Du kan laste ned innsendte oppgaver for å gå gjennom dem uten nett. Last ned alle eller bare utvalgte innsendinger som én enkelt ZIP-fil. Pakk ut eller åpne filen for å se innholdet. Alle innsendingene lagres som separate filer.

Windows- og Mac-maskiner har innebygde funksjoner for å se og pakke ut komprimerte ZIP-filer. Du kan finne ut mer i hjelpen for operativsystemet på datamaskinen din.

Last ned oppgaver

  1. Åpne menyen for oppgavekolonnen, og velg Last ned besvarelser i vurderingssenteret.
  2. Last ned oppgave-siden kan du velge studentinnsendingene du vil laste ned, –ELLER– merke av i overskriftsfeltet for å velge alle tilgjengelige innsendinger.
  3. Velg Send.
  4. Velg Last ned oppgaver nå-lenken på den neste Last ned oppgave-siden. Et popup-vindu viser instruksjonene for hva du skal gjøre med filen.
  5. Velg Lagre fil og OK i popup-vinduet.
  6. Bla til stedet du vil laste ned filen til, og velg Lagre.
  7. For å gå tilbake til vurderingssenteret kan du velge OKLast ned oppgave-siden.

Når du bruker nedlastingsfunksjonen, tas brukernavn med i filnavnet automatisk for at det skal være lett å identifisere dem. Men filer som lastes ned enkeltvis fra Vurdering-siden, inneholder ikke brukernavn. For å unngå forvirring kan du spesifisere at studentene må bruke et detaljert filnavn som inneholder etternavnene eller brukernavnene deres, når de sender inn oppgaver.

Hvis en student har lagt ved et vedlegg, kan ZIP-filen du lastet ned, inneholde to filer per student: den vedlagte filen og en TXT-fil generert av vurderingssenteret. TXT-filen inneholder informasjon om innsendingen og studentens kommentarer. Studentens brukernavn er tatt med i begge filnavnene for å gjøre det enkelt å identifisere dem.

Med Rydd opp i oppgavefil-funksjonen kan du velge studenter og slette filer tilknyttet innsendingene deres. Denne funksjonen er tilgjengelig i menyen for oppgavekolonnen i vurderingssenteret.


Vurder nedlastede oppgaver

Når du har gått gjennom innsendinger uten nett og gitt vurderinger, kan du legge inn vurderinger og kommentarer i vurderingssenteret. Åpne menyen for oppgavecellen, og velg Se vurderingsgrunnlag. Velg Rediger vurderingVurderingsopplysninger-siden. Du kan bruke Sett inn fil-funksjonen i redigeringsprogrammet for å legge til filer. Eventuelt kan du velge Vis forsøk for å se studentens arbeid i Innsending- og Kommentarer-delene etter hvert som du legger til vurderinger, kommentarer og filer.

Hvis du vil, kan du også skrive vurderingene direkte i cellene i vurderingssenteret. Hvis du skriver inn en vurdering for første forsøk på en oppgave du har tillat to forsøk på, kalles denne vurderingen en overstyrt vurdering. Hvis du går videre og vurderer det andre forsøket på Vurder oppgave-siden, har den overstyrte vurderingen forrang over vurderingen for det andre forsøket. Så tenk på konsekvensene før du gir oppgaver vurderinger direkte i cellene i vurderingssenteret.

Mer om overstyrte oppgaver