1. בתור מנהל Schoology , פתח את https://app.schoology.com/apps/profile/4848967623.

  אם נעשה שימוש בכתובת URL מותאמת אישית, ייתכן שיהיה עליך להחליף את app.schoology.com בכתובת ה-URL של המוסד שלך.

 2. בחר התקן את אפליקציית LTI.
 3. בחר אני מסכים ו הוסף לארגון. האפליקציה דוח נגישות הקורסים של Ally מופיעה עכשיו בקטע אפליקציות ארגוניות במרכז האפליקציות.
 4. בחר הגדר.
 5. השתמש באחת מכתובות ה-URL האלו בתור כתובת URL מותאמת אישית. החלף את "[ClientID]" במזהה הלקוח שלך.
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. הזן את מפתח הצרכן והסוד המשותף.
 7. בקטע 'פרמטרים מותאמים אישית', הזן את הקוד הבא. החלף את "[ClientID]" בסוף במזהה הלקוח שלך.
  building_id=$com.schoology.Context.Building.id
  ally_client_id=[ClientID]
 8. בחר שמור הגדרות. דוח נגישות הקורסים של Ally יופיע בשלב זה בתפריט הניווט השמאלי בקורסים שלך.