U kunt toetsen en enquêtes gebruiken om de kennis van studenten te meten, de voortgang te bepalen en informatie van studenten te verzamelen.

Je wijst punten toe aan toetsvragen voor latere beoordeling, maar enquêtevragen worden niet beoordeeld.

De resultaten van een enquête zijn anoniem, maar je kunt wel zien of een student een enquête heeft ingevuld. Daarnaast kun je per enquêtevraag de totaalresultaten zien. Op dit moment kun je alleen enquêtes maken in de originele cursusweergave.


Gebruikte terminologie in beoordelingen in Ultra-cursusweergave en originele cursusweergave

Op basis van gebruikersonderzoek en actuele industriestandaarden hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in de namen van beoordelingsfuncties. In de Ultra-cursusweergave wordt de nieuwe terminologie gebruikt, die is afgestemd op de huidige standaarden.

In deze tabel zie je een overzicht van de namen van de functies voor beoordelingsvragen in de twee cursusweergaven.

Gebruikte terminologie in Terminologie in beoordelingen in de originele cursusweergave
Ultra-cursusweergave Originele cursusweergave
Vragenpool Willekeurig blok en vragenset
Vragenbank Vragenpool
Vraaganalyse Itemanalyse
Toegangscode Wachtwoord