שפר את נגישות התוכן שלך בעזרת Ally. 

עבור אל הדוח המוסדי ב-LMS שלך. מתוך טבלת בעיות נגישות, מצא פריט תוכן ספציפי בקורס עם בעיית נגישות. בחר את מחוון ניקוד הנגישות של פריט התוכן כדי לפתוח את לוח המשוב.

תכונה זו מושבתת כברירת מחדל. שלח בקשה דרך Behind The Blackboard כדי להפעיל אותה. תכונה זו זמינה רק בעת קבלת גישה אל הדוח המוסדי מתוך LMS ולא בעת שימוש בכתובת ה-URL לגישה ישירה.

שיפור נגישות התוכן

לאחר שאיתרת את ניקוד הנגישות עבור פיסת תוכן, באפשרותך להתחיל לעיין בבעיות הנגישות ולשפר את התוכן כדי להעלות את הניקוד. תוכן נגיש הוא חשוב עבור כל הקהלים, ו-Ally מספקת לך את הכלים להבנת בעיות נפוצות ולשיפור התוכן שלך.

מידע נוסף על חשיבות הנגישות בחינוך