1. Fel gweinyddwr Schoology, agorwch https://app.schoology.com/apps/profile/4848967623.

  Os ydych yn defnyddio URL personol, efallai bydd angen i chi roi URL eich sefydliad yn lle app.schoology.com.

 2. Dewiswch Mewnosod Ap LTI.
 3. Dewiswch Cytunaf ac Ychwanegu at Fudiad. Mae'r ap Adroddiad Hygyrchedd Cwrs Ally bellach yn ymddangos dan Apiau Mudiad yn y Canolfan Apiau.
 4. Dewiswch Ffurfweddu.
 5. Defnyddiwch un o'r URLau hyn ar gyfer yr URL Personol. Disodlwch "[ClientID]" gyda’ch ID Cleient.
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn yr UD: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yng Nghanada: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Ewrop: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Singapore: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Awstralia: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. Rhowch eich Allwedd Defnyddiwr a Cyfrinach a Rennir.
 7. Yn y Paramedrau Personol, rhowch y cod canlynol. Rhowch eich ID Cleient yn lle "[ClientID]" ar y diwedd.
  building_id=$com.schoology.Context.Building.id
  ally_client_id=[ClientID]
 8. Dewiswch Cadw'r gosodiadau. Bydd Adroddiad Hygyrchedd Cwrs Ally bellach yn ymddangos yn y ddewislen llywio ar y chwith yn eich cyrsiau.