Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.


Voeg bestanden, afbeeldingen, audio en video toe aan de pagina Cursusinhoud

Er zijn verschillende manieren om bestanden en media toe te voegen aan de pagina Cursusinhoud. Je kunt bladeren en bestanden toevoegen vanaf je eigen computer, vanuit cloudopslag, vanuit de Content Collection of vanuit de Inhoudsmarkt.

Je hebt de optie om studenten de machtigingen toe te wijzen om te bekijken en te downloaden wanneer je bestanden en media uploadt. Studenten zien een melding in hun activiteitenstreams wanneer je inhoud toevoegt.

Afgezien van de meeste afbeeldingsbestanden, worden onder andere deze bestandstypen ondersteund: DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT en ZIP.

Bestanden en mappen slepen en neerzetten. Je kunt bestanden en mappen met bestanden vanaf je eigen computer uploaden naar de pagina Cursusinhoud. Zoek de map of de bestanden die je wilt toevoegen en sleep deze naar de gekozen locatie op de pagina Cursusinhoud. 

Image of a folder being dragged to the course content page with arrow pointing at folder

Na het uploaden zie je het nieuwe item vermeld staan. Als je een map hebt geüpload, kun je deze uitvouwen om de afzonderlijke bestanden in de map te zien. 

Image of Course Content page with box highlighting a folder item. An arrow is pointing to the files inside the expanded folder.

Wanneer er bestanden en mappen aan de pagina worden toegevoegd, worden ze standaard verborgen voor studenten. Je kunt de zichtbaarheid van studenten wijzigen door het menu Zichtbaarheid onder de weergavenaam van het item te selecteren.

Je kunt andere bewerkingen maken door de drie puntjes aan de rechterkant van het item te selecteren. Door dit menu te openen, kun je de weergavenaam bewerken, afstemmen met doelen, het bestand vervangen of een beschrijving toevoegen. Je kunt ook de mogelijkheid van studenten wijzigen om het bestand te bekijken of te downloaden.

Als je meer dan 25 bestanden tegelijk sleept, verschijnt er een waarschuwing dat het even kan duren. Je kunt op ieder moment tijdens het uploadproces annuleren. Als de upload wordt geannuleerd, worden de bestanden verwijderd van de pagina Cursusinhoud.

Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud. Naast bestanden worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven. Verderop in dit onderwerp besteden we meer aandacht aan Ally.

Je kunt ook een bestand uploaden door het plusteken te selecteren waar je het bestand wilt toevoegen. Selecteer Uploaden in het menu om te zoeken naar bestanden op je computer. Deze methode ondersteunt alleen het uploaden van afzonderlijke bestanden, geen mappen.

Image of Course Content page with menu open to add files. Upload option is highlighted.

Bestanden toevoegen vanuit cloudopslag. Als er al bestanden zijn opgeslagen in de cloud, zoals in OneDrive® of Google Drive™, kun je deze toevoegen aan de cursus. Selecteer het plusteken waar je bestanden wilt uploaden. Je kunt in één bewerking meerdere bestanden kiezen die je vanuit cloudopslag toevoegt aan de pagina Cursusinhoud. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. 

Meer informatie over cloudopslag

Voeg bestanden toe vanuit Inhoudsmarkt. Je kunt bestanden rechtstreeks vanuit de Inhoudsmarkt toevoegen aan de pagina Cursusinhoud.  Selecteer het plusteken waar je bestanden wilt uploaden en selecteer Inhoudsmarkt. Er wordt dan een pagina geopend met inhoudsproviders en instellingstools. Selecteer de tool van derden die je wilt openen en zoen naar inhoud die je wilt toevoegen.

Meer informatie over de Inhoudsmarkt

Bestanden toevoegen vanuit Content Collection. Als er al bestanden zijn opgeslagen in Content Collection, kun je deze toevoegen aan je cursus. Selecteer het plusteken waar je bestanden wilt uploaden en selecteer Content Collection. Er wordt dan een pagina geopend waar je bestanden kunt zoeken in de Content Collection en andere bestanden van je instelling.

Koppelingen naar afbeeldingen, pdf's en andere bestanden die zijn gekopieerd en geplakt vanaf de URL-balk in de Content Collection werken niet.  Deze URL's zijn tijdelijk.

Meer informatie over het toevoegen van bestanden vanuit Content Collection

Bepalen wat studenten zien. Alle inhoud wordt verborgen voor studenten totdat jij besluit om de inhoud weer te geven. Elk item op de pagina Cursusinhoud geeft aan of het item zichtbaar of verborgen is voor studenten. Wijzig de zichtbaarheid van studenten door het menu Zichtbaarheid onder de weergavenaam van het item te selecteren.

Je kunt de zichtbaarheid van studenten ook bewerken met alleen je toetsenbord. Druk op Tab om naar de lijst Zichtbaarheid te gaan en druk op Enter om het menu te openen. Gebruik Alt/Option + pijl-omhoog of -omlaag om een optie te selecteren.

Items bewerken of verwijderen. Als je het item wilt bewerken of verwijderen, selecteer je de drie puntjes aan de rechterkant van het item waar je mee wilt werken. Hiermee open je een deelvenster waarmee je het volgende kunt bewerken:

 • Naam weergeven. Selecteer de weergavenaam boven aan het deelvenster om de naam te bewerken die voor je item wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud. 
 • Voeg doelen en standaarden toe. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Nadat je een bestand hebt geüpload naar de cursus, kun je een of meer doelen afstemmen. Selecteer de drie puntjes aan de rechterkant van het item waar je mee wilt werken en selecteer Bewerken. Selecteer Afstemmen met doelen in het deelvenster om te zoeken naar beschikbare doelen die je met het bestand kunt afstemmen.

Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een bestand.

 • Vervang het bestand.Als je een bestand wilt vervangen, gebruik je deze optie. Je kunt bijvoorbeeld een versie met een hogere resolutie vinden van een afbeelding die je hebt geüpload. Gebruik deze optie om het bestand te vervangen.
 • Een beschrijving toevoegen. De beschrijving wordt onder de weergavenaam weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Hier kun je studenten meer informatie over het item geven. De maximale lengte van een beschrijving is 750 tekens. Een waarschuwing wordt weergegeven onder het beschrijvingsveld wanneer er nog 75 tekens over zijn.
 • Bewerk de toegang van studenten tot het bestand. Je kunt de mogelijkheid van studenten bewerken om het bestand te downloaden of te bekijken. 

De volgorde van items wijzigen. Je kunt de volgorde van het cursusmateriaal eenvoudig wijzigen op de pagina Cursusinhoud door items te verslepen. Je kunt een item ook naar een uitgevouwen map verplaatsen op dezelfde manier. Selecteer de rij van het item dat je wilt verplaatsen en sleep het naar de gewenste locatie.

Afbeelding van item van cursusinhoud dat wordt versleept naar een nieuwe locatie.

Je kunt items ook verplaatsen en in een andere volgorde plaatsen op de pagina Cursusinhoud met alleen het toetsenbord. 

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item op de nieuwe locatie neer te zetten.

Image of Course Content item with tab box surrounding Move icon

Ally in Learn - Cursusleider

Toegankelijkheid van inhoud bekijken en verbeteren

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Naast de cursusdocumenten en toetsen worden de indicatoren voor toegankelijkheidscores en alternatieve indelingen weergegeven.

Aan de slag met Ally

 1. Zoek de inhoud die je wilt verbeteren.
 2. Naast de inhoud staat een pictogram met de toegankelijkheidsscore.
 3. Selecteer het scorepictogram om te leren hoe je de toegankelijkheidsscore kunt verbeteren.
 4. Ally wordt geopend en toont je de stappen voor het bewerken van je inhoud voor verbeterde toegankelijkheid en hoe je het kunt optimaliseren voor alternatieve formaten.

Toegankelijkheid van cursusinhoud verbeteren

Studenten kunnen de toegankelijkheidsscore niet zien. In plaats daarvan kunnen studenten kiezen uit alternatieve formaten die Ally voor de inhoud genereert. Je kunt Ally helpen bij het maken van betere alternatieve formaten door de best practices te volgen voor het maken van toegankelijke inhoud.

Alternatieve formaten bekijken

Nadat je inhoud toevoegt aan een cursus, worden er door Ally alternatieve formaten van de inhoud gemaakt op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve formaten, is Ally niet ingeschakeld voor de cursus of is de inhoud geen ondersteund inhoudstype.

Zoek inhoud in de cursus. Selecteer het menu naast het bestand en selecteer Alternatieve indelingen. Kies de versie die jij het prettigst vindt. Selecteer Downloaden om de alternatieve indeling op te slaan op je apparaat.

student view of Download alternative formats modal

Meer informatie over alternatieve indelingen voor cursusinhoud


Bestanden invoegen in de editor

Je kunt in de editor in bepaalde gedeelten van een Ultra-cursus bestanden uploaden. Je kan bijvoorbeeld een afbeelding of een document toevoegen om je instructies of eerste opmerking te onderbouwen.

De editor biedt alleen ondersteuning voor de inline weergave van video's in MP4-indeling. Mogelijk moet je andere bestandstypen downloaden, zoals MOV of MPEG. Het is niet mogelijk om in de editor bijlagen toe te voegen in agenda-items.

Selecteer het pictogram Bijlage (dat de vorm van een paperclip heeft). Blader naar een bestand op je computer. Er wordt een statusvenster geopend om de voortgang van de bestandsupload weer te geven. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag selecteer het pluspictogram.

Je kunt de instellingen van het bestand bewerken, zoals de weergavenaam, de alternatieve tekst en hoe het bestand wordt weergegeven. Geef aan of je het bestand als een koppeling wilt invoegen in de editor of dat je het bestand rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven met andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Edit file options panel

Afbeeldingen invoegen in de editor

In sommige gedeelten van een Ultra-cursus kun je de editorfuncties gebruiken om afbeeldingen aan tekst toe te voegen. Je kunt afbeeldingen toevoegen die online worden gehost of je kunt een afbeelding uploaden vanaf een lokale schijf.

Als je een grote afbeelding toevoegt, is het een goed idee om de afbeelding als een afzonderlijke tekstkoppeling toe te voegen. Studenten kunnen dan de koppeling selecteren om de afbeelding apart te bekijken. De afbeelding is dan beter zichtbaar en ze kunnen ook nog de bijbehorende tekst lezen.

Het is niet mogelijk om in de editor afbeeldingen toe te voegen in agenda-items.

Selecteer Inhoud invoegen (het plusteken) > Afbeelding. Typ of plak een afbeeldings-URL om een afbeelding in te sluiten die online wordt gehost. Je moet het protocol http:// gebruiken. Voeg een beschrijving van de afbeelding toe in het vak Alternatieve tekst voor gebruikers met schermlezers en gebruikers die de afbeelding niet kunnen bekijken. 

Je kunt Enterprise Office365-bestanden rechtstreeks insluiten in je inhoud. Selecteer Delen in je Office365-bestand om een koppeling naar het bestand te maken. Geef aan welke machtigingen de gebruiker moet hebben en selecteer Koppeling kopiëren. Hierdoor wordt de koppeling naar je klembord gekopieerd. Als je de inhoud wilt insluiten, selecteer je Inhoud invoegen > Media vanuit de editor. Plak de koppeling in Media URL. Selecteer Invoegen.


Media invoegen in de editor

Je kunt de optie Media invoegen gebruiken om media- en Enterprise Office365-bestanden rechtstreeks in de editor in te voegen. De media wordt automatisch ingesloten naast de andere inhoud die je toevoegt. Studenten kunnen de media in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar de site van de media te gaan.

Je kunt inhoud van deze sites insluiten:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office365

Media toevoegen: 

 1. Selecteer Inhoud invoegen > Media in de editor.
 2. Plak de bron-URL van de site.
 3. Voeg alternatieve tekst toe om het item te beschrijven voor diegenen die schermlezers gebruiken of de inhoud mogelijk niet kunnen laden.
 4. Selecteer Invoegen. Het item wordt automatisch in de editor ingesloten.

YouTube-video invoegen

Gebruik de optie YouTube-video invoegen om rechtstreeks vanuit de editor video's op YouTube te zoeken en toe te voegen. Je hoeft de cursus niet te verlaten om een koppeling te zoeken. Je kunt de video weergegeven als een koppeling of de video insluiten, naast de andere inhoud die je opneemt. Studenten kunnen de video in hetzelfde venster bekijken en hoeven niet naar YouTube te gaan.

Meer informatie over het invoegen van YouTube-video's


Opname met feedback invoegen in de editor

Je kunt een audio- en video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je inzending beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Bestanden uit de inhoudsmarkt invoegen

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De inhoudsmarkt biedt toegang tot waardevol lesmateriaal van vertrouwde contentproviders. Je vindt er ook tools en koppelingen die de beheerder beschikbaar heeft gemaakt binnen de instelling.

Image of Content Market option being selected in the content editor of an assessment.

Je kunt inhoud in de inhoudsmarkt rechtstreeks toevoegen aan de editor in opdrachten, toetsen en documenten van een cursus. Selecteer Inhoud invoegen (het plusteken) > Inhoudsmarkt in de editor. 

Selecteer een tool om deze te starten en zoek naar inhoud die je wilt toevoegen. Je kunt ook het plusteken op de kaart met tools van de instelling selecteren om de tool in zijn geheel toe te voegen aan de editor. Wanneer je tools of inhoudsitems toevoegt aan de editor, worden deze als een koppeling weergegeven.

Meer informatie over de inhoudsmarkt


Bestanden toevoegen vanuit Inhoudsverzameling

Je kunt de Content Collection gebruiken voor het ordenen, delen en hergebruiken van bestanden in je cursussen en bestanden die binnen de binnen de instelling worden gedeeld. Je kunt bestanden uit Content Collection rechtstreeks toevoegen aan de pagina Cursusinhoud. Selecteer het plusteken op de plek waar je bestanden wilt toevoegen. Selecteer Content Collection in het menu om door de bestanden te bladeren die voor jou beschikbaar zijn en om deze aan je cursus toe te voegen.

Content Collection is ook een optie in het deelvenster Inhoud importeren. Selecteer Content Collection om door de bestanden te bladeren die voor jou beschikbaar zijn en om deze aan je cursus toe te voegen. Je kunt meerdere bestanden selecteren om deze in één keer toe te voegen en zo nog sneller te werken.

Selecteer Bladeren in Content Collection om te beginnen. Je gaat dan naar Content Collection, waar je de bestanden ziet die zijn opgeslagen vanuit je andere cursussen. Je hebt ook toegang tot bestanden die de instelling heeft toegevoegd en gedeeld. Gebruik de bladerfuncties om te kijken wat er allemaal beschikbaar is.

De eerste keer dat je Content Collection opent in een Ultra-cursus, kun je dit doen in het huidige venster of in een nieuw venster. Selecteer de optie die het meest geschikt is. Je kunt de instelling later altijd nog aanpassen. Selecteer het pictogram Browserinstellingen bovenaan het venster.

Wanneer je een bestand hebt gevonden dat je wilt toevoegen aan je cursus, schakel je het selectievakje naast de bestandsnaam in. Je kunt op deze manier alle gewenste bestanden selecteren. Onderaan het venster kun je zien hoeveel bestanden je hebt geselecteerd. Als je klaar bent om toe te voegen, selecteer je Verzenden om de lijst met geselecteerde items te bekijken.

Ga vanaf de pagina Tools naar Content Collection als je door de inhoud wilt bladeren zonder een bestand toe te voegen aan je cursus. Je kunt ook koppelingen toevoegen naar items in Content Collection.

De lijst controleren

Je kunt de lijst met geselecteerde bestanden controleren voordat je inhoud in je cursus gaat importeren. Bekijk de gegevens onder Itemnaam, Datum gewijzigd en Grootte om er zeker van te zijn dat dit de juiste bestanden zijn. Je kunt altijd nog extra items toevoegen aan de lijst als je iets bent vergeten. Selecteer Terug naar Content Collection om verder te zoeken.

Als je een bestand in de lijst wilt verwijderen of wijzigen, open je het menu voor het item. Selecteer Verwijderen als je het bestand niet meer naar je cursus wilt kopiëren. Selecteer Bewerken om de naam of beschrijving van het bestand te wijzigen.

Selecteer Opslaan om de inhoud aan de cursus toe te voegen. De bestanden worden standaard verborgen voor studenten, zodat je rustig verder kunt gaan met het samenstellen van de cursusinhoud.

De werking van Content Collection-bestanden

Als je een bestand uit Content Collection aan je Ultra-cursus toevoegt, blijft het bestand in je cursus gekoppeld aan de oorspronkelijke locatie. Houd rekening met het volgende als je Content Collection-bestanden aan je cursus toevoegt:

 • Of een student een bestand in je cursus kan bekijken, is niet afhankelijk van de bestandsmachtigingen in Content Collection. Je beheert de instellingen voor zichtbaarheid van deze bestanden op dezelfde manier als de andere inhoud van je cursus.
 • Als een bestand dat je aan je cursus hebt toegevoegd in Content Collection is bewerkt of overschreven, worden deze wijzigingen ook weergegeven in het bestand in je cursus.
 • Als een bestand dat je aan je cursus hebt toegevoegd uit Content Collection is verwijderd, is het bestand niet langer beschikbaar in je cursus. Het bestand wordt nog wel weergegeven op de pagina Cursusinhoud, maar als een gebruiker het probeert te openen, wordt er een fout weergegeven.
 • Als je een cursusbestand dat je hebt toegevoegd uit Content Collection verwijdert, blijft het bestand beschikbaar in Content Collection. Het enige bestand dat wordt verwijderd, is het bestand in je cursus.