Inhoudsmarkt

De inhoudsmarkt biedt toegang tot waardevol lesmateriaal van contentproviders. Je vindt er ook tools en koppelingen die de beheerder beschikbaar heeft gemaakt binnen de instelling.

De content en tools die je toevoegt, worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud, samen met het andere cursusmateriaal.

Op dit moment zijn de volgende contentproviders waarmee we samenwerken alleen beschikbaar in de originele cursusweergave: Cengage Learning MindLinks™, McGraw-Hill Higher Education, MyLab & Mastering van Pearson, Bookshelf van VitalSource Technologies en WileyPLUS.

  1. Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je inhoud wilt toevoegen.
  2. Selecteer Inhoudsmarkt in het menu. Hier kun je inhoud van inhoudsproviders vinden en toevoegen of door de lijst met tools bladeren die de instelling al beschikbaar heeft gemaakt.
  3. Kies een tekstboek en elektronische informatiebronnen van een uitgever. Koppel je cursus vervolgens aan die uitgever met behulp van het autorisatieproces dat vereist is voor die uitgever. Je wordt misschien gevraagd de provider toegang te geven tot bepaalde gebruikersgegevens, zoals je naam en e-mailadres.

    Het is mogelijk dat de instelling heeft bepaald dat gebruikersgegevens automatisch worden gedeeld met contentproviders.

  4. Selecteer Starten.

Je geeft de referenties voor de uitgever op en krijgt dan toegang tot het tekstboek. Vervolgens kun je gedurende het semester materialen en tools van die uitgever gebruiken. Nadat je materiaal hebt toegevoegd aan de cursus, kun je dit op de gewenste manier ordenen en beschikbaar stellen aan studenten wanneer je klaar bent.

Je kunt ook inhoud in de inhoudsmarkt rechtstreeks toevoegen aan de editor in opdrachten, toetsen en documenten van een cursus. Selecteer hiervoor Inhoud invoegen > Inhoudsmarkt in de editor.

Instructor view of Content Market option in the rich text editor in an assessment

Meer informatie over het toevoegen van bestanden uit inhoudsmarkt aan de editor

Instellingstools

Je hebt misschien ook toegang tot content en tools die de instelling heeft toegevoegd.

De beheerder kan bronnen autoriseren die gebruikmaken van LTI-technologie (Learning Tools Interoperability). LTI is een initiatief van het IMS Global Learning Consortium dat is bedoeld om extern gehoste, webgebaseerde studietools naadloos te integreren in een cursus.

Op de pagina Inhoudsmarkt kun je sessiebeheer van Blackboard Collaborate Ultra van je instelling kiezen, indien beschikbaar. In het deelvenster kun je de zichtbaarheid beheren, de naam van de tool wijzigen en een beschrijving typen die wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Leermiddelen toevoegen vanaf de site van de provider

Als een toolprovider dit heeft toegestaan, kun je met slechts een paar muisklikken verschillende inhoudsitems toevoegen aan je cursus.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je inhoud wilt toevoegen. Selecteer Inhoudsmarkt in het menu. Zoek de toolprovider, start de tool en zoek naar inhoud.

Elke toolprovider hanteert een andere configuratie voor de aangeboden content. Mogelijk zie je een selectievakje naast de inhoudsitems. Selecteer ze allemaal om ze allemaal toe te voegen in één actie. Neem contact op met je instelling als je meer wilt weten over het toevoegen van inhoud van derden aan je cursus.


Boeken en tools

Selecteer op de pagina Cursusinhoud in het deelvenster Details en acties de optie Boeken en tools. Je kunt de inhoud van de uitgever bekijken die je al in je cursus hebt gebruikt en tools die je misschien interessant vindt.

De lijst met voorgestelde tools bevat de goedgekeurde tools voor de instelling, zoals Blackboard Collaborate Ultra. Selecteer het plusteken om een tool te gebruiken in je cursus.

Je kunt bijvoorbeeld een gedeeld notitieblok instellen. Daarnaast kun je bijdragen beoordelen en een einddatum toevoegen, zodat het vereiste werk wordt opgenomen in de agenda's van studenten. Je voegt de tool toe aan de pagina Cursusinhoud en configureert deze op basis van instructies van de toolprovider.


Leermiddelen toevoegen met de LTI-verbinding

Je kunt ook tools instellen die nog niet zijn goedgekeurd door de instelling. Voor tools die zijn geïntegreerd met de LTI-standaard moet je de volgende gegevens toevoegen voor de LTI-verbinding: Cursusinhoud > Maken > Item maken > Leermiddelen met LTI-verbinding.

Geef de tool een naam in het venster Nieuwe LTI-koppeling en typ of plak een URL bij Configuratie-URL. Als voor de LTI-verbinding een sleutel of een gedeeld geheim vereist is, verschijnen de betreffende velden nadat je de URL hebt toegevoegd. Je kunt ook instellen dat de koppeling wordt geopend in een afzonderlijk venster, gesprekken toestaan, beoordeling inschakelen en een beschrijving typen die samen met de tool wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuwe LTI-koppeling in de lijst met inhoud, samen met de datum.

De instelling bepaalt welke LTI-providers acceptabel zijn en kan beperkingen opleggen voor externe verbindingen.

Wanneer studenten de koppeling selecteren op de pagina Cursusinhoud, zien ze de content.

Je krijgt een waarschuwing en de koppeling wordt verborgen voor studenten als de configuratie ongeldig is of goedkeuring door de instelling vereist.

LTI-leermiddel afstemmen met een doel

Je kunt een LTI-koppeling afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Je moet de LTI-koppeling opslaan voordat je doelen kunt afstemmen.

Open op de pagina Cursusinhoud het menu van de LTI-koppeling. Selecteer Bewerken en selecteer vervolgens Afstemmen met doelen om te zoeken naar doelen die je met dit item wilt afstemmen. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een LTI-koppeling.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

LTI-leermiddel toevoegen aan de cijferlijst

Je kunt het LTI-leermiddel toevoegen aan de cijferlijst. Nadat studenten werk hebben ingeleverd en een cijfer hebben gekregen in het LTI-leermiddel, wordt de cijferlijst bijgewerkt.

  1. Selecteer in Details LTI-koppeling het selectievakje Cijferlijstvermelding voor dit item maken.
  2. Voeg een einddatum toe  zodat het vereiste werk verschijnt in de agenda van studenten.
  3. Geef desgewenst waarden op voor Cijfer gebruikenMaximum aantal punten en Cijfercategorie.