Her bir Ally aracını kaydettirme

Aşağıdakiler için LTI yapılandırmasında yine aşağıda bulunan adımlar size yol gösterecektir:

 • İstemci yapılandırma aracı
 • Kurum raporu
 • Kurs Erişilebilirlik raporu
 1. D2L ortamınızdan, Yönetici Araçları'nı açıp Genişletilebilirliği Yönet'i seçin.
  Admin tools menu open with the Manage Extensibility option highlighted.
 2. LTI Advantage'ı seçin.
  Manage extensibility page opened with LTI Advantage tab highlighted
 3. Aracı Kaydettir'i seçin.
 4. Dinamik seçeneğini seçin.
 5. Kaydettirmek istediğiniz aracın bağlantısını kopyalayıp Araç başlatma kaydı bitiş noktası alanına yapıştırın. [AllyEnvironment] ifadesini kurumunuzun barındırıldığı ortamın bilgileri ile değiştirin.
  • Kurum raporu: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/institution
  • İstemci yapılandırması: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/config
  • Kurs erişilebilirlik raporu: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/course
 6. Dağıtımı Yapılandır onay kutusunu seçin.
  Register a tool page open with the recommended settings.
 7. Kaydettir'i seçin.

Bölgenize ilişkin Ally ortamı

Kurumunuzun barındırıldığı Ally ortamına ait bilgileri kullanın.

 • ABD veri merkezi: prod.ally.ac
 • Kanada veri merkezi: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Avrupa veri merkezi: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Singapur veri merkezi: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Avustralya veri merkezi: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Araç dağıtımını yapılandırma

Varsayılan olarak D2L Brightspace, LTI'leri "Devre Dışı" ayarıyla kaydettirir LTI'lerin kaydettirildikten sonra etkinleştirilmesi gerekir.

 1. D2L ortamınızdan Yönetici Araçları'nı açıp Genişletilebilirliği Yönet'i seçin.
 2. LTI Advantage'ı seçin.
 3. Aracı seçin.
  LTI Advantage page is open with a table of tools registered. An arrow points points to the tools to select.
 4. Sayfanın en altındaki Dağıtımları görüntüle ögesini seçin.
 5. Uygulamaya karşılık gelen dağıtımı seçin. Örneğin, daha önce Kurum raporu aracını seçtiyseniz şimdi Kurum dağıtımını seçin.
  An arrow points to the table of deployments. Select a deployment to get the ID.
 6. Güvenlik Ayarları'nın altındaki şu onay kutularını işaretleyin:
  • Org. Birimi Bilgileri
  • Kullanıcı Bilgileri
  • Bağlantı Bilgileri
  • Haricî Kaynak Olarak Aç
 7. Org. Birimleri Ekle'yi seçin ve aracı uygun organizasyon birimi için kullanılabilir hâle getirin
 8. Aynı Ad ile Açıklama'yı kullanın
 9. Uygun bağlantıyı kopyalayıp URL alanına yapıştırın. [AllyEnvironment] ifadesini kurumunuzun barındırıldığı ortamın bilgileri ile değiştirin.
  • Kurum raporu: https://institution.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • İstemci Yapılandırmasıhttps://config.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Kurs Erişilebilirlik raporuhttps://course.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
 10. Dağıtımı kaydedin.
   

Bir kursa nasıl Kurs Erişilebilirlik Raporu ekleneceğini öğrenin.