Ail-ffurfweddu eich integreiddiad Ally â LTI 1.3

Byddai gan sefydliad nodweddiadol y tri offeryn Ally hyn ar gael yn y cyfrif craidd:

Mae gan bob offeryn allwedd datblygwyr a rhaglen LTI gyfatebol.

Bydd angen i chi ffurfweddu pob offeryn yn dilyn yr un broses.

 1. Cofrestru pob offeryn Ally

Cofrestru pob offeryn Ally

Gallwch ddim ond cofrestru un offeryn ar y pryd.

 1. O'ch amgylchedd D2L, agorwch Offer Gweinyddu a dewiswch Rheoli Estynadwyedd.
  Admin tools menu open with the Manage Extensibility option highlighted.
 2. Dewiswch Mantais LTI.
  Manage extensibility page opened with LTI Advantage tab highlighted
 3. Dewiswch Cofrestru Offeryn.
 4. Dewiswch yr opsiwn Deinamig.
 5. Copïwch a gludwch y ddolen ar gyfer yr offeryn rydych eisiau ei gofrestru ym maes Pwynt gorffen cofrestru dechrau offeryn. Disodlwch [AllyEnvironment] gyda gwybodaeth am yr amgylchedd mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo.
  • Adroddiad sefydliadol: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/institution
  • Ffurfweddu cleient: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/config
  • Adroddiad hygyrchedd cwrs: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/course
 6. Ticiwch y blwch ticio Ffurfweddu Defnydd.
  Register a tool page open with the recommended settings.
 7. Dewiswch Cofrestru.

Amglychedd Ally ar gyfer eich rhanbarth

Defnyddiwch y wybodaeth ar gyfer yr amgylchedd Ally mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo.

 • Canolfan data yn yr UD: prod.ally.ac
 • Canolfan data yng Nghanada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Ewrop: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Canolfan data yn Awstralia: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Ffurfweddu defnyddio offeryn

 1. O'ch amgylchedd D2L, agorwch Offer Gweinyddu a dewiswch Rheoli Estynadwyedd.
 2. Dewiswch Mantais LTI.
 3. Dewiswch yr offeryn.
  LTI Advantage page is open with a table of tools registered. An arrow points points to the tools to select.
 4. Dewiswch Gweld defnyddiau ar waelod y dudalen.
 5. Dewiswch y defnydd sy'n cyfateb i'r rhaglen. Er enghraifft, os dewisoch offeryn yr adroddiad Sefydliadol, dewiswch ddefnydd Sefydliadol nawr.
  An arrow points to the table of deployments. Select a deployment to get the ID.
 6. Dan Gosodiadau Diogelwch, ticiwch y blychau ticio hyn:
  • Gwybodaeth am yr Uned Gyfundrefnol
  • Gwybodaeth am y Defnyddiwr
  • Gwybodaeth am y Ddolen
  • Agor fel Adnodd Allanol
 7. Copïwch ID Defnyddio LTI ar waelod y dudalen i'w anfon i Ally.
 8. Dewiswch Ychwnaegu Unedau Cyfundrefnol a threfnu bod yr offeryn ar gael i'r uned gyfundrefnol briodol.

  Mae rhaid i'r Adroddiad Hygyrchedd Cwrs fod ar gael i bob is gwrs.

 9. Defnyddiwch yr un Enw a Disgrifiad
 10. Copïwch a gludwch y ddolen briodol ym maes URL. Disodlwch [AllyEnvironment] gyda gwybodaeth am yr amgylchedd mae'ch sefydliad wedi'i letya ynddo.
  • Adroddiad sefydliadol: https://institution.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Ffurfweddu Cleienthttps://config.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Adroddiad Hygyrchedd Cwrshttps://course.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
 11. Cadwch y defnydd.