U kunt ingeleverde opdrachten downloaden om deze offline te bekijken. U kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen downloaden als een zip-bestand. Pak of breid het bestand uit om de inhoud te bekijken. Elke inzending wordt als een apart bestand opgeslagen.

Zowel Windows- als Mac-computers beschikken over ingebouwde functies voor het weergeven en uitpakken van gecomprimeerde ZIP-bestanden. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het besturingssysteem van je computer.

Opdrachten downloaden

  1. Open in Grade Center het menu van de kolom met de opdracht en selecteer Opdrachtbestand downloaden.
  2. Selecteer op de pagina Opdracht downloaden de inzendingen die je wilt downloaden of schakel het bovenste selectievakje in om alle inzendingen te selecteren.
  3. Selecteer Verzenden.
  4. Selecteer op de volgende pagina Opdracht downloaden de koppeling Opdrachten nu downloaden. Er verschijnt een venster met instructies voor het bestand.
  5. Selecteer Bestand opslaan in het venster dat verschijnt en selecteer OK.
  6. Blader naar de locatie waar je het bestand wilt downloaden en selecteer Opslaan.
  7. Als je terug wilt gaan naar Grade Center, selecteer je OK op de pagina Opdracht downloaden.

Als u de downloadfunctie gebruikt, worden in de bestandsnamen automatisch gebruikersnamen verwerkt voor eenvoudige identificatie. Dit geldt niet voor bestanden die één voor één worden gedownload via de pagina Opdracht beoordelen. Om verwarring te voorkomen, moet je studenten daarom vragen bestandsnamen te gebruiken waarin hun achternaam of gebruikersnaam voorkomt.

Als een student een bijlage heeft bijgevoegd, kan het gedownloade zip-bestand twee bestanden per student bevatten: het bijgevoegde bestand en een TXT-bestand dat is geproduceerd door Grade Center. Het TXT-bestand bevat informatie over de inzending en opmerkingen van de student. Beide bestanden hebben een naam waaraan de gebruikersnaam van de student is toegevoegd.

Met de functie Opdrachtbestanden opruimen kunt u gebruikers selecteren en bestanden wissen die horen bij de inzendingen van deze gebruikers. Deze functie is beschikbaar in het menu van de kolom van een opdracht in Grade Center.


Gedownloade opdrachten beoordelen

Nadat je inzendingen offline hebt bekeken en beoordeeld, kun je cijfers en opmerkingen invoeren in Grade Center. Open het menu van de cel van de opdracht en selecteer Cijferdetails weergeven. Selecteer Cijfer bewerken op de pagina Cijferdetails. Je kunt de functie Bestand invoegen in de editor gebruiken om bestanden toe te voegen. Selecteer Poging weergevenom het werk van de student te zien in de gedeelten Inzending en Opmerkingen terwijl je een cijfer, opmerkingen en bestanden toevoegt.

Je kunt cijfers ook rechtstreeks invoeren in de cellen in Grade Center. Als je een cijfer invoert voor de eerste poging voor een opdracht waarvoor twee pogingen zijn toegestaan, wordt dit cijfer een vervangend cijfer genoemd. Als u via de pagina Opdracht beoordelen een cijfer geeft aan de tweede poging, krijgt het vervangende cijfer nog steeds prioriteit boven het cijfer van de tweede poging dat u toewijst. Dit betekent dat je erg voorzichtig te werk moet gaan als je voor opdrachten met meerdere pogingen cijfers rechtstreeks in Grade Center gaat invoeren.

Meer informatie over het vervangen van cijfers