Få en inblick i deltagarnas aktivitet

I egenskap av lärare kan du använda deltagaraktivitetsrapporten för att se när deltagarna öppnade, startade och skickade in tester och uppgifter. I allmänhet ser den här funktionen ut och fungerar på samma sätt, oavsett om du arbetar i en ursprunglig kurs eller en Ultra-kurs. I en Original-kurs kan du även visa deltagaraktivitet och leta efter Kaltura-multimedieinnehåll.

Mer om att bestämma din kursvy


Visa deltagaraktivitet för en utvärdering

Du kommer åt data om deltagaraktivitet från sidan Kursinnehåll. Öppna menyn för en utvärdering och välj Deltagaraktivitet. Då öppnas en panel med information om deltagaraktivitet.

Du kan inte komma åt Deltagaraktivitet i menyn för en anonymt bedömd utvärdering. När du inaktiverar anonym bedömning visas alternativet Deltagaraktivitet i menyn.

Översikten av deltagaraktivitet ger samlad information om deltagarnas prestationer för en utvärdering, samt hur många som har läst läraråterkopplingen.

Du kan även visa diskussionsaktiviteter. Med diskussionsstatistik från du insikter om forumdeltagare och aktivitet i forum. Den här informationen kan hjälpa dig att hitta personer som deltar eller som kanske behöver hjälp och uppmuntran. Du kommer åt diskussionsanalys från sidan Diskussioner eller Kursinnehåll.

Mer om diskussionsanalys


Utforska information om deltagaraktivitet

Överst på sidan finns en informationsöversikt, inklusive kursens genomsnittliga inlämningstid, öppningstid, tid innan inlämningsdatum och inlämningsaktivitet för alla deltagare. Resultatfördelning visar de resultat som du har gett deltagare.

På sidans nedre halva visas enskilda deltagares aktiviteter, inklusive namn på alla deltagare, aktivitetstidslinjer, tid från start till slut och resultat. Du kan visa den här informationen på två olika sätt: rutnätsvy eller diagramvy. Rutnätsvyn visar en tidslinje för aktivitet i ett visuellt låddiagram. Du kan hålla pekaren över bockmarkeringarna i diagrammet för att se viktig information om deltagaraktivitet, till exempel vilket datum deltagaren öppnade uppgiften.

Diagramvyn innehåller samma information som grafen, men alla tidsdetaljer listas i olika kolumner med numeriska data.

  • Öppnades efter – Den tid som passerade mellan då provet blev synligt för deltagarna och första gången deltagarna tittade på det.
  • Öppnades den – Datumet då provet förhandsgranskades, men inget försök påbörjades.
  • Påbörjades den – Datumet då försöket påbörjades.
  • Början till slut – Den tid som deltagaren tog att slutföra provinlämningen.

Om du vill kan du hämta data för alla deltagare. Klicka på Ladda ner i det övre högra hörnet av Information om deltagaraktivitet.


Kontakta en deltagare för att följa upp

I avsnittet Information om deltagaraktivitet kan du skicka ett meddelande till en specifik deltagare från standardrutnätsvyn.

Klicka på Meddelande och skicka ett meddelande till en av deltagarna. Bjud in deltagaren till ett enskilt möte eller ett möte under kontorstid för att diskutera sin aktivitet i kursen.

Om du använder en mindre mobil enhet kanske du måste välja ikonen Fler alternativ innan meddelandealternativet visas.