Een koppeling maken naar een website

Op de pagina Cursusinhoud kun je een koppeling toevoegen naar een website die studenten moeten raadplegen naast ander lesmateriaal. Je kunt bijvoorbeeld een koppeling toevoegen naar een website die het verplichte studiemateriaal bevat dat in de syllabus wordt vermeld.

Selecteer het plusteken op de plek waar je een koppeling naar een website wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen. Selecteer Koppeling. Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan de koppeling toevoegen.

Typ een naam en eventueel een beschrijving in het deelvenster Nieuwe koppeling. Als je geen naam toevoegt voor de koppeling, wordt het item aan studenten weergegeven als Nieuwe koppeling op de pagina Cursusinhoud, samen met de datum. Plak of typ de URL en selecteer het pictogram van een wereldbol om de website te bekijken. De koppeling wordt verborgen voor studenten totdat jij besluit om deze weer te geven. Selecteer de zichtbaarheid om deze te wijzigen. Selecteer Opslaan als je klaar bent.

Je kunt een webkoppeling afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Je moet de koppeling opslaan voordat je doelen kunt afstemmen.

Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een webkoppeling.

Open op de pagina Cursusinhoud het menu van de koppeling. Selecteer Bewerken en selecteer vervolgens Afstemmen met doelen om te zoeken naar doelen die je met dit item wilt afstemmen.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Je hier altijd terugkeren en de gegevens aanpassen. Wijs de koppeling aan om de beschikbare beheerfuncties te zien. Selecteer het pictogram Verplaatsen en sleep de koppeling naar een nieuwe positie in de inhoudslijst. Open het menu van de koppeling om de koppeling te verwijderen of bewerken. Je kunt bijvoorbeeld de naam van de koppeling wijzigen.

Je kunt ook het toetsenbord gebruiken om een koppeling te verplaatsen naar een nieuwe locatie of naar een map.

  1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
  2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
  3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
  4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.