This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Förstå deltagarnas situationer

Vill du veta mer om en viss deltagare? Du kan spåra deltagarnas resultat och aktivitetsnivåer över en längre tid för att se när de började bli bättre eller sämre via sidan Kursaktivitet som är kopplad till resultatet.

  1. Hitta deltagaren som du vill veta mer om genom att ange ett namn i sökfältet och klicka på namnet. Om du är i diagramvyn visas deltagarnas poäng i lila i sambandsdiagrammet som täcker alla kurser. Deltagarens cell markeras i tabellvyn.
  2. Markera en deltagares poäng och välj Visa information eller välj pilen bredvid den markerade deltagarens namn.

Mer om Kursaktivitet som är kopplad till resultatet


Vad du kan förvänta dig

Två sambandsdiagram visas. Det första jämför deltagarens aktivitet under en längre tid med klassens genomsnitt. Det andra jämför deltagarens resultat under en längre tid med klassens genomsnitt. Du kommer att märka att deltagarens aktivitet och resultat ökar eller minskar tillsammans.

De vertikala fälten motsvarar intervallet för klassens genomsnitt med en standardavvikelse på +/- 1.


Vidta åtgärder

Ladda ner dina data. Välj ikonen för nedladdningsalternativ för att antingen spara dina data som en bild eller en PDF-fil.

Boka in ett möte. Välj ikonen Schemalägg ett möte om du vill schemalägga ett möte eller en studiesession med deltagare som har det jobbigt.

Skicka meddelande till deltagarna. Välj ikonen Skicka meddelande om du vill skicka ett meddelande och uttrycka uppmuntran, omsorg eller gratulationer. Dina valda deltagare fylls automatiskt i som mottagare. Du kan även lägga till andra mottagare.