Ally bruker LTI for integrerering med læringsplattformen (LMS). LTI er en standard utviklet av IMS Global for sikre og enkle integreringer.

Standarden gir brukere tilgang til Ally uten at de må forlate Blackboard Learn. Du trenger ikke logge på flere nettsteder: LTI gjør det mulig å utveksle informasjon på en sikker måte som gir brukerne en sammenhengende opplevelse.

Det finnes to versjoner av LTI: v1.1 og v1.3. Hver versjon krever forskjellige konfigurasjonstrinn. Den gjeldende versjonen er LTI v1.3. Den største forskjellen fra tidligere versjoner er den oppgraderte sikkerhetsmodellen som er basert på OAuth2, OpenID Connect og JSON Web Tokens.

Ally går over til LTI 1.3 for å ta i bruk den oppgraderte sikkerhetsmodellen.

Hva betyr dette for deg? Dette har ingen betydning hvis du er ny bruker av Ally. Vi konfigurerer Ally-integreringen sammen med deg. Hvis du imidlertid allerede har Ally integrert med LMS, må du konfigurere integreringen på nytt med LTI 1.3.

Konfigurer Ally-integreringen på nytt med LTI 1.3

En vanlig institusjon har disse tre Ally-verktøyene tilgjengelige i rotkontoen:

Hvert verktøy har en/et tilsvarende LTI-utviklernøkkel og -program.

Du må konfigurere hvert verktøy ved å følge den samme prosessen.

 1. Registrer hvert Ally-verktøy

Registrer hvert Ally-verktøy

Du kan bare registrere ett verktøy om gangen.

 1. Gå til D2L-miljøet, åpne Administratorverktøy og velg Administrer utvidbarhet.
  Admin tools menu open with the Manage Extensibility option highlighted.
 2. Velg LTI-fordel.
  Manage extensibility page opened with LTI Advantage tab highlighted
 3. Velg Registrer verktøy.
 4. Velg Dynamisk-alternativet.
 5. Kopier og lim inn lenken for verktøyet du vil registrere i endepunktsfeltet for registrering av verktøy. Erstatt [AllyEnvironment] med informasjonen om miljøet der institusjonen din driftes.
  • Institusjonsrapport: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/institution
  • Klientkonfigurasjon: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/config
  • Rapport om emnetilgjengelighet: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/course
 6. Merk av for Konfigurer distribusjon.
  Register a tool page open with the recommended settings.
 7. Velg Registrer.

Ally-miljø for området ditt

Bruk informasjonen til Ally-miljøet der institusjonen din driftes.

 • Datasenter i USA: prod.ally.ac
 • Datasenter i Canada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Datasenter i Europa: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Datasenter i Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Datasenter i Australia: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Konfigurer verktøydistribusjon

 1. Gå til D2L-miljøet, åpne Administratorverktøy og velg Administrer utvidbarhet.
 2. Velg LTI-fordel.
 3. Velg verktøyet.
  LTI Advantage page is open with a table of tools registered. An arrow points points to the tools to select.
 4. Velg Se distribusjoner  nederst på siden.
 5. Velg distribusjonen som samsvarer med programmet. Hvis du for eksempel har valgt verktøyet for institusjonsrapport tidligere, kan du velge institusjonsdistribusjon nå.
  An arrow points to the table of deployments. Select a deployment to get the ID.
 6. Under Sikkerhetsinnstillinger merker du av i følgende bokser:
  • Informasjon om organisasjonsenheten
  • Brukeropplysninger
  • Lenkeinformasjon
  • Åpne som ekstern ressurs
 7. Kopier LTI-distribusjons-ID-en nederst på siden for å sende den til Ally.
 8. Velg Legg til organisasjonsenheter, og gjør verktøyet tilgjengelig for den aktuelle organisasjonsenheten.

  Rapporten om emnetilgjengelighet må være tilgjengelig for alle underordnede.

 9. Bruk samme navn og beskrivelse
 10. Kopier og lim inn den riktige lenken i URL-feltet. Erstatt [AllyEnvironment] med informasjonen om miljøet der institusjonen din driftes.
  • Institusjonsrapport: https://institution.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Klientkonfigurasjonhttps://config.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Rapport om emnetilgjengelighethttps://course.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
 11. Lagre distribusjonen.