Een open vraag maken

Studenten moeten open vragen beantwoorden door een antwoord in een tekstvak te typen. Dit type vragen moet je handmatig beoordelen.

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Open vraag in het menu Vraag maken.
  2. Typ op de pagina Open vraag maken/bewerken de vraag in het vak Vraagtekst. Je kunt rechtstreeks in de editor typen of een vraag plakken uit een ander programma, zoals Kladblok of Teksteditor. Je kunt ook de wiskundige editor gebruiken voor open vragen.
  3. Voer eventueel een voorbeeldantwoord in.

    Je kunt ook bestanden of media toevoegen aan de vraagtekst.

  4. Voeg desgewenst een rubriek toe.
  5. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Feedback voor individuele open vragen

Op de pagina Vraaginstellingen kun je opties instellen voor feedback op individuele vragen.

  • Feedback voor afzonderlijke antwoorden geven: schakel dit selectievakje in als je feedback voor individuele antwoorden mag worden weergegeven aan studenten. Hoewel er standaard een tekstvak Feedback voor antwoord wordt weergegeven, zien studenten pas feedback wanneer je dit selectievakje hebt ingeschakeld. Je kunt geen afzonderlijke feedback geven voor antwoorden op waar/onwaar-vragen, sorteervragen en combinatievragen.
  • Afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen aan individuele feedback toevoegen: Selecteer deze optie als je afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen wilt kunnen toevoegen aan individuele feedback.

Meer informatie over vraaginstellingen

Selecteer voordat studenten de beoordeling openen het menu om de optie Bewerken of Verwijderen te selecteren. Als je de punten wilt wijzigen, selecteer je de cijferbal en typ je een nieuwe waarde.

Je kunt de tekst van een open vraag aanpassen, zelfs als er al opdrachten zijn ingeleverd door studenten. Nadat studenten de beoordeling hebben geopend, kun je geen nieuwe vragen meer toevoegen, vragen verwijderen, de inhoud verplaatsen, de waarden bewerken of de juiste antwoorden aanpassen.

Selecteer Overeenstemmen met doel in het menu om doelen in overeenstemming te brengen met individuele vragen in de beoordeling om zo de prestaties van de instelling te kunnen meten. Nadat je de beoordeling beschikbaar hebt gemaakt, kunnen studenten informatie bekijken over de doelen die je afstemt met beoordelingen en vragen, zodat ze weten wat je van ze verwacht.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Bestanden binnen vragen bewerken

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je aan vragen hebt toegevoegd. Selecteer het bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met opties van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.

Meer informatie over het bewerken van toetsen en vragen