Toetsen voor beoordeling weergeven

Toetsen die je moet beoordelen, zijn toegankelijk via de pagina Cijfer nodig of via Grade Center.

In het Grade Center wordt automatisch een kolom toegevoegd voor elke toets die u maakt of koppelt in de cursus. Een ingezonden toets die nog niet is beoordeeld, wordt aangegeven met het pictogram Cijfer nodig. Hoewel veel vraagtypen automatisch kunnen worden beoordeeld, zijn er ook vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord.

U kunt toetsen anoniem beoordelen, alle antwoorden op een specifieke vraag beoordelen of het volle aantal punten geven voor alle antwoorden op een vraag. Daarnaast kunt u vragen verwijderen uit een toets of een toetspoging wissen om een student de toets nog een keer te laten maken.


Reminders versturen over ontbrekend cursuswerk

Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd. Studenten krijgen een door het systeem gegenereerde e-mail met de naam van de cursus, het cursuswerk en de einddatum (als die is ingesteld).

Meer informatie over het verzenden van herinneringen


Toetscijfers toewijzen op de pagina Cijfer nodig

Als zich veel studenten hebben ingeschreven voor een cursus en de cursus veel items bevat die moeten worden beoordeeld, kun je via de pagina Cijfer nodig snel vaststellen welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld.

Toetsen met de status In uitvoering worden niet weergegeven op de pagina Cijfer nodig.

Je kunt bijvoorbeeld sorteren op einddatum om er zeker van te zijn dat de eindtoetsen op tijd worden beoordeeld. Als je voor alle items met cijfertoekenning een bepaalde tijdslimiet hebt ingesteld, kun je de weergave van items met de status Cijfer nodig aanpassen. Je kunt de lijst sorteren en filteren, zodat je snel ziet welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld.

Configuratiescherm > de sectie Grade Center > de pagina Cijfer nodig

Meer informatie over de pagina Cijfer nodig


Toetscijfers invoeren in Grade Center

Grade Center bevat alle items die nog moeten worden beoordeeld. Het aantal items kan van invloed zijn op de manier waarop u de beschikbare tijd voor cijfertoekenning indeelt. Bovendien kan het handig zijn om bij het toekennen van cijfers te zien hoe een student eerder heeft gepresteerd.

Grade Center weergeven:

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Selecteer Volledige weergave van Grade Center of de slimme weergave Toetsen om ingezonden toetsen weer te geven.

Eén toets beoordelen:

 1. Zoek de cel voor de toets van een student met het pictogram Cijfer nodig.
 2. Open het menu van de cel en Selecteer Poging. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Alle pogingen voor een bepaalde toets beoordelen:

 1. Open het menu van de kolom van de toets.
 2. Klik op Cijfer voor poging toekennen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Meer informatie over het invoeren van cijfers in Grade Center


De pagina Cijfer geven aan toets

Op de pagina Cijfer geven aan toets kun je navigeren tussen studenten en pogingen, rubrieken weergeven, anoniem beoordelen en informatie over een toets bekijken.

Vouw de koppeling Toetsinformatie uit om de status, instructies en datums en tijden te bekijken. Je kunt een toetspoging wissen, zodat een student de toets nog een keer kan maken. Je kunt ook een toets verzenden die in uitvoering is, zodat je die kunt beoordelen.

Als een toets vragen heeft waaraan je scores moet toewijzen, heeft de toets de status Cijfer nodig en heeft Cijfer voor poging de waarde 0.

 1. Typ op de pagina Cijfer geven aan toets een score voor elke vraag die niet automatisch wordt beoordeeld. Je kunt ook bestaande scores wijzigen.
 2. Als er een rubriek is gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, kun je desgewenst Rubriek weergeven selecteren om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek.
 3. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Als je feedback voor individuele vragen zoals open vragen wilt weergeven, selecteer je die optie op de pagina Vraaginstellingen. Hoewel er standaard een tekstvak Feedback voor antwoord wordt weergegeven, zien studenten pas feedback wanneer je deze optie hebt ingeschakeld. Je kunt geen afzonderlijke feedback geven voor antwoorden op waar/onwaar-vragen, sorteervragen en combinatievragen.
 4. Typ eventueel opmerkingen in het vak Feedback voor student.
 5. Typ eventueel opmerkingen in het vak Opmerkingen bij cijfer. Deze tekst is niet zichtbaar voor studenten.
 6. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te gaan naar Grade Center, de pagina Cijfer nodig of de pagina Cijferdetails, afhankelijk van de plaats waar je bent begonnen met het toekennen van cijfers.

  -OF-

  Selecteer Opslaan en volgende om de volgende student weer te geven, indien beschikbaar.

  -OF-

  Gebruik de pijltoetsen om naar de vorige of volgende student te gaan, indien beschikbaar.

Als voor een toets meerdere pogingen zijn toegestaan, wordt het cijfer van een student pas vrijgegeven nadat je alle pogingen hebt beoordeeld.


Opnamen met feedback toevoegen

Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Toetsen anoniem beoordelen

Wanneer je toetsen gaat beoordelen, kun je de namen van gebruikers desgewenst verbergen om te garanderen dat belangrijke toetsen volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld.

Als je overduidelijk wilt kunnen aantonen dat de beoordeling eerlijk en objectief is, schakel je anoniem beoordelen in. Je weet dan niet van wie de inzending is en je wordt dan niet onbedoeld beïnvloed door eerdere prestaties, bijdragen, conflicten, afkomst, geslacht of waargenomen bekwaamheid van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.

Als je kiest voor anonieme beoordeling, worden alle studentengegevens verborgen en worden pogingen in willekeurige volgorde aangeboden. Elke student wordt aangeduid met een nummer, bijvoorbeeld Student 8.

De pagina Cijfer nodig openen:

 1. Open het menu van een toetspoging.
 2. Selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Grade Center weergeven:

 1. Open het menu van de kolom van de toets.
 2. Selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Beginnen op de pagina Cijfer geven aan toets:

 1. Selecteer Verberg gebruikersnamen.
 2. Selecteer OK. Als u al cijfers hebt toegekend in de huidige sessie, gaan niet-opgeslagen wijzigingen verloren! De inhoud van de pagina Cijfer toekennen aan toets wordt bijgewerkt, er verschijnt een nieuwe poging en er worden geen studentengegevens meer weergegeven.

Cijfers toekennen per vraag

U kunt per toets aangeven of u cijfers per vraag wilt toekennen. Je kunt door de inzendingen bladeren en per vraag een score vaststellen voor alle studenten. Als je op deze manier te werk gaat, kun je tijd besparen omdat je je alleen hoeft te concentreren op de antwoorden voor een bepaalde vraag. Je ziet daarnaast hoe alle studenten de vraag hebben beantwoord en kunt daardoor direct feedback geven over de prestaties van de groep voor die specifieke vraag. Het op deze manier toekennen van cijfers is ook handig wanneer je een vraag opnieuw wilt bekijken omdat het cijfer voor veel of alle studenten moet worden bijgesteld.

Deze manier van cijfertoekenning kan worden gecombineerd met anonieme beoordeling. Alle toetspogingen houden de status Cijfer nodig totdat je alle antwoorden op alle vragen hebt beoordeeld.

 1. Open in Grade Center het menu van de kolom van een toets en selecteer Cijfers toekennen aan vragen.

  -OF-

  Open op de pagina Cijfer nodig het menu van een toets en selecteer Cijfer toekennen per vraag.

 2. Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen kunt u de vragen filteren op status: Beoordeeld, Cijfer nodig of Wordt uitgevoerd. Je kunt desgewenst ook het selectievakje Beoordelen met verborgen gebruikersnamen inschakelen.
 3. Selecteer voor elke vraag het nummer in de kolom Antwoorden.
 4. Vouw op de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven. Als je anoniem beoordelen nog niet hebt ingeschakeld, selecteer je Verberg gebruikersnamen. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt.
 5. Selecteer Bewerken naast de score voor een student.
 6. Typ een cijfer in het vak Score. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Het vak Feedback voor antwoord wordt alleen weergegeven voor bepaalde vraagtypen, zoals open vragen. Selecteer Verzenden.
 7. Als er een rubriek is gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, kun je desgewenst Rubriek weergeven selecteren om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek.
 8. Als je klaar bent, selecteer je Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen aan vragen.

Het volle aantal punten toewijzen of intrekken

Je kunt het volle aantal punten toekennen aan alle toetsinzendingen voor de vraag die je bekijkt. Volgende inzendingen krijgen dan ook het volle aantal punten. Als je het volle aantal punten hebt toegewezen, kun je Volle aantal punten verwijderen kiezen om het automatisch toegekende cijfer of een eerder ingevoerd cijfer te herstellen.

 1. Volg de onderstaande stappen 1-3 om de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden te openen.
 2. Vouw de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven tijdens het beoordelen. Als je anoniem beoordelen nog niet hebt ingeschakeld, selecteer je Verberg gebruikersnamen. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt.
 3. Selecteer Volle aantal punten toekennen om het volle aantal punten toe te kennen voor de vraag of selecteer Volle aantal punten verwijderen.
 4. Selecteer Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen voor vragen.

De waarde van vragen bewerken of verwijderen

Gebruik het toetsbord of het enquêtebord om vragen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Je kunt ook vragensets en blokken met willekeurige vragen toevoegen, en de informatie van een toets of enquête aanpassen voordat studenten pogingen inleveren.

Als er pogingen zijn verstuurd voor een toets, kun je geen nieuwe vragen toevoegen, niet het aantal vragen in een vragenset wijzigen en niet de samenstelling of opties van een willekeurig blok aanpassen.

Zelfs nadat een toets of enquête is geïmplementeerd en studenten pogingen hebben verstuurd, kun je vragen verwijderen. Alle relevante toetspogingen worden opnieuw beoordeeld en alle relevante enquêteresultaten worden bijgewerkt. De vraagnummers worden automatisch bijgewerkt. Als de toets echter al wel is gemaakt door studenten op het moment dat je een vraag verwijdert, wordt deze ook verwijderd uit de toets, samen met eventuele behaalde punten. Toetspogingen worden opnieuw beoordeeld alsof de vraag geen deel heeft uitgemaakt van de toets.

Meer informatie over het bewerken en verwijderen van vragen


Opmerkingen en bestanden van studenten bekijken

Bb Annotate

Kurslarınızda satır içi not vermeyi kullanmak için Bb Annotate'i kullanabilirsiniz. Bb Annotate, öğrencilere özelleştirilebilir geri bildirimler sağlamak üzere daha güçlü bir özellik seti sunar. Özellikler arasında kenar çubuğu özet görünümü, serbest çizim araçları, çeşitli renk seçenekleri ve çok daha fazlası yer alır.


Bb Annotate not verme iş akışı

Ödev Gönderimi sayfasında, desteklenen dosya türleri tarayıcı içinde açılır. Tarayıcıda görüntüleyebileceğiniz ve açıklama ekleyebileceğiniz belge türleri şunlardır:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice® Belgeleri (ODS, ODT, ODP)
 • Dijital Görüntüler (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kaynak kodu (Java, PY, C, CPP, vb.)
 • Medikal Görüntüler (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Visual Basic benzeri Office Suite makroları desteklenmez.

Açıklama ekleme oturumlarının süresi bir saat sonra sona erer. Oturumunuz sona ermeden önce bir uyarı iletisi alırsınız. Tamamlanan ek açıklamalarınız, geri bildirimleriniz ve dosyalarınız sayfada kaydedilir. Geri döndüğünüzde, çalışmaya devam edebilirsiniz.

Pdf görüntüleyicide, açıklama amaçlı olarak animasyonlu gif'lerin yalnızca ilk kareleri gösterilir. Animasyonlu gif'i görüntülemek için gönderimi indirin.

Orijinal biçimlendirme ve eklenen görüntüler korunur. Öğrenci desteklenmeyen bir dosya göndermişse bu dosyayı indirmeniz istenir. Düzenleyici yoluyla oluşturulan ödev gönderimleri, satır içi not verme ile uyumlu değildir.

Bb Annotate; Firefox, Chrome, Edge ve Safari'nin son sürümlerinde desteklenmektedir.

Editing menu

Esnek tasarımın bir parçası olarak, ekran boyutuna göre menü görünümü değişir. Orta ve küçük boyutlu ekranlarda Belge Görünümü ayarları, görüntülediğiniz sayfa numarasını gösterir. Anlatım araçları, Anlatım araçlarını Görüntüle simgesinin altında sıralanır. Küçük ekranlarda İçerik Kitaplığı gizlidir.

Soldan sağa doğru menü seçenekleri

 • Kenar çubuğu: Gönderimin Küçük Resim, Ana Hat veya Ek Açıklama görünümlerini görüntüleyin.
 • Sayfalar: Gönderimdeki farklı sayfalara geçmek için okları kullanın.
 • Kaydırma: Sayfadaki gönderimi taşıyın.
 • Yakınlaştırma/Uzaklaştırma ve Sığdırma: Gönderimi yakınlaştırıp uzaklaştırın veya görünümü sayfaya sığacak ya da en uygun boyuta getirecek şekilde ayarlayın.
 • Anlatım araçları: Özelliklerini görüntülemek her bir aracı seçin.

  Her araç için seçiminiz, gönderimler arasında kaydedilir.

 • Çizim, Fırça ve Silgi: Gönderim üzerinde çeşitli renkler, kalınlık ve saydamlık ayarları ile serbest çizimler yapın. Ek açıklamaları kaldırmak için silgiyi seçin. Silgiden yararlanarak serbest çizimin bir kısmını silebilir veya çizimin tamamını silmek için Delete simgesini seçebilirsiniz.
 • Görüntü veya Damga: Önceden yüklenmiş bir damgayı seçebilir veya gönderime eklenecek kendi özel damganızı ya da görüntünüzü oluşturabilirsiniz.
 • Geri al: Yapmış olduğunuz son işlemi geri alın veya önceki hâline döndürün.
 • Yinele: Son yaptığınız işlemi tekrarlayın.
 • Metin: Gönderime doğrudan metin ekleyin. Metni taşıyabilir, düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıca; metnin yazı tipini, boyutunu, hizalamasını ve rengini seçebilirsiniz.
 • Şekiller: Çizgi, Ok, Dikdörtgen, Elips, Çokgen ve Çoklu çizgi'yi seçin. Her şeklin renk, genişlik, saydamlık ve daha birçok özelliğini değiştiren kendi ayarları mevcuttur.
 • Yorum: Yorumlarda geri bildirim sağlayın. Yorumlarınız, gönderimin yanındaki bir panelde görünür. Anonim düğmesini seçerek yorumlarınızı anonim yapabilirsiniz. Yalnızca kurumunuz anonim özelliğini etkinleştirdiyse anonim yorumlar yapabilirsiniz.

  Öğrenciler ek açıklamalar içeren dosyalara erişebilir ancak kendi gönderimlerine açıklama ekleyemez.

 • Yazdır veya İndir: Gönderimi ek açıklamalarla birlikte yazdırın veya indirin.

  Bazı tarayıcıların yerleşik PDF görüntüleyicisinde bilinen bir sorun nedeniyle tüm ek açıklamalarınız görüntülenmeyebilir. Açıklama eklenen PDF dosyalarını lütfen Adobe Acrobat gibi bağımsız bir PDF görüntüleyicide görüntüleyin.

 • Ara: Gönderimde belirli bir metni arayın.
 • İçerik Kitaplığı: Yeniden kullanılabilir bir yorum kümesi oluşturun. Kitaplıkta yorum ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir ve arayabilirsiniz. Menüden, doğrudan gönderim sayfasına yorum da ekleyebilirsiniz. İçerik Kitaplığı'na yeni bir yorum eklemek için artı işaretini seçin. Kitaplıktaki içeriklere Yorum papabilir, içerikleri Pano'ya kopyalayabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Kaydedilmiş yorumları aramak için anahtar kelimeleri veya ifadeleri yazın.<

  İçerik Kitaplığı yalnızca SaaS ortamlarında mevcuttur.

 • Vurgulayıcı: Gönderimin vurgulamak amacıyla belirli bölümlerini seçin. Siz gönderimdeki metni vurgularken ek bir menü açılır. İşaretlenen bölümü vurgulayabilir, üstü çizili, altı çizili veya dalgalı yapabilir ya da bu bölüme yorum ekleyebilirsiniz.

Blackboard Learn'de Annotate hakkındaki videoyu izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Blackboard Learn'de Annotate, Blackboard Learn kurslarınızda satır içi not vermek için kullanılabilecek Annotate araçlarına ilişkin bir tanıtım sağlar.