Toetsen voor beoordeling weergeven

Toetsen die je moet beoordelen, zijn toegankelijk via de pagina Cijfer nodig of via Grade Center.

In het Grade Center wordt automatisch een kolom toegevoegd voor elke toets die u maakt of koppelt in de cursus. Een ingezonden toets die nog niet is beoordeeld, wordt aangegeven met het pictogram Cijfer nodig. Hoewel veel vraagtypen automatisch kunnen worden beoordeeld, zijn er ook vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, zoals open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord.

U kunt toetsen anoniem beoordelen, alle antwoorden op een specifieke vraag beoordelen of het volle aantal punten geven voor alle antwoorden op een vraag. Daarnaast kunt u vragen verwijderen uit een toets of een toetspoging wissen om een student de toets nog een keer te laten maken.


Reminders versturen over ontbrekend cursuswerk

Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd. Studenten krijgen een door het systeem gegenereerde e-mail met de naam van de cursus, het cursuswerk en de einddatum (als die is ingesteld).

Meer informatie over het verzenden van herinneringen


Toetscijfers toewijzen op de pagina Cijfer nodig

Als zich veel studenten hebben ingeschreven voor een cursus en de cursus veel items bevat die moeten worden beoordeeld, kun je via de pagina Cijfer nodig snel vaststellen welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld.

Toetsen met de status In uitvoering worden niet weergegeven op de pagina Cijfer nodig.

Je kunt bijvoorbeeld sorteren op einddatum om er zeker van te zijn dat de eindtoetsen op tijd worden beoordeeld. Als je voor alle items met cijfertoekenning een bepaalde tijdslimiet hebt ingesteld, kun je de weergave van items met de status Cijfer nodig aanpassen. Je kunt de lijst sorteren en filteren, zodat je snel ziet welke toetsen het eerst moeten worden beoordeeld.

Configuratiescherm > de sectie Grade Center > de pagina Cijfer nodig

Meer informatie over de pagina Cijfer nodig


Toetscijfers invoeren in Grade Center

Grade Center bevat alle items die nog moeten worden beoordeeld. Het aantal items kan van invloed zijn op de manier waarop u de beschikbare tijd voor cijfertoekenning indeelt. Bovendien kan het handig zijn om bij het toekennen van cijfers te zien hoe een student eerder heeft gepresteerd.

Grade Center weergeven:

 1. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center.
 2. Selecteer Volledige weergave van Grade Center of de slimme weergave Toetsen om ingezonden toetsen weer te geven.

Eén toets beoordelen:

 1. Zoek de cel voor de toets van een student met het pictogram Cijfer nodig.
 2. Open het menu van de cel en Selecteer Poging. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Alle pogingen voor een bepaalde toets beoordelen:

 1. Open het menu van de kolom van de toets.
 2. Klik op Cijfer voor poging toekennen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Meer informatie over het invoeren van cijfers in Grade Center


De pagina Cijfer geven aan toets

Op de pagina Cijfer geven aan toets kun je navigeren tussen studenten en pogingen, rubrieken weergeven, anoniem beoordelen en informatie over een toets bekijken.

Vouw de koppeling Toetsinformatie uit om de status, instructies en datums en tijden te bekijken. Je kunt een toetspoging wissen, zodat een student de toets nog een keer kan maken. Je kunt ook een toets verzenden die in uitvoering is, zodat je die kunt beoordelen.

Als een toets vragen heeft waaraan je scores moet toewijzen, heeft de toets de status Cijfer nodig en heeft Cijfer voor poging de waarde 0.

 1. Typ op de pagina Cijfer geven aan toets een score voor elke vraag die niet automatisch wordt beoordeeld. Je kunt ook bestaande scores wijzigen.
 2. Als er een rubriek is gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, kun je desgewenst Rubriek weergeven selecteren om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek.
 3. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Als je feedback voor individuele vragen zoals open vragen wilt weergeven, selecteer je die optie op de pagina Vraaginstellingen. Hoewel er standaard een tekstvak Feedback voor antwoord wordt weergegeven, zien studenten pas feedback wanneer je deze optie hebt ingeschakeld. Je kunt geen afzonderlijke feedback geven voor antwoorden op waar/onwaar-vragen, sorteervragen en combinatievragen.
 4. Typ eventueel opmerkingen in het vak Feedback voor student.
 5. Typ eventueel opmerkingen in het vak Opmerkingen bij cijfer. Deze tekst is niet zichtbaar voor studenten.
 6. Selecteer Opslaan en afsluiten om terug te gaan naar Grade Center, de pagina Cijfer nodig of de pagina Cijferdetails, afhankelijk van de plaats waar je bent begonnen met het toekennen van cijfers.

  -OF-

  Selecteer Opslaan en volgende om de volgende student weer te geven, indien beschikbaar.

  -OF-

  Gebruik de pijltoetsen om naar de vorige of volgende student te gaan, indien beschikbaar.

Als voor een toets meerdere pogingen zijn toegestaan, wordt het cijfer van een student pas vrijgegeven nadat je alle pogingen hebt beoordeeld.


Opnamen met feedback toevoegen

Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Toetsen anoniem beoordelen

Wanneer je toetsen gaat beoordelen, kun je de namen van gebruikers desgewenst verbergen om te garanderen dat belangrijke toetsen volstrekt eerlijk en objectief worden beoordeeld.

Als je overduidelijk wilt kunnen aantonen dat de beoordeling eerlijk en objectief is, schakel je anoniem beoordelen in. Je weet dan niet van wie de inzending is en je wordt dan niet onbedoeld beïnvloed door eerdere prestaties, bijdragen, conflicten, afkomst, geslacht of waargenomen bekwaamheid van een student. Anoniem beoordelen kan bovendien bijdragen aan een goede vertrouwensrelatie tussen studenten en cursusleiders omdat studenten weten dat de beoordeling volledig objectief heeft plaatsgevonden.

Als je kiest voor anonieme beoordeling, worden alle studentengegevens verborgen en worden pogingen in willekeurige volgorde aangeboden. Elke student wordt aangeduid met een nummer, bijvoorbeeld Student 8.

De pagina Cijfer nodig openen:

 1. Open het menu van een toetspoging.
 2. Selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Grade Center weergeven:

 1. Open het menu van de kolom van de toets.
 2. Selecteer Beoordelen met verborgen gebruikersnamen. De pagina Cijfer geven aan toets wordt weergegeven.

Beginnen op de pagina Cijfer geven aan toets:

 1. Selecteer Verberg gebruikersnamen.
 2. Selecteer OK. Als u al cijfers hebt toegekend in de huidige sessie, gaan niet-opgeslagen wijzigingen verloren! De inhoud van de pagina Cijfer toekennen aan toets wordt bijgewerkt, er verschijnt een nieuwe poging en er worden geen studentengegevens meer weergegeven.

Cijfers toekennen per vraag

U kunt per toets aangeven of u cijfers per vraag wilt toekennen. Je kunt door de inzendingen bladeren en per vraag een score vaststellen voor alle studenten. Als je op deze manier te werk gaat, kun je tijd besparen omdat je je alleen hoeft te concentreren op de antwoorden voor een bepaalde vraag. Je ziet daarnaast hoe alle studenten de vraag hebben beantwoord en kunt daardoor direct feedback geven over de prestaties van de groep voor die specifieke vraag. Het op deze manier toekennen van cijfers is ook handig wanneer je een vraag opnieuw wilt bekijken omdat het cijfer voor veel of alle studenten moet worden bijgesteld.

Deze manier van cijfertoekenning kan worden gecombineerd met anonieme beoordeling. Alle toetspogingen houden de status Cijfer nodig totdat je alle antwoorden op alle vragen hebt beoordeeld.

 1. Open in Grade Center het menu van de kolom van een toets en selecteer Cijfers toekennen aan vragen.

  -OF-

  Open op de pagina Cijfer nodig het menu van een toets en selecteer Cijfer toekennen per vraag.

 2. Op de pagina Cijfers toekennen aan vragen kunt u de vragen filteren op status: Beoordeeld, Cijfer nodig of Wordt uitgevoerd. Je kunt desgewenst ook het selectievakje Beoordelen met verborgen gebruikersnamen inschakelen.
 3. Selecteer voor elke vraag het nummer in de kolom Antwoorden.
 4. Vouw op de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven. Als je anoniem beoordelen nog niet hebt ingeschakeld, selecteer je Verberg gebruikersnamen. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt.
 5. Selecteer Bewerken naast de score voor een student.
 6. Typ een cijfer in het vak Score. Gebruik het vak Feedback voor antwoord om eventueel opmerkingen toe te voegen voor de student. Het vak Feedback voor antwoord wordt alleen weergegeven voor bepaalde vraagtypen, zoals open vragen. Selecteer Verzenden.
 7. Als er een rubriek is gekoppeld aan een open vraag, een vraag van het type Bestandsantwoord of een vraag met een kort antwoord, kun je desgewenst Rubriek weergeven selecteren om de vraag te beoordelen aan de hand van de rubriek.
 8. Als je klaar bent, selecteer je Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen aan vragen.

Het volle aantal punten toewijzen of intrekken

Je kunt het volle aantal punten toekennen aan alle toetsinzendingen voor de vraag die je bekijkt. Volgende inzendingen krijgen dan ook het volle aantal punten. Als je het volle aantal punten hebt toegewezen, kun je Volle aantal punten verwijderen kiezen om het automatisch toegekende cijfer of een eerder ingevoerd cijfer te herstellen.

 1. Volg de onderstaande stappen 1-3 om de pagina Cijfers toekennen aan antwoorden te openen.
 2. Vouw de koppeling Vraaggegevens uit om de vraag weer te geven tijdens het beoordelen. Als je anoniem beoordelen nog niet hebt ingeschakeld, selecteer je Verberg gebruikersnamen. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt.
 3. Selecteer Volle aantal punten toekennen om het volle aantal punten toe te kennen voor de vraag of selecteer Volle aantal punten verwijderen.
 4. Selecteer Terug naar vragen om terug te gaan naar de pagina Cijfers toekennen voor vragen.

De waarde van vragen bewerken of verwijderen

Gebruik het toetsbord of het enquêtebord om vragen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Je kunt ook vragensets en blokken met willekeurige vragen toevoegen, en de informatie van een toets of enquête aanpassen voordat studenten pogingen inleveren.

Als er pogingen zijn verstuurd voor een toets, kun je geen nieuwe vragen toevoegen, niet het aantal vragen in een vragenset wijzigen en niet de samenstelling of opties van een willekeurig blok aanpassen.

Zelfs nadat een toets of enquête is geïmplementeerd en studenten pogingen hebben verstuurd, kun je vragen verwijderen. Alle relevante toetspogingen worden opnieuw beoordeeld en alle relevante enquêteresultaten worden bijgewerkt. De vraagnummers worden automatisch bijgewerkt. Als de toets echter al wel is gemaakt door studenten op het moment dat je een vraag verwijdert, wordt deze ook verwijderd uit de toets, samen met eventuele behaalde punten. Toetspogingen worden opnieuw beoordeeld alsof de vraag geen deel heeft uitgemaakt van de toets.

Meer informatie over het bewerken en verwijderen van vragen


Opmerkingen en bestanden van studenten bekijken

Bb Annotate

Je kunt BB Annotate gebruiken voor inline beoordelen in je cursussen. Bb Annotate biedt robuustere functies om aanpasbare feedback aan studenten te geven. Functies zijn onder meer een overzichtsweergave van het zijpaneel, vrije tekentools, verschillende kleurselecties en nog veel meer.


Werkstroom voor beoordeling van Bb Annotate

Op de pagina Inzendingen van opdrachten worden ondersteunde bestandstypen automatisch geopend in de browser. Je kunt deze documenttypen bekijken en van commentaar voorzien in de browser:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • Open Office® Documenten (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale afbeeldingen (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Broncode (Java, PY, C, CPP, etc)
 • Medische afbeeldingen (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Macro's van Office Suite, zoals Visual Basic, worden niet ondersteund.

Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. Je ziet een waarschuwing als de sessie bijna is verstreken. Je voltooide opmerkingen, feedback en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Geanimeerde GIF's bevatten alleen het eerste frame in de pdf-viewer voor aantekening. Download de inzending om de geanimeerde GIF te bekijken.

De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een student een bestand heeft verzonden dat niet wordt ondersteund, word je gevraagd het bestand te downloaden. Inzendingen voor opdrachten die gemaakt zijn met de editor kunnen niet inline worden beoordeeld.

Vanaf 10 dec 2020:Als het ingezonden bestand (niet geconverteerd) groter is dan 300 MB, wordt de verwerking gestopt om ervoor te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan en dat het bestand goed presteert.

Bb Annotate wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome en Safari.

Editing menu

Als onderdeel van het responsieve ontwerp wordt het menu gewijzigd op basis van de schermgrootte. Op middelgrote en kleine schermen geven de instellingen Documentweergave het paginanummer weer dat je bekijkt. Tools voor aantekeningen worden gestapeld onder het pictogram Hulpmiddelen voor aantekeningen weergeven. Op kleine schermen is de Inhoudsbibliotheek verborgen.

Menu-opties van links naar rechts

 • Zijpaneel: Bekijk de weergave Miniaturen, Overzicht of Aantekeningen van de inzending.
 • Pagina's: Gebruik de pijlen om naar verschillende pagina's in de inzending te springen.
 • Pan: Verplaats de inzending op de pagina.
 • Zoomen en Aanpassen: Zoom de inzending in en uit of pas de weergave aan op de pagina, pas de breedte aan of selecteer de optimale aanpassing.
 • Tools voor aantekeningen: Selecteer elke tool om de eigenschappen van de tool weer te geven.

  Je selectie voor elke tool wordt tussen de inzendingen opgeslagen.

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de inzending met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Afbeelding of Stempel: Kies een vooraf geladen stempel of maak je eigen aangepaste stempel of afbeelding om deze aan de inzending toe te voegen.
 • Ongedaan maken: Ongedaan maken of herstellen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Opnieuw uitvoeren: Herhalen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de inzending. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.
 • Opmerking: Geef feedback in opmerkingen. Je opmerkingen worden weergegeven in een deelvenster naast de inzending.

  Studenten hebben toegang tot de bestanden met aantekeningen, maar kunnen geen aantekeningen toevoegen aan hun inzendingen.

 • Afdrukken of Downloaden: Druk de inzending af of download deze met de aantekeningen.

  Een bekend probleem met de ingebouwde PDF-viewer van sommige browsers veroorzaakt mogelijk dat niet al je aantekeningen worden weergegeven. Bekijk geannoteerde pdf's in een oorspronkelijke pdf-viewer zoals Adobe Acrobat.

 • Zoeken: Zoek in de inzending naar specifieke tekst.
 • Inhoudsbibliotheek: Een bank maken met herbruikbare opmerkingen. Je kunt opmerkingen toevoegen, bewerken, verwijderen en zoeken in de bibliotheek. Je kunt ook vanuit het menu rechtstreeks een opmerking toevoegen aan de inzendingspagina. Selecteer het plusteken om een nieuwe opmerking toe te voegen aan de Inhoudsbibliotheek. Je kunt inhoud uit de bibliotheek voorzien van een opmerking, kopiëren naar Klembord, bewerken, of verwijderen . Typ trefwoorden of woordgroepen om te zoeken naar opgeslagen opmerkingen.<

  De Inhoudsbibliotheek is alleen beschikbaar in SaaS-omgevingen.

 • Markeringen: Selecteer specifieke gedeelten van de inzending om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst in de inzending markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen.