Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Toplu Düzenleme nedir?

İçerik yönetimi, kurs oluşturma ve bakım sürecinde zaman alan bir işlemdir. Eğitmenler, içerik ve değerlendirmeleri belirli son tarihleri ve yayımlama koşullarını içerecek şekilde dikkatle düzenlemek için önemli miktarda zaman ayırırlar.

Toplu Düzenleme'yi kullanarak tüm içeriklerdeki ortak ayarları (görünürlük ve son tarihler gibi) güncelleştirebilirsiniz. Ayrıca seçilen bir kurs içeriği grubunu görmek için de aracı kullanabilirsiniz. Toplu Düzenleme ile, içerik ayarlarını tek bir yerden ve tümünü tek seferde kontrol edebilirsiniz.

Desteklenen dosya türleri

Kurs İçeriği sayfasında, Toplu Düzenleme işlevi tarafından desteklenen ögeler:

 • Ödevler
 • Tartışmalar
 • Belgeler
 • Eklenmiş Bulut Belgeleri
 • Dosyalar
 • Klasörler
 • Günlükler
 • Öğrenim Modülleri
 • SCORM paketleri
 • LTI bağlantılı öğrenme araçları
 • Testler
 • Web Bağlantıları

Kurs bağlantıları Toplu Düzenleme'de görüntülenmez.

Bu sayfadaki konular şunları içerir:


Toplu Düzenleme'ye erişme

Kurs İçeriği sayfasında, sağ tarafta içerik listesinin üstündeki üç nokta menüsünü açın. Toplu Düzenleme ögesini seçin.

Image of the Course Content page, with the three dot menu open and Batch Edit highlighted

Toplu Düzenleme sayfasında, tüm içerik Kurs İçeriği sayfasındaki gibi görünür. Listeyi öge başlığı, son tarih, şu tarihte göster, şu tarihten sonra gizle gibi ayarlara veya görünürlüğe göre sıralayabilirsiniz.

The Batch Edit page, with the sorting options highlighted at the top and the different options highlighted at the bottom

Ögeleri tarihe göre düzenlerken bir öğrenim modülündeki ögelerin sırası değişebilir ve kurs içeriği sayfasındaki gerçek sıralamadan farklı olabilir. Zorunlu sıralama seçiliyken Öğrenme Modülleri için tarihlerde ayarlama yaparken bunu unutmayın.


Tarihleri düzenleme

Ögelerin son tarihlerini ayarlamak için Toplu Düzenleme'yi kullanabilirsiniz. Yalnızca tarih içeren ögeler ayarlanır. Sayfanın en altındaki Tarihleri düzenle düğmesini seçin.

Tarihleri düzenlemek için dört seçeneğiniz vardır:

 • Tarihleri gün sayısına göre değiştirme
 • Tarihleri kurs başlangıcına göre değiştirme
 • Belirli bir tarihe ve/veya saate ayarlama
 • Ögelerin tarihlerini tek tek değiştirme
Change to specific date and/or time option for Batch Edit

Ögelerin tarihlerini düzenlemek istediğinizi onaylamak için Tarihleri Düzenle düğmesini, sayfaya geri dönmek için de İptal'i seçin.

Tarihleri gün sayısına göre değiştirme

Tarihleri ileri al veya Tarihleri geri al alanına bir sayı girin. Seçilen ögeler için tüm tarihler, alana ve seçtiğiniz sayıya göre ileri veya geriye ayarlanır.

Örneğin: Sömestirin başında bir kar fırtınası yüzünden akademik takvim birkaç gün ileri kaydı. Tüm son tarihlere 4 gün eklemek için Toplu Düzenleme'yi kullanabilirsiniz.

Tarihleri kurs başlangıcına göre değiştirme

Bu seçenek, tüm ödev tarihlerini kursun başladığı zamana göre ayarlar. Tüm tarihler, orijinal başlangıç tarihi ile seçtiğiniz yeni başlangıç tarihi arasındaki gün sayısı kadar ileri alınır. Önceden oluşturulmuş bir kursu yeni bir kursa yüklerseniz yeni kurstaki tüm tarihleri daha önce oluşturulmuş kursun temposuna uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Örneğin: Kurs başlangıç tarihinin 19 Ağustos 2019 olduğu önceki sömestire ait kurs içeriğini yeniden kullanıyorsunuz. Kursunuzun yeni başlangıç tarihi 6 Ocak 2020 olur. Seçilen ögeler için tüm tarihler, 140 gün ileri ayarlanır.

Belirli bir tarihe ve/veya saate ayarlama

Gönderim için günün belirli bir saatini ayarlamayı seçebilirsiniz.

Örneğin: Son tarih saatini 20.00 olarak ayarladınız, ancak öğrencilere daha fazla zaman tanımaya karar verdiniz. Toplu Düzenleme'yi kullanarak tüm son tarih saatlerini 23.59 olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Ögelerin tarihlerini tek tek değiştirme

Toplu Düzenleme yaparken yalnızca tek bir ögenin tarihini değiştirmek istiyorsanız ögenin yanındaki takvim simgesini seçin. Artık son tarihi ayarlayabilirsiniz. Ögenin son tarihini, son tarihin yanındaki çöp kutusu simgesini seçerek de silebilirsiniz.

Batch Edit page, showing the calendar icon highlighted at right and the options for individual date changes available

Görünürlüğü düzenleme

Ögeleri öğrenciler için gizli veya görünür hâle getirmek üzere Toplu Düzenleme'yi kullanabilirsiniz. Görünürlüğü düzenle düğmesini seçin. Ögeleri öğrenciler için gizli veya görünür hâle getirmeyi seçin. Ögelerin önceki görünürlük ayarlarının üzerine yazılır. Tarih ve saat yayımlama koşulları, seçilen tüm ögeler için kaldırılır.

Image of the Edit Visibility Setting window

Seçilen ögelerin görünürlük ayarlarını değiştirmek istediğinizi onaylamak için Görünürlüğü Kaydet'i, sayfaya geri dönmek için de İptal'i seçin.


Ögeleri silme

Kurs İçeriği sayfasından çeşitli ögeleri silmek için Toplu Düzenleme'yi kullanabilirsiniz. Ögeleri sil düğmesini seçin.

Image of the prompt asking to confirm that content should be deleted

Ögeleri silmek istediğinizi onaylamak için Sil'i, sayfaya geri dönmek için de İptal'i seçin.

Silinen ögeler, bir arşiv dosyanız yoksa veya sildiğiniz ögelerle birlikte kursu dışa vermediyseniz artık geri yüklenemez.


Toplu düzenleme ile ilgili bir video izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.

Video: Toplu düzenleme, içerik ayarlarının toplu olarak nasıl düzenleneceğini açıklar.