1. Som Schoology-administrator, åpne https://app.schoology.com/apps/profile/4848967623.

  Hvis du bruker en egendefinert nettadresse, kan det hende du må app.schoology.com med institusjonens URL.

 2. Velg Installer LTI-appen.
 3. Velg Jeg godtar og Legg til i organisasjon. Appen Tilgjengelighetsrapport for Ally-emne vises nå under Organisasjonsapper i appsenteret.
 4. Velg Konfigurer.
 5. Bruk en av disse nettadressene for Egendefinert nettadresse. Erstatt "[ClientID]" med din klient-ID.
  • Institusjoner driftet i det amerikanske datasenteret: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det kanadiske datasenteret: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det europeiske datasenteret: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det singaporske datasenteret: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det australske datasenteret: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Skriv inn Forbrukernøkkel og Delt hemmelighet.
 7. Skriv inn følgende kode i Egendefinerte parametre. Erstatt "[ClientID]" på slutten med din klient-ID.
  building_id=$com.schoology.Context.Building.id
  ally_client_id=[ClientID]
 8. Velg Lagre innstillinger. Ally-rapporten for emnetilgjengelighet vises nå i navigasjonsmenyen til venstre i emnene dine.