Je kunt de statistische gegevens bekijken van je toetsen en enquêtes.

Statistische gegevens helpen bij het evalueren van de effectiviteit van toetsen en enquêtes. Je kunt bijvoorbeeld voor een toets het percentage studenten zien dat een bepaald antwoord heeft gekozen voor een meerkeuzevraag.

Raadpleeg deze tabel voor informatie over de beschikbare rapporten en hun toepassingen.

Beschikbare rapporten en hun toepassingen
Statistisch rapport Aanwezige informatie Functie
Statistieken per kolom weergeven De prestaties van cursusleden als geheel voor het Grade Center-item inclusief gemiddelde score en standaardafwijking.

Het aantal inzendingen voor het item dat in uitvoering is of dat moet worden beoordeeld.
Toetsen

Enquêtes

Opdrachten

Beoordeelde discussies, wiki's, blogs, dagboeken
Pogingstatistieken De gemiddelde score en verdeling van antwoorden van studenten voor elke vraag. Toetsen

Enquêtes
Itemanalyse Statistieken voor de algehele prestaties in toetsen en voor individuele vragen. Je kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Gebruik deze informatie om vragen voortaan beter te formuleren of om het aantal punten voor pogingen aan te passen.

Deze tool bevat sommige informatie die ook beschikbaar is in de statistische gegevens voor kolommen en pogingen, maar dan anders gepresenteerd.

Meer informatie over itemanalyse

Toetsen

Kolomstatistieken weergeven

Voor elke toets en enquête in Grade Center kun je kolomstatistieken bekijken voor de prestaties van alle cursusdeelnemers als geheel:

  • Statistieken, zoals standaardafwijking en de gemiddelde score
  • Hoeveel pogingen er in uitvoering zijn, moeten worden beoordeeld of zijn uitgesloten
  • Cijferverdeling

Je kunt deze informatie gebruiken om snel te beoordelen hoe goed de studenten bekend zijn met het materiaal. Een andere mogelijkheid is om de prestaties van de huidige groep te vergelijken met andere secties of eerdere semesters.

Selecteer in Grade Center Kolomstatistieken in het menu van de kolom met de toets of enquête. De pagina Kolomstatistieken wordt weergegeven met deze statistische gegevens:

Aantal: het aantal beoordeelde toetsen of voltooide enquêtes.

Minimumwaarde: de laagste voor de toets.

Maximumwaarde: de hoogste score voor de toets.

Bereik: dit bereik van scores biedt een basisindicatie van de variabiliteit van toetsscores.

Gemiddelde: de som van alle scores gedeeld door het aantal scores.

Mediaan: de score bij het middelpunt van de cijferverdeling. Het aantal scores boven of onder deze score is hetzelfde.

Standaardafwijking: een waarde die aangeeft hoe ver de scores afwijken van de gemiddelde score.

Variantie: de mate van verspreiding van de score; de vierkantswortel van de variantie is de standaardafwijking.

Aangezien enquêtes niet worden beoordeeld, wordt er een nul weergegeven voor bepaalde enquêtestatistieken.


Pogingstatistieken weergeven

Pogingstatistieken laten zien hoe studenten hebben gescoord voor een vraag. De algehele kwaliteit van een toets hangt af van de kwaliteit van de individuele vragen. Gebruik deze statistieken om te kijken of de inhoud misschien onduidelijk was of dat er vragen verkeerd zijn geïnterpreteerd.

Je kunt pogingstatistieken ook gebruiken om enquêteresultaten te bekijken.

  1. Ga in Grade Center naar de kolom van een toets of enquête.
  2. Open het menu van de kolom en selecteer Pogingstatistieken. De resultaten worden weergegeven op de pagina Statistieken.

De volgende informatie is beschikbaar:

  • Gemiddelde score voor elke vraag
  • Aantal beoordeelde studentpogingen
  • Aantal onbeantwoorde vragen
  • Verdeling van studentantwoorden voor elke vraag

Ieder mogelijk antwoord wordt weergegeven met een percentage of responsratio. Bij een meerkeuzevraag kan een hoge responsratio voor een bepaald onjuist antwoord aangeven dat veel studenten de vraag niet goed hebben begrepen. Het kan ook zijn dat je een fout antwoord als het goede antwoord hebt geselecteerd tijdens het maken van de vraag. Een hoge responsratio voor een onjuist antwoord kan ook betekenen dat je een vraag niet goed hebt geformuleerd.

Aangezien enquêtes anoniem zijn, is het niet mogelijk antwoorden van afzonderlijke studenten te bekijken. Als de enquête een open vraag bevat, worden alle bijbehorende antwoorden weergegeven.


Resultaten downloaden

In Grade Center bevat het menu van de kolom van een toets of enquête ook de optie Resultaten downloaden. Met deze optie kun je de vragen en antwoorden compileren in een spreadsheet en offline controleren.

Wanneer je toetsresultaten downloadt, bevat de spreadsheet de namen en gebruikersnamen van studenten. In tegenstelling tot toetsen, zijn enquêtes bedoeld voor het verzamelen van meningen van studenten en kunnen ze eerlijk antwoorden omdat hun identiteit niet bekend wordt gemaakt. Dit betekent dat gedownloade enquêteresultaten geen gegevens bevatten waarmee een student kan worden geïdentificeerd.

Gedownloade toets- en enquêteresultaten bevatten geen statistische informatie.


Opmaakopties

Wanneer u gegevens downloadt, kunt u het scheidingsteken selecteren voor de gedownloade resultaten voor de toets of enquête. In CSV-bestanden worden de gegevens gescheiden door komma's. In TXT-bestanden worden de gegevens gescheiden door tabs.

Je kunt .txt toevoegen aan de naam van het gedownloade bestand en het bestand vervolgens importeren in een spreadsheet om het te bekijken.

Als je tijdens het maken van vragen en antwoorden toets- of enquêtegegevens hebt geplakt uit een HTML- of Word-document, kan de spreadsheet HTML-code bevatten.