Wanneer je een toets of enquête implementeert in een inhoudsgebied, geef je opties op voor feedback, einddatum, beperking op locatie, tijdslimiet, meerdere pogingen en presentatie.

De opties in dit onderwerp zijn van toepassing op toetsen en enquêtes.

De pagina Toets- en enquêteopties

Open het menu van een toets of enquête en selecteer De toetsopties bewerken of De enquêteopties bewerken.

Op de pagina Toetsopties of Enquêteopties kun je instructies of een beschrijving toevoegen die studenten zien in het inhoudsgebied.

Je bepaalt ook de beschikbaarheid van de toets of enquête.

Dit zijn de verschillen tussen niet-beschikbare en verwijderde toetsen en enquêtes:

 • Niet-beschikbare toetsen en enquêtes die zijn geïmplementeerd in een inhoudsgebied worden niet weergegeven aan studenten. Wanneer de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), kunnen cursusleiders en cursusbouwers niet-beschikbare toetsen zien.
  • Je kunt de beschikbaarheid beperken tot een bepaalde periode. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een toets of enquête, alleen wanneer deze wordt weergegeven.
 • Als je een toets of enquête verwijdert uit een inhoudsgebied, worden deze verwijderd van die locatie. Je kunt de toets of enquête weer ergens anders implementeren (altijd op maar één locatie tegelijk).
 • Als je een toets of enquête verwijdert van de pagina Toetsen of Enquêtes, wordt het item permanent verwijderd uit de cursus. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Meerdere pogingen

U kunt instellen dat studenten meerdere pogingen hebben voor een toets of enquête. Dit wordt dan boven aan de toets of enquête weergegeven.

Selecteer Onbeperkt aantal pogingen toestaan als studenten de toets of enquête zo vaak mogen maken als ze maar willen. Je kunt ook Aantal pogingen selecteren en het gewenste aantal typen.

Als meerdere pogingen zijn toegestaan voor een toets, kun je via het menu Score toekennen aan pogingen met aangeven welke poging moet worden gebruikt in Grade Center.


Voltooiing afdingen, tijdslimiet en wachtwoord

De opties in deze sectie zijn van toepassing op toetsen en enquêtes.

Met sommige toetsinstellingen kun je instellen hoe lang studenten toegang hebben tot een toets. Je kunt ook een wachtwoord instellen voor veiligere online toetsen.

Voltooiing afdwingen

Als je Voltooiing afdwingen inschakelt, moeten studenten de toets tijdens de eerste poging afronden. Studenten kunnen de toets maar ÉÉN KEER maken. De knop Opslaan is beschikbaar zodat studenten de vragen kunnen opslaan tijdens het maken, maar ze mogen de toets dus niet afsluiten en later afmaken. In de instructies wordt dan de melding Voltooiing afdwingen weergegeven en er wordt ook uitgelegd wat dit inhoudt. Als je Voltooiing afdwingen niet inschakelt, kunnen studenten hun werk opslaan en op een later tijdstip de toets voltooien.

Als studenten per ongeluk hun browser sluiten, de toets verlaten, de stroom uitvalt of de internetverbinding wegvalt, kunnen ze niet verdergaan. In dat geval moeten ze contact met jou opnemen, zodat jij een nieuwe poging kunt starten.

Gebruik de optie Voltooiing afdingen alleen in specifieke situaties. Je kunt bijvoorbeeld studenten op campus een toets onder surveillance laten maken via een verbinding met een Ethernet-kabel in plaats van Wi-Fi. Als er problemen optreden, kan de surveillant de toets dan resetten.

Voorbeeld: Voltooiing met tijdslimiet afdwingen

Studenten moeten de toets voltooien nadat ze zijn gestart. Ze kunnen de toets niet afsluiten en terugkeren, zelfs wanneer er nog tijd over is. Als studenten problemen hebben met de verbinding, moeten ze contact opnemen met je om een toets te resetten met Voltooiing afdwingen.

Voorbeeld: Geen voltooiing met tijdslimiet afdwingen

De internetverbinding van een student kan 10 minuten wegvallen tijdens een toets met tijdslimiet. Nadat de verbinding is hersteld, kan de student de toets openen en verder werken. Met Automatisch verzenden verliest deze student wat werktijd. Zonder Automatisch verzenden kan de student verder werken en je kunt de voltooiingstijd van de student controleren na inzending.

Tijdslimiet instellen.

Je kunt een tijdslimiet instellen om de voltooiingstijd van studenten te beperken. Je kunt de tijdslimiet instellen voor het automatisch verzenden van de toets wanneer de timer afloopt of studenten toestaan om door te werken en handmatig te verzenden. Je kunt de voltooiingstijden van studenten bekijken in hun inzendingen.

Selecteer de optie Tijdslimiet instellen en typ het aantal minuten in het vak. De maximale tijd die je kunt toevoegen is 1440 minuten.

Tijdens het maken van een toets met een tijdslimiet wordt de verstreken tijd weergegeven aan studenten. Er verschijnen regelmatige waarschuwingen vanaf het moment dat de toegewezen tijd half is verstreken totdat er nog dertig seconden de tijd is.

Als studenten de toets opslaan en afsluiten, loopt de tijd door. Studenten kunnen terugkeren en verdergaan met de toets totdat de studenten het werk verzenden óf de tijdslimiet het werk automatisch verzendt.

Kijk hoe studenten toetsen met een tijdslimiet zien. Gebruik de knop Terug van de browser om terug te gaan naar dit onderwerp

Automatisch verzenden

Als je de tijdslimiet instelt, kun je Automatisch verzenden inschakelen. Toetsen worden automatisch opgeslagen en verzonden wanneer de tijd is verstreken.

Als je Automatisch verzenden niet inschakelt, hebben studenten de mogelijkheid om door te gaan nadat de tijd is verstreken, zelfs na de maximale tijdslimiet van 1440 minuten. Deze toetsen worden in het Grade Center weergegeven met het pictogram Cijfer nodig om je te waarschuwen dat studenten meer tijd hebben gebruikt. De toetsen worden ook weergegeven met een label EXTRA TIJD in het gebied Toetsinformatie. Het systeem past geen automatische puntenaftrek toe op voltooiingstijden die de tijdslimiet hebben overschreden. Op de inzendingspagina van een student kun je het cijfer aanpassen op basis van de voltooiingstijd.

Voorbeeld:

Op dinsdag begint een student een toets met een tijdslimiet van 60 minuten zonder Automatisch verzenden. De student sluit de toets af met de helft van de vragen over. De timer stopt niet bij het afsluiten van de toets. Op woensdag keert de student terug om de toets te voltooien en verzenden. De verstreken tijd is 16 uur en 19 minuten.

Voltooiingstijd weergeven

Als je wilt kijken wat de voltooiingstijd is van een toets, open je de inzending van de student vanuit Grade Center en vouw je de sectie Toetsinformatie uit.

Video: Timed Tests

Watch a video about timed tests

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Timed tests shows how to add a timer to tests.

Wachtwoord

Je kunt een wachtwoord instellen dat studenten moeten invoeren om een toets of enquête te kunnen openen. Kies een wachtwoord van maximaal 15 tekens. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.


Locatie beperken

Je kunt instellen dat studenten de toets of enquête vanaf een bepaalde locatie moeten maken. Studenten op een andere locatie kunnen de toets of enquête niet maken.

Deze locatie wordt gebaseerd op een bereik van IP-adressen dat door de instelling is gedefinieerd. Als de instelling geen IP-bereik heeft gedefinieerd, wordt deze optie niet weergegeven.

IP-adressen vormen een identificatie van specifieke computers en zijn een goede methode om de hierboven beschreven locatievereisten af te dwingen. Selecteer op de pagina Toetsopties een locatie in het menu Locatie beperken.

Soms kan het nodig zijn een student of een groep studenten de toets te laten maken vanaf een locatie die niet is opgenomen in het bereik met IP-adressen. In dat geval kun je de pagina Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid gebruiken om bepaalde studenten of groepen studenten uit te sluiten van de locatiebeperking.

Meer over uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid

De betreffende studenten kunnen de toets dan vanaf iedere locatie maken, zelfs als dit niet is toegestaan voor andere studenten.

Als er sprake is van een zeer belangrijke toets, kun jij of de surveillant een beperking uitschakelen die is afgedwongen door het systeem. Op de pagina Toets beginnen kun je de afzonderlijke gevallen zien waarin gebruikers de toegang tot een toets is geweigerd, samen met een optie om deze beperking uit te schakelen en de gebruiker toch toegang te bieden tot de toets.

Deze beperkingen worden door het systeem vastgelegd, zodat deze later altijd kunnen worden gecontroleerd.


Uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid

Je kunt voor individuele studenten of groepen studenten een uitzondering maken op bestaande beschikbaarheidsinstellingen. Je kunt uitzonderingen gebruiken om rekening te houden met de mogelijkheden van een student met beperkingen of om technologie- en taalverschillen op te heffen.

Als je een lidmaatschapsregel voor adaptieve inhoud hebt gemaakt om de toets alleen aan bepaalde studenten of groepen beschikbaar te stellen, is de toets alleen voor die studenten toegankelijk. Als je verschillende studenten of groepen toevoegt in de sectie Uitzonderingen toetsbeschikbaarheid, hebben deze geen toegang tot de toets.Als items voor adaptieve inhoud verplicht zijn, bijvoorbeeld Weergeven na/tot dan moet adaptieve inhoud ingeschakeld zijn.

Voorbeeld:

Als voor een toets bijvoorbeeld één poging is toegestaan, kun je meer pogingen geven aan een student die blind is en die voor het eerst werkt met een schermlezer.

Als er instellingen zijn opgegeven voor een toets of enquête, kun je deze uitzonderingen maken:

 • Aantal pogingen
 • Tijdslimiet
 • Beschikbaarheid: de datum en tijd waarop de toets beschikbaar is voor de student of groep

  Als items voor adaptieve inhoud verplicht zijn, bijvoorbeeld Weergeven na/tot dan moet adaptieve inhoud ingeschakeld zijn.

 • Voltooiing afdwingen
 • Locatie beperken

Je kunt alleen in een van deze gebieden een datum en tijd instellen: Adaptieve inhoud of Toetsuitzonderingen. Als je een datum en tijd instelt in het ene gebied en vervolgens in het andere gebied, wordt de eerste instelling overschreven.

Beschikbaarheid verlengen

Met uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid kun je bepaalde studenten en groepen langer toegang tot een toets geven.

Voorbeeld:

In het gedeelte Toetsbeschikbaarheid kies je ervoor om een toets weer te geven van 13.00 tot 15.00 uur op 1 oktober.

In het gedeelte Uitzonderingen voor toetsbeschikbaarheid kun je studenten en groepen kiezen en hen langer toegang tot de toets geven. Je moet een dag en tijd toevoegen voor de velden Na en Tot.


Einddatum

Als je cijfertoekenningsperioden gebruikt in het Grade Center, kun je door het instellen van een einddatum die toets of enquête eenvoudig opnemen in een cijfertoekenningsperiode en in de agenda in het menu Mijn Blackboard.

Einddatum en te laat ingeleverd

U voorkomt inzendingen na de einddatum door het selectievakje Laat studenten de Toets/Enquête niet starten na verstrijken van de einddatum in te schakelen. Studenten ontvangen na de einddatum een bericht dat ze de toets of enquête niet meer kunnen maken omdat de einddatum is verstreken.

Als inzendingen na de einddatum zijn toegestaan, wordt dat duidelijk aangegeven op deze pagina's:

 • Cijfer nodig—alleen toetsen
 • Alle pogingen bekijken
 • Inzending van toets bekijken
 • Cijferdetails

Te late inzendingen voor automatisch beoordeelde toetsen worden ook op deze pagina's weergegeven. Je moet late toetsinzendingen handmatig beoordelen om de status Cijfer nodig te verwijderen. Wanneer je een late inzending opent en Opslaan en afsluiten selecteert, wordt het automatisch toegekende toetscijfer vrijgegeven aan de student en verschijnt het cijfer in de Grade Center-kolom. Aangezien enquêtes altijd anoniem zijn, kun je de feitelijke inzendingen van studenten niet bekijken. Maar als een student een enquête te inlevert, moet je de inzending ook openen en Opslaan en afsluiten selecteren. Vervolgens wordt het pictogram Voltooid weergegeven in het Grade Center en op de pagina Mijn cijfers van de student.


Opties voor zelfbeoordeling

Een geïmplementeerde toets wordt standaard opgenomen in de berekeningen van het Grade Center. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin je studenten in staat wilt stellen toetsen te bekijken of uit te voeren zonder dat dit van invloed is op berekeningen in Grade Center.

Je kunt een toets omzetten in een zelfbeoordeling door de scores van de studenten te verbergen in Grade Center. Op deze manier kunnen studenten een toets maken zonder de druk om te presteren, zodat ze wel extra kennis opdoen maar de score niet van invloed is op het eindcijfer. Selecteer de gewenste opties bij Resultaten en feedback van toets weergeven aan studenten, zodat studenten kunnen zien hoe ze hebben gepresteerd. Als je alle opties selecteert, zien studenten de antwoorden die ze hebben geselecteerd en welke juist zijn.

Opties voor zelfbeoordeling
Optie Beschrijving
Deze toets opnemen in scoreberekeningen voor Grade Center U kunt deze toets opnemen in scoreberekeningen in het Grade Center. Als de toets niet wordt opgenomen, heeft de score geen invloed op de scoreberekeningen voor Grade Center.
Verberg de resultaten van deze toets voor de cursusleider en het Grade Center Selecteer deze optie om de score van deze toets te verbergen en uit te sluiten van berekeningen in het Grade Center. In het Grade Center wordt Voltooid/Niet voltooid weergegeven en op de pagina met cijferdetails wordt n.v.t. of nul weergegeven. Je kunt de antwoorden van studenten niet zien. Studenten kunnen wel hun eigen scores bekijken.

Als je deze optie selecteert en kolomgegevens wijzigt in Grade Center, zijn deze opties niet beschikbaar:

 • Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center
 • Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers

Opmaakopties voor feedback

Je kunt instellen welke resultaten en feedback beschikbaar zijn voor studenten nadat ze een toets of enquête hebben gemaakt. Je kunt via de menu's één of twee regels instellen. Bepaalde regels kunnen niet worden gecombineerd. Als je een regel hebt geselecteerd in het eerste menu, worden sommige regels niet meer weergegeven in het tweede menu.

Als er een conflict is tussen regels, krijgt de student of de groep studenten de beschikking over de meer tolerante instellingen. Studenten krijgen dan bijvoorbeeld het meeste aantal pogingen en de langste tijdslimiet.

Als je geen wijzigingen aanbrengt, zien studenten hun eindcijfer voor de toets en de score per vraag nadat ze de toets hebben ingeleverd. Selecteer meer opties om te bepalen wat ze nog meer zien, zoals de juiste antwoorden of uw feedback.

Studenten kunnen altijd hun eindscores voor een toets zien. Dit kun je niet wijzigen vanaf deze pagina. Als je niet wilt dat ze hun score al kunnen zien, open je in Grade Center het menu van de betreffende kolom en verberg je deze kolom voor studenten. Als u een toetskolom verbergt voor studenten, zien ze ook niks over de toets in Mijn cijfers. Wanneer ze de toets openen in het inhoudsgebied, zien ze een bericht dat aangeeft wanneer ze de toets hebben ingeleverd. Er worden geen scores weergegeven.

In deze tabel worden de opties beschreven die betrekking hebben op de resultaten en feedback voor een toets of enquête.

Opties voor resultaten en feedback voor een toets of enquête
Optie Beschrijving
Wanneer Geef aan wanneer toetsresultaten en feedback worden weergegeven aan studenten:
 • Na inzending: Dit is de standaardinstelling.
 • Eenmalige weergave: Nadat studenten een toets of enquête hebben ingeleverd, kunnen ze de resultaten en feedback ÉÉN KEER bekijken. De behaalde scores kunnen ze echter altijd bekijken, tenzij u de Grade Center-kolom verbergt voor studenten. Direct nadat een student de toets of enquête heeft verlaten, gelden er beperkingen voor eventuele andere resultaten en feedback. Je kunt de instelling wijzigen of een regel toevoegen voor een tweede weergave. Die tweede regel wordt dan niet gecombineerd met de regel voor eenmalige weergave maar wordt afzonderlijk toegepast.
 • Op specifieke datum: Resultaten en feedback zijn beschikbaar na de ingestelde datum en tijd.
 • Na einddatum
 • Na beschikbaarheid en einddatum
 • Nadat pogingen zijn beoordeeld: Als alle studenten de toets of enquête hebben ingeleverd en alle pogingen zijn beoordeeld, komen de resultaten en feedback beschikbaar voor studenten. Als een of meer studenten geen poging inleveren, moet je deze het cijfer 0 geven zodat alle studenten de gekozen resultaten en feedback kunnen zien.
Score per vraag De score weergeven die is behaald voor elke vraag van de toets. Dit is een optie die standaard alleen beschikbaar is voor toetsen. Schakel het selectievakje uit als je geen scores voor afzonderlijke vragen wilt weergeven.
Antwoorden U kunt instellen dat studenten informatie kunnen zien over hun antwoorden:
 • Alle antwoorden: Alle antwoordopties weergeven.
 • Juist: Alleen toetsen met juiste antwoorden weergeven.
 • Verzonden: Alle antwoorden weergegeven die een student heeft verzonden.

Voorbeeld 1: Meer feedback weergeven

Wanneer studenten een beoordeelde toets weergeven, zien ze hun eindscore, de score per vraag en alle antwoordopties. Ze zien ook of ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback.

Voorbeeld 2: Minder feedback weergeven om misbruik tegen te gaan

Als een toets op verschillende momenten wordt afgenomen, kun je in eerste instantie beperkte feedback geven en pas volledige feedback als alle studenten de toets hebben gemaakt.

Selecteer voor de eerste regel Na inzending in het eerste menu en schakel het selectievakje Score per vraag uit. Selecteer geen andere opties. Nadat studenten een toets hebben ingeleverd, kunnen ze alleen hun eindscore zien.

Selecteer voor de tweede regel Na einddatum en selecteer opties om meer resultaten en feedback weer te geven. U kunt een mededeling opstellen om studenten te informeren dat er extra feedback beschikbaar is.

Feedback

Hiermee wordt voor elke vraag feedback van de cursusleider weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar voor toetsen.

Studenten zien de feedback van de cursusleiders niet, tenzij de Feedbackoptie is ingeschakeld op de pagina met toetsinstellingen. Er wordt een waarschuwing weergegeven in het deelvenster Feedback wanneer de cursusleider de tekst van de feedback probeert op te slaan, als de Feedbackoptie niet is ingeschakeld.

Voorbeeld:

Er wordt een nieuwe toets gemaakt. Feedback is niet ingeschakeld:

A new test is created an its feedback options are not turned on.


Bij het beoordelen van de toets ziet een cursusleider een waarschuwingsmelding dat de zichtbaarheid van de feedback is uitgeschakeld. De gegeven feedback is dan niet zichtbaar voor studenten:

While providing feedback, an instructor receives a warning message that informs the feedback won't be visible to the student unless the feedback settings are turned on.

 

Studenten kunnen hun cijfers zien, maar niet de feedback. Er is geen bolpictogram zichtbaar voor de toets:

A student can see the test and the corresponding grade, but no feedback, even if it is there, because the instructor didn't activate the option for the test.

 

De cursusleider kan de toetsinstellingen wijzigen en de feedback zichtbaar maken voor studenten:

Feedback options for the test have been selected to be active

 

Studenten kunnen nu de feedback zien die de cursusleider heeft gegeven:

Students can now see the feedback provided by the instructor. A bubble icon is now visible for the test.
Onjuiste vragen weergeven Hiermee worden de vragen weergegeven die een student fout of niet helemaal juist heeft beantwoord. Deze optie is alleen beschikbaar voor toetsen. Deze optie is handig wanneer er meerdere pogingen zijn toegestaan, zodat studenten zich kunnen focussen op die lesstof.

Eenmalige weergave van resultaten en feedback

In het gedeelte Resultaten en feedback van Toets weergeven aan studenten kunt u de optie Eenmalige weergave selecteren. Nadat studenten een toets hebben ingeleverd, kunnen ze de resultaten en feedback dan ÉÉN KEER bekijken. Studenten kunnen altijd hun eindscores voor een toets zien. Direct nadat een student de toets heeft verlaten, gelden er beperkingen voor eventuele andere opties die je hebt gekozen. Je kunt een tweede regel toepassen om studenten in staat te stellen nieuw geselecteerde opties later te bekijken. Deze tweede regel wordt niet gecombineerd met de regel voor eenmalige weergave, maar wordt afzonderlijk toegepast.

De mogelijkheid om verschillende opties te selecteren voor elke regel betekent dat je bepaalde resultaten en feedback direct kunt weergeven en andere op een later tijdstip.

Voorbeelden:

Regel 1: Selecteer Eenmalige weergave en Onjuiste vragen weergeven. Selecteer geen andere opties, zodat andere studenten de toets nog wel kunnen maken, maar niemand de juiste antwoorden kan verspreiden.

Regel 2: Selecteer deze opties:

 • Na einddatum
 • Score per vraag
 • Alle antwoorden
 • juist
 • Verzonden
 • Feedback

Als de einddatum is verstreken, zien studenten hun scores en alle antwoordmogelijkheden. Ze zien ook of ingezonden antwoorden juist of onjuist zijn en ook eventuele feedback van de cursusleider.


Presentatie van toets of enquête

In deze tabel worden de opties beschreven voor het aanbieden van vragen in toetsen en enquêtes.

Vraagopties
Optie Beschrijving
Allemaal tegelijkertijd. Alle vragen op één scherm weergeven. De studenten kunnen in willekeurige volgorde door de vragen bladeren. Als u deze optie selecteert, kunt u Terugstappen niet toestaan niet kiezen.
Eén tegelijk. Er wordt één vraag tegelijk weergegeven. Het scherm bevat navigatietools waarmee u kunt navigeren door de vragen. De knop Verzendenwordt alleen weergegeven op de laatste pagina van de toets of enquête. U kunt ook Terugstappen niet toestaan en Vragen in willekeurige volgorde aanbieden selecteren.
Terugstappen niet toestaan Voorkomen dat studenten terugkeren naar vragen die ze al hebben beantwoord. Als terugstappen niet is toegestaan, worden de vragen één voor één aangeboden en zijn de knoppen <<, <, en >> niet beschikbaar voor studenten.
Vragen in willekeurige volgorde aanbieden Schakel dit selectievakje in om de vragen van de toets of enquête altijd in willekeurige volgorde weer te geven. Als in de vraagstelling wordt verwezen naar de nummers van vragen zoals deze worden weergegeven op het toetsbord, moet je deze optie niet inschakelen omdat de nummering van de vragen dan niet meer klopt.