Què significa el número que apareix a les capçaleres de les columnes dels problemes?

El número que apareix a la capçalera de la columna representa el nivell de gravetat del problema.

  • 1 representa problemes greus
  • 2 representa problemes importants
  • 3 representa problemes menors

Per exemple, ImageSeizure:1 és un problema greu, mentre que AlternativeText:2 és un problema important.

Això fa que sigui més fàcil analitzar la gravetat de cada problema de manera automatitzada.