Wat betekent het cijfer in de kolomkop van problemen?

Het cijfer in de kolomkop vertegenwoordigt de mate van ernst van het probleem.

  • 1 betekent ernstige problemen
  • 2 betekent grote problemen
  • 3 betekent kleine problemen

ImageSeizure:1 is bijvoorbeeld een ernstig probleem, terwijl AlternativeText:2 een groot probleem is.

Dit maakt het eenvoudiger om de ernst van elk probleem geautomatiseerd te parseren.