Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Wat is een webkoppeling?

Met webkoppelingen kunnen gebruikers eenvoudig verwijzen naar inhoud buiten je Ultra-cursus. Gebruik een webkoppeling om naar een website te koppelen waartoe je studenten toegang wilt geven samen met andere materialen in je cursus. Je kunt bijvoorbeeld studenten doorverwijzen naar een extern woordenboek of synoniemenlijst om te gebruiken tijdens een schrijfopdracht. 

Webkoppelingen gebruiken

Selecteer Maken om een koppeling toe te voegen via de plusoptie op de pagina Cursusinhoud waar je de koppeling wilt toevoegen. Het deelvenster Item maken wordt geopend. Selecteer de optie Koppeling.

Image of Course Content page with Create Item panel open. A blue box highlights the Link option in the Create Item menu.]

Er wordt dan een pagina Nieuwe koppeling geopend met twee tabbladen:

  • Webkoppeling maken (voor koppeling naar websites buiten een cursus)
  • Cursuskoppeling maken (voor koppeling naar inhoud binnen een cursus)

Selecteer het tabblad Webkoppeling maken om een webkoppeling toe te voegen. 

Je kunt webkoppelingen maken in de inhoudseditor en in het deelvenster Item maken.

Image of Create Web Link tab in New Link page

Maak de volgende selecties op het tabblad Webkoppeling maken:

  • Zichtbaarheid voor student. Kies of de nieuwe koppeling zichtbaar moet zijn voor studenten. 
  • Weergavenaam (verplicht veld met rood sterretje). Kies een weergavenaam voor je nieuwe koppeling. De naam wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud waar je de webkoppeling hebt gemaakt. 
  • Koppelings-URL (verplicht veld met rood sterretje). Kies een URL om naar te koppelen. 
  • Openen in nieuw venster. Met webkoppelingen kun je kiezen of gekoppelde inhoud moet worden geopend in een nieuw venster. Het openen van koppelingen in een nieuw venster wordt over het algemeen als best practice gezien, met name voor externe websites. Dit voorkomt dat beveiligingsfuncties van de browser het laden van inhoud blokkeren. Selecteer Openen in een nieuw venster voor deze optie.
    • In andere situaties open je gekoppelde inhoud misschien liever in een deelvenster in de Ultra-cursus. Wanneer inhoud bijvoorbeeld wordt gehost in de Learn-omgeving of op de website van de instelling, is de kans kleiner dat de inhoud wordt geblokkeerd. Het is voor studenten een betere ervaring om inhoud in een deelvenster in de Ultra-cursus te openen. Schakel in dat geval Openen in een nieuw venster uit.
  • Aanvullende tools (doelen en standaarden).  Je moet de koppeling opslaan voordat je Doelen en standaarden kunt bewerken. Sla de koppeling op en keer terug om deze te bewerken.
  • Beschrijving. Maak een beschrijving of instructies voor je studenten. Maximum 750 tekens.

Als je je selecties hebt gemaakt, selecteer je Opslaan om de webkoppeling te maken of selecteer je Annuleren om terug te gaan naar de pagina Cursusinhoud. Er wordt een webkoppeling weergegeven op de pagina Cursusinhoud met een koppelingspictogram naast de weergavenaam.

Detail of Course Content page with blue box and blue callout arrow highlighting web link

Sommige inhoud wordt niet weergegeven in een deelvenster in de Ultra cursus. Er verschijnt een waarschuwing dat sommige inhoud niet wordt weergegeven tenzij deze wordt geopend in een nieuw venster. De student kan ervoor kiezen de inhoud in een nieuw venster te openen of de banner te sluiten.

 Image of an external website opened in a panel in the Ultra course. A banner appears warning the student that some content may not be displayed unless opened in a new window.

Voor beheerders: deze functie is beschikbaar voor alle Ultra-cursussen. Er zijn geen configuraties nodig.