Soorten containers

Op de pagina Cursusinhoud kun je mappen en leermodules maken om inhoud op een geordende en prettige manier aan te bieden. Je kunt documenten toevoegen, maar ook bestandsbijlagen, toetsen, opdrachten, multimedia en koppelingen naar websites, dagboeken en discussies.

Selecteer het plusteken op de plek waar je een container wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu en kies de container die je wilt toevoegen.

Op de pagina Cursusinhoud worden de titels van de mappen en leermodules als koppelingen weergegeven aan studenten, zodat deze het materiaal eenvoudig kunnen bekijken. Je kunt beschrijvingen toevoegen zodat studenten snel kunnen zien wat voor inhoud je hebt toegevoegd.

Inhoud ordenen met mappen

Je kunt op twee niveaus mappen maken om inhoud te ordenen. Studenten kunnen dan gemakkelijk het juiste materiaal vinden en de content is ook nog eens eenvoudiger te beheren. Bovendien kunnen studenten makkelijker navigeren op een klein scherm als ze niet naar materiaal hoeven te zoeken. Als je op twee niveaus mappen hebt gemaakt, kun je geen derde niveau meer maken of een map uploaden naar de map op het tweede niveau.

Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuwe map in de lijst met inhoud, samen met de datum.Als je geen inhoud toevoegt, wordt er een lege map met de tijdelijke titel weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Inhoud ordenen met leermodules

Je kunt leermodules gebruiken in je cursus als containers voor geordende verzamelingen inhoud. Modules zorgen ervoor dat studenten zonder afleiding of extra klikken van het ene naar het andere inhoudsitem kunnen navigeren. Een leermodule draagt eraan bij dat studenten zich volledig kunnen concentreren op de les of het concept dat je behandelt. Als je een tekstboek of ander materiaal gebruikt als de basis voor het curriculum van je cursus, zijn modules een effectieve en logische manier om inhoud te groeperen overeenkomstig het tempo van dit materiaal.

Meer informatie over leermodules

Containers beheren

Ga naar de pagina Cursusinhoud om containers en inhoud te ordenen, bewerken en verwijderen. Je kunt daar overigens ook instellen wat studenten zien. Als je een map of leermodule verwijdert die inhoud bevat, wordt de inhoud ook verwijderd van de pagina Cursusinhoud. Je kunt ook in de inhoud van de cursus zoeken op titel op de pagina Cursusinhoud.

Meer informatie over het beheren van inhoud

Meer informatie over het beheren van de beschikbaarheid van inhoud

Meer informatie over het zoeken naar een titel van cursusinhoud