısınız. Tablolarınıza başlık eklemek öğrencilerinizin, özellikle de ekran okuyucu kullananların tablolarda gezinmesini kolaylaştırır.

Belge veri tablonuzda başlıklar yoksa dosyanın erişilebilirlik puan göstergesi düşer.

Bu sorunu sözcük işleme yazılımınızda giderin ve hazır olduğunda yeni bir dosya yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin. Açıklama için Bu neden önemli? ögesini seçin.

Vista preliminar del lugar donde se encuentra el problema de accesibilidad


Vea dónde se encuentra este problema.

En la vista preliminar, se destaca en qué partes del documento hay problemas de accesibilidad específicos. La información destacada muestra cada instancia de un tipo de problema a la vez. Por ejemplo, si sus imágenes no tienen descripciones alternativas, se muestra cada lugar en el que ocurre este problema específico. Si el contraste del texto de su documento es insuficiente, seleccione el problema en el panel Comentarios para ver todas las veces que aparece ese problema determinado.

Se proporciona información destacada para los siguientes problemas:

 • Imágenes sin una descripción alternativa adecuada
 • Fragmentos de texto con contraste insuficiente
 • Tablas sin encabezados

El resto de los problemas de accesibilidad no se destacan en la vista preliminar.

Herramientas de vista preliminar

Use las herramientas de la vista preliminar para analizar los problemas del documento.

 • Desplácese por la vista preliminar del documento página por página.
 • Vea cuántas veces aparece un problema específico en el documento.
 • Recorra los distintos problemas resaltados.
 • Oculte o muestre la información destacada.
 • Acerque o aleje el contenido de la vista preliminar.
 • Descargue el archivo original.

Belge veri tablolarınıza başlık ekleyin

Bu sorunu sözcük işleme yazılımınızda gidermeniz gerekir. Belgeyi açın, tablo başlıklarını ekleyin ve güncelleştirilmiş dosyayı kursunuza yükleyin. Bunun nasıl yapılacağını adım adım öğrenmek için Tablo başlıkları nasıl oluşturulur? ögesini seçin.

Tablo oluşturmayı bilmiyor musunuz? Eğitmen geri bildirimi panelinden tercih ettiğiniz yazılım talimatlarını, ardından da "Tablo oluşturma ile ilgili ipuçları"nı seçin.

 1. Tablo başlıkları nasıl oluşturulur? ögesini seçip talimatları takip edin.
 2. Dosyayı bilgisayarınızda açın.

  Bilgisayarınızda dosyanın bir kopyası yoksa eğitmen geri bildirimi panelinden çıkıp dosyayı kurstan indirin.

 3. Tablo başlıkları oluşturun.
  • Microsoft® Word: Tablonun ilk satırındaki metni gözden geçirin. Bu metinden iyi bir üstbilgi çıkarılabilir. Tablonun ilk satırını seçin. Tablo Tasarımı'nı seçin. Üstbilgi Satırı'nı seçin. Tablonun ilk satırını sağ tıklatın ve Tablo Özellikleri'ni seçin. Satır'ı ve ardından Her sayfanın en üstünde üstbilgi satırı olarak yinele ögesini seçin. Tamam ögesini seçin.

   "Her sayfanın en üstünde üstbilgi satırı olarak yinele" seçilmemişse dosya PDF olarak dışa verilirken tablo başlıkları yoksayılır ve ekran okuyucuları tarafından okunamaz.

  • LibreOffice Writer: Tablonun ilk satırındaki metni gözden geçirin. Bu metinden iyi bir üstbilgi çıkarılabilir. Tablonun ilk satırını sağ tıklatın ve Tablo Özellikleri'ni seçin. Metin Akışı ve Başlığı yinele ögesini seçin.
 4. Dosyayı kaydedin.
 5. Güncelleştirilen dosyayı kursunuza yükleyin.

  Eğitmen geri bildirimi panelinde talimatlar hâlâ açıksa dosyanızı karşıya yüklemek için Yeni'yi ve Gözat'ı seçin. Eğitmen geri bildirimi paneliniz açık değilse kursunuzda dosyanın yanındaki Erişilebilirlik puanı göstergesini seçin, ardından dosyanızı karşıya yüklemek için Gözat'ı seçin.


Tablo başlığı ile ilgili en iyi uygulamalar

Tablolar için iyi sütun başlıkları oluşturmak üzere aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin:

 • Başlıkları belirlemek için tercih ettiğiniz sözcük işleme yazılım araçlarını kullanın.
 • Net anlaşılan, kısa ve öz başlıklar yazın.
 • Her başlığın ve ilişkili hücrelerin birlikte okunduğunda anlamlı olmasına dikkat edin.
 • Tablo düzenini basit tutun. Ekran okuyucular, tabloda bulunduğunuz yeri takip etmek için hücreleri sayar, karmaşık düzenlerde ise sayıyı unutur.
 • Hücreleri birleştirmeyin, hücreleri bölmeyin veya tabloları birbirinin içine yerleştirmeyin.
 • Satır veya sütunları tamamen boş bırakmayın.

Tablo başlıkları niçin önemlidir?

 • Tablo başlıkları WCAG 2.2 yönergelerinde yer almaktadır.
 • Gözleri gören okuyucular tabloya göz atarak bilgilerin anlamını kavrayabilir.
 • Ekran okuyucular her seferinde bir hücre okur ve ilişkili başlığa başvuru yapar. Bu da kullanıcıların tabloda gezinirken bağlamı kaybetmemesini sağlar.