Mitä numero ongelmien sarakeotsikoissa tarkoittaa?

Sarakeotsikon numero ilmaisee ongelman vakavuustason.

  • 1 tarkoittaa vakavia ongelmia
  • 2 tarkoittaa merkittäviä ongelmia
  • 3 tarkoittaa vähäisiä ongelmia

Esimerkiksi ImageSeizure:1 tarkoittaa vakavaa ongelmaa, kun taas AlternativeText:2 tarkoittaa vähäistä ongelmaa.

Tämän ansiosta näet eri ongelmien vakavuustasot helposti.