Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Vragen met korte antwoorden zijn vergelijkbaar met open vragen. Hoewel de student zich niet aan een bepaalde lengte hoeft te houden voor het antwoord, geeft het aantal rijen in het tekstvak een indicatie van de verwachtingen ten aanzien van de omvang van het antwoord. Het maximum aantal rijen is zes.

Vragen met een kort antwoord worden net als open vragen handmatig van een cijfer voorzien.

Meer informatie over vragen met een kort antwoord met JAWS®


Een vraag met een kort antwoord maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Kort antwoord in het menu Vraag maken.
  2. Typ de vraagtekst.
  3. Selecteer in het menu een waarde voor Het aantal rijen instellen dat in het antwoordveld wordt weergegeven. Het aantal rijen is bedoeld als een richtlijn voor de lengte van het antwoord dat studenten geven. De lengte van een antwoord wordt niet beperkt door een absolute limiet.
  4. Typ een voorbeeld van een juist antwoord in het vak Antwoordtekst.

    Je kunt ook bestanden of media toevoegen aan de vraagtekst.

  5. Voeg desgewenst een rubriek toe.
  6. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Dit vraagtype en de velden bieden nu ondersteuning voor bijgevoegde bestanden en media (afbeeldingen en koppelingen naar bestanden) met de knop Inhoud toevoegen in de editor.

Feedback op individuele vragen met een kort antwoord

Op de pagina Vraaginstellingen kun je opties instellen voor feedback op individuele vragen.

  • Feedback voor afzonderlijke antwoorden geven: schakel dit selectievakje in als je feedback voor individuele antwoorden mag worden weergegeven aan studenten. Hoewel er standaard een tekstvak Feedback voor antwoord wordt weergegeven, zien studenten pas feedback wanneer je dit selectievakje hebt ingeschakeld. Je kunt geen afzonderlijke feedback geven voor antwoorden op waar/onwaar-vragen, sorteervragen en combinatievragen.
  • Afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen aan individuele feedback toevoegen: Selecteer deze optie als je afbeeldingen, bestanden en webkoppelingen wilt kunnen toevoegen aan individuele feedback.

Meer informatie over vraaginstellingen